The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gerrits, Aaltje

printer
printer-friendly view
Inventory #417
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2605, film 2646, fol. 647 and foll.
Date1657/03/06
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameGerrits
Owner NameGerrits, Aaltje
Owner Noteswidow of Barent Jansz. van Kippen
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de ghoederen, roerende ende onroerende. actien ende gherechticheden metter doot ontruijmt en naargelaten bij Aaltje Gerrits weduwe van wijlen Barent Jansz. van Kippen ghedaen maken bij Carel Louries, Gerrit Rijke Swart en Roelof de Langhe als testamentare executeurs en vooghden over de onmondighe erfgenamen van wijlen de voors. Aaltje Gerrits en Barent Jansz. van Kippen . Postscript: Aldus geinventariseert ... ter presentie van Claes Verbraak en Hendricus Bruijnenburgh als getuijgen overghestaan desen 6 Maart 1657. Note following the paintings: Welke voors. schilderijen de voogden verklaren bij den schilder Uijlenburgh t haren versoeke ghetaxeert te sijn 560 gulden 10 stuivers.
CommentaryOn On 6 January 1657, Barent Jansz. van Kippen, as uncle and guardian of Maritie Hendrix, signed an agreement which listed several assets that had apparently been inherited by Maritie Hendrix. These included a schepen kennisse (an obligation passed before the aldermen of Amsterdam) for 420 f. issued by Jan Hendricksz., goldsmith, issued on 7 December 1635; an obligation issued in the name of Hendrick Jansz., painter, issued on 1 May 1634; a house on Doelingstraet bought by Barent Jansz. on 8 January 1610; the record of the purchase of a house on the St. Claesstraet by Maddelentje Veris, and various other houses. Gerrit Barentsz. van Kippen, the putative son of Barent Jansz. van Kippen, married Maria Claes Spaerooch, the sister of Neeltje Claes Spaerooch (married to Daniel Jansz. van Beuningen of R 8207 of Montias2) and of Harman Claesz. Spaeroogh of INVNO 131. On 26 June 1640, Gerrit Barentsz. van Kippen and Maria Claes Spaerooch had their son Nicolaes baptized. On 22 March 1645, Geraert van Kippe and Maria Claes had their son Barent (named after his grandfather, the owner of the goods in the present inventory) baptized in the NZK (DTB 65/6). On 4 November 1646, Geraert van Kippen and Marya Spaerhoogh had a child baptized in the presence of Mathijs Pietersz. Croock, Aeltje Gerrits (the child's grandmother), and Marja Boudewijns Spaeroogh (DTB 93/137). Mathijs (Thijs) Pietersz. Croock (or Croeck) was a painter (see the NOTES to R 29545). Magdalentje Barents van Kippen was presumably the daughter of Barent Jansz. van Kippen. In her inventory, dated 1658, there was a portrait of her grandfather done by Hondecoter (Bredius, K√ľnstler-inventare, p. 1236).
NotaryCornelis Grijp
AppraiserGerrit Uilenburgh
Total Value1255 |d
Art Value560 |d 10 st.
# of Items47
Montias1 #319
 Prev Record 1 - 25 of 46  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 CONINCXLOO, GILLIS VAN een lantschapje van den Tobijas gemaakt van den ouden Koningsloo f 50:--:--
0002 [ANONYMOUS] een bedelaartje f 4:--:--
0003 [ANONYMOUS] een blompot f 8:--:--
0004 [ANONYMOUS] een ontbijtentje f 20:--:--
0005 HONDECOETER, GILLIS DE een lantschapje van Hondekoten met naakte beeltjes f 90:----
0006 [ANONYMOUS] een boeregeselschapje f :--:--
0007 [ANONYMOUS] een oude prins f 5:--:--
0008 [ANONYMOUS] een Susanna f 6:--:--
0009 HONDECOETER, GILLIS DE een lantschap van Honde Koten met beestjen f 42:--:--
0010 CLEVE, CORNELIS VAN DER BEKE VAN (SOTTE CLEEF) een van de verlooren soon van Sotte Cleef f 36:--:--
0011 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een lantschap van Jan van Goijen f 30:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] twee waterverf schilderije sijnde een wintertje en een seetje f 18:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] twee waterverf schilderije sijnde een wintertje en een seetje f 18:--:--
0013 [ANONYMOUS] een lantschap van de Samaritaen f 7:--:--
0014 [ANONYMOUS] een kleijne ronde tronij f 6:--:--
0015[a] BLOEMAERT, ABRAHAM twee kleijne belblasertjes van Blommert f 10:--:--
0015[b] BLOEMAERT, ABRAHAM twee kleijne belblasertjes van Blommert f 10:--:--
0016[a] [ANONYMOUS] twee vierKante tronien f 8:--:--
0016[b] [ANONYMOUS] twee vierkante tronien f 8:--:--
0017 LASTMAN, PIETER een lantschap van Lastman f 42:--:--
0018 [ANONYMOUS] een boere schuur f 18:--:--
0019 [ANONYMOUS] een Samson en Dalida f 5:--:--
0020 [ANONYMOUS] een blompotje f 1:10:--
0021 [ANONYMOUS] een hondt f -:10:--
0022 [ANONYMOUS] een lantschap met boeren f 7:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 46  Last