The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kranenburgh, Hendrick Dircksz.

printer
printer-friendly view
Inventory #414
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970B, fol. 937 and foll., film 2146
Date1671/04/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameKranenburgh
Owner NameKranenburgh, Hendrick Dircksz.
Owner Notesand his widow Marieke Gerrits Kolff
Marriage Date1649/12/24
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Transportation
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen ... van wijlen Hendrick Dircksz. Kranenburgh in sijn leven oudt bestel meester van't Rotterdamse veer ende Marieke Gerrits Kolff de selffs weduwe soo ende sulx de voors. goederen bij hen beijde tezamen geposedeert ende op ofte ontrent het overlijden van de voors. Kranenburg wesen bevonden zijn; gemaeckt op het aengeven van de voors. Marieke Gerrits Kolff ten versoeck van Sr. Dirck Kranenburgh de soon ende mede erffgenaem van de voors. Hendrick Dircksz. Kranenburgh ende als voogt van de minderjarige erffgenamen van .. zijn overleden vader; beschreven door mij David Dornick .... Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert binne Amstereldamme den x ende xiii Aprilis mitsgaders gesloten ende voltrocken ter presentie ende ten overstaen van Jacob Colom ende Jan Bruijningh als getuijgen den xvi des voors. maent Aprilis 1671.
CommentaryOn 14 September 1624, Hendirck Dirxsz., from Sevenbergen, having lived 3 years on the N.Z. Achterburchwal, was betrothed to Grietje Cornelis, assisted by Lysbet Cornelis (DTB 429/242). On 28 June 1642, Maritje Gerrits Kolf was betrothed to Mathijs Huiberse (DTB 458/81). Mathijs Huiberse may possibly be identical with Matheus Huijbrechtsz. of R 7587 of Montias2, formerly married to Annetgen Havicks. On 24 December 1649, Marike Gerrits Kolf, from Amsterdam, widow of Mathijs Huijberts, was betrothed to Hendrick Dircksz., from Amsterdam, widower of Grietje Cornelis, briefbesteller, living in the Nieuwe Heyligesteeg (DTB 467/375). In the INTRO, Hendrick Dircksz. is called bestelmeester, in the betrothal document briefbesteller. This may have been a person who took in letters for dispatching. On the book dealer Jacob Colom who witnessed the inventory, see R 33555 of Montias2.
NotaryDavid Doornick
# of Items59
Montias1 #316
 Prev Record 1 - 25 of 59  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groote keucken schilderije met een ebbenhoute lijst
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van de geboorte Christi
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van de begravinge Christi met een ebben lijst
0004 [ANONYMOUS] een teeckeningh van scheepjes met glas daervoor
0005 [ANONYMOUS] een lantschapje met een koe daerin
0006 [ANONYMOUS] een spaens stuckje met een vergulde lijst
0007[a] POTUYL, H. twee teckeningen van Podtuijl
0007[b] POTUYL, H. twee teckeningen van Podtuijl
0008[a] [ANONYMOUS] twee schilderije zijnde 't een een bestevaer ende 't andere een besje
0008[b] [ANONYMOUS] twee schilderije zijnde 't een een bestevaer ende 't andere een besje
0009 [ANONYMOUS] een dito [schildery] sijnde een naeckt beelt
0010 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daerin een hontje instaet
0011 [ANONYMOUS] een schilderij zijnde een groot waterval met geberchte in een ebbenhoute lijst
0012 [ANONYMOUS] een teekeningh zijnde scheepjes
0013[a] BUESEM, JAN JANSZ. twee dito [teekeningen] zijnde keuckens van Jan Besum
0013[b] BUESEM, JAN JANSZ. twee dito [teekeningen] zijnde keuckens van Jan Besum
0014 [ANONYMOUS] een schilderijtje zijnde een vrou met een slangh ende twee duijven
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderytje] zijnde een stil watertje
0016 [ANONYMOUS] een dito [schilderytje] zijnde een zeetje
0017[a] [ANONYMOUS] twee alabasterde bortjes met vergulde lijstjes
0017[b] [ANONYMOUS] twee alabasterde bortjes met vergulde lijstjes
0018 [ANONYMOUS] een bortje zijnde een wiltschutje met een glas daervoor
0019[a] [ANONYMOUS] drie conterfeijtsels van vader ende moeder
0019[b] [ANONYMOUS] drie conterfeijtsels van vader ende moeder
0019[c] [ANONYMOUS] drie conterfeijtsels van vader ende moeder
 Prev Record 1 - 25 of 59  Last