The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Matthieu, Jacques

printer
printer-friendly view
Inventory #416
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2605, fol. 583 and foll., film 2646
Date1656/09/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameMatthieu
Owner NameMatthieu, Jacques
Owner Notesand Jacomijntje Barnart
Marriage Date1642/10/11
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Grain
ResidenceOp de Prinsgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen soo ende sulcx de seve bij Jaques Matthieu metter doot ontruymt ende nagelaten heeft, uyt crachte van sekere opene brieven van benefitie van inventaris ... op den xie january 1658 ... ten overstaen van Cornelis de Grijp, Hendrick Bruijnen ende Barent ter Brugge als getuijgen. Postscript: Aldus gedaen ... in Amsterdam .... ten overstaen van Jacomijntje Bernars ... desen 22 septembris 1656. Second postscript: Ghoederen bevonden ten huijse van Jacomyntje Barnaerts den voors. Jaques Matthieu toebehorende [total 257 f. 15 st.] welcke voors goederen Jacomijntje Barnaerts verclarende haer van de voors. Jacques Matthieu als pant ter minnen in voldoeiningh van een schepenkennisse van 230 f. 't haren behoeve gepasseert den 2en novembris 1657.
CommentaryOn 11 October 1642, Jacques Matthieu, grain handler (grandelaer), 31 years old, from Amsterdam, assisted by his father Jaques Matheus de jonge, living on the Rosegracht, was betrothed to Jacomijntje Bernaert (signs Bernaer), from Amsterdam, widow of Christiaen Brebach, living on the Princegracht (DTB 458/279).
NotaryCornelis Grijp
Total Value1111 |d
Art Value80 |d 15 stuivers
# of Items29
Montias1 #318
 Prev Record 1 - 25 of 29  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 1 lantschap met koeijen
0002 [ANONYMOUS] 1 schildery met een dootschoofd
0003 [ANONYMOUS] 1 dito lantschap schildery met een conterfeijtsel daerin
0004[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels sijnde de man en vrou
0004[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels sijnde de man en vrou
0005 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel van een pool
0006[a] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtsels van een Turcx hetman en vrou
0006[b] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtsels van een Turcx hetman en vrou
0007 [ANONYMOUS] 1 ovael schildery
0008 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel
0009 [ANONYMOUS] 1 schildery van Leckerbetje
0010 [ANONYMOUS] 1 lantschap met een vergulde lyst
0011 [ANONYMOUS] 1 dito lantschap met swarte lyst
0012 [ANONYMOUS] 1 oude kaart
0013 [ANONYMOUS] 1 out schilderij en sijn haspeel
0014[a] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
0014[b] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
0014[c] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
0014[d] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
0014[e] [ANONYMOUS] 5 oude schilderytjes
0015[a] [ANONYMOUS] 1 schildery van Emaus en een van Pharao
0015[b] [ANONYMOUS] 1 schildery van Emaus en een van Pharao
0016[a] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Marija en een lantschap en een kleijn bortje
0016[b] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Marija en een lantschap en een kleijn bortje
0016[b] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Marija en een lantschap en een kleijn bortje
 Prev Record 1 - 25 of 29  Last