The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rutgers, Cornelis

printer
printer-friendly view
Inventory #410
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 840, film 567
Date1638/11/09
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposePost-mortem inventory drawn up for the benefit of the late Rutgers's creditors. For evaluations of some of the works of art contained in this inventory, see INVNO 4100.
Family NameRutgers
Owner NameRutgers, Cornelis
Owner Notesand his widow Anna van Loosvelt
Life Dates1596 |d 1638; 1606 |d 1660
Marriage Date1624/03/21
Type of CeremonyP
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionMennonite
IntroductionInventaris van den meublen nagelaten bij wijlen Cornelis Rutgers in sijn leven koopman t'Amsterdam. Gedaen maken bij Anna van Loosvelt sijne weduwe ten proffijte van de crediteuren van de voors. Rutgers ende beschr[even] bij mij Jan Cornelis Hogenboom etc.. en sijn de goederen als volcht. Postscriptum: Aldus . .. aengevangen den 10 junij ende voltrocken 9e november anno 1638 ...
CommentaryCornelis Rutgers, 27, assisted by his mother Jannetje Cornelis, living on the O.Z. Achterburchwal, was betrothed to Anna van Loosvelt, 17, assisted by Christina Michaels, her mother, living on the Heeregracht, on 21 March 1624 (DTB 669/233). (Her name was misspelled Lonvelt in Rembrandt Documents, p. 152), He was a prominent Mennonite merchant. On the Loosvelt family, which was also Mennonite, see R 21192 of Montias2. Cornelis Rutgers may have been the son of Rutgert Cornelisz. and Teuntgen Symons (died before 1616), cited in R 23782 of Montias2. He may also have been a brother or cousin of the Mennonite David Rutgers (cited in TEXT of R 439 of Montias1 and the NOTES to R 24929 of Montias2). On 17 January 1635, he had notary Hoogeboom insinuate Isaack van Hertsback (the well-known creditor of Rembrandt) for his failure to pay a letter of exchange for 300 fl. pounds (NA 843). He died before 27 July 1638, when his widow, Anna van Loosvelt was dunned for the prompt payment of a letter of exchange (belonging to Gerardina Evers) (NA 1186, fol. 35, Not. J. de Vos). Anna van Loosvelt was buried on 24 January 1660, coming from the Warmoesstraet (DTB 1055/115).
NotaryJan Hogenboom
# of Items30
Montias1 #312
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij vischergie
0002 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel van Anna van Loosvelt in haer jonckheijt
0003 [ANONYMOUS] een lantschap schilderytgen
0004[a] [ANONYMOUS] 2 lantschap schilderijtgens
0004[b] [ANONYMOUS] 2 lantschap schilderijtgens
0005 [ANONYMOUS] 1 schilderitgen van een boer
0006 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Saul en Davidt
0007 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Cornelis Rutgers en sijn huijsvrouw
0008 [ANONYMOUS] een geteijckent lantschapgen
0009 POELENBURGH, CORNELIS VAN 1 schilderije van St. Louris in ebben lijsten van Poelenburch
0010 WILLAERTS, ADAM 1 schilderytgen van een dorp van Adam Willers
0011 LIEVENS, JAN (I) 1 schilderij van een out man van Lievensz.
0012 PORCELLIS, JAN (I) 1 schilderij onweder in zee met ebbe lijst Percellis
0013 SCHUT, CORNELIS (I) (BROOTZACK) 1 schildery bancket der goden in ebben lijst van Brotsac
0014 SAVERY, ROELANDT 1 kleijn schilderytgen met beesten Savrij (In INVNO 1400, een schilderijtgen gedaen bij Savarij op f 30)
0015 KONINCK, PHILIPS DE 1 schilderytgen van Jupiter Juno en Io Coninck
0016 [ANONYMOUS] 1 pascaert van West Indien
0017 PORCELLIS, JAN (I) 1 schilderijtgen seevaert met ebben lijst Percelis
0018 PORCELLIS, JAN (I) 1 schilderijtgen een tempeest in zee Percelis (probably identical with the painting in INVNO 1400 een schilderijtgen van een onweertge gedaen bij Jan Persel f 72)
0019 GOLTZIUS, HENDRICK 1 geteijckent meijlgens tronitgen van Goltius
0020 [ANONYMOUS] 1 schilderytge vant ordeel en opstandinge Christi
0021 GODERIS, HANS 1 schilderytgen seevaert met een vergulde lijsten Goderus
0022 [ANONYMOUS] 1 lantschap schilderytgen
0023 REMBRANDT VAN RIJN 1 dochters tronitgen met een ebben lyst Rembrant
0024 [ANONYMOUS] 1 schilderytge van de bruijlof van Galilea
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last