The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pot, Hendrick Gerritsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #418
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2605, fol. 799 and foll., film 2646
Date1657/10/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePot
Owner NamePot, Hendrick Gerritsz.
OccupationArtist |a Painter
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen van sa. Hendrick Gerritsz. Podt in sijn leven schilder soo en sulx de selve ten huijse van Pieter Goos alwaer hij Podt sal. sijn woon plaets hadde bij hem metter doot ontruymt ende berustende sijnde gevonden. Ghedaen beschrijven bij Pieter Goos op het aangheven en ten overstaan van de selve Goos en sijn huijsvrou ...Postscript: Goos verklaert ...dat hem van de voors. Pot sal. ofte sijne voorstaande goederen waren competerende per obligatie f. 345 en voor noch ruijm een half jaer ... woongelt f. 125 makende tesamen f. 470 en dit alles sonde eenighe gherekent dootschult ofte begraffenis kosten. Aldus ghedaen binnen Amsterdam ter presentie van Barent ter Brugghe en Nicolaas Rolleman mijne clerquen als ghetuijgen ...desen 16 octobris 1657.
CommentaryThe painter Hendrick Gerritsz. Pot was active in Haarlem from 1603 to 1629 and in Amsterdam from 1640 until his death in 1657. Pot, at the time of his death, was renting some rooms from Pieter Goos, at whose initiative the inventory was drawn up. Pot owed him 345 f. for a debt on an obligation and 125 f. in rent or living costs and some death debts. Among the books: a book by Franciscus Gommarus in quarto and some music books (unitemized)
NotaryC. Grijp
# of Items24
Montias1 #320
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 POT, HENDRICK GERRITSZ. eenig schilders gereetschap so van eesel platter olij doos pineelen flesjes verwen en schetsen van tekeninghe en eenich weijnigh printen en anders daar toe dienende van kleijnder waarde
0002 POT, HENDRICK GERRITSZ. een kleijn ghedootwerft tronijtje met 2 plummerde doekjes
0003[a] POT, HENDRICK GERRITSZ. een conterfeijtsel van den Adt. Mr. Salomon de Lavoije en de selfs ghedootverfde huijsvrou
0003[b] POT, HENDRICK GERRITSZ. een conterfeijtsel van den Adt. Mr. Salomon de Lavoije en de selfs ghedootverfde huijsvrou
0004 POT, HENDRICK GERRITSZ. een ghedooverfde historie van den koninck Candaulis en Gijges
0005 POT, HENDRICK GERRITSZ. een schildery van de cieringh van Hester alles van den overledenen ghedaem
0006 [ANONYMOUS] een grau schilderytje met een vergulde lyst
0007[a] [ANONYMOUS] 2 dito [grau schilderytjes] met swarte lysten
0007[b] [ANONYMOUS] 2 dito [grau schilderytjes] met swarte lysten
0008 [ANONYMOUS] 1 vroutje aan een autaar staande
0009[a] [ANONYMOUS] 1 historij schrijvertje met 1 seetje
0009[b] [ANONYMOUS] 1 historij schrijvertje met 1 seetje
0010 [ANONYMOUS] 1 lantschap sijnde een toren
0011 [ANONYMOUS] 1 grote wijn romer op een tafel
0012 [ANONYMOUS] 1 lantschap met een boeren huijs
0013 [ANONYMOUS] 1 waterval
0014 [ANONYMOUS] 1 groot lantschap
0015[a] [ANONYMOUS] 1 naghje met 2 ronde seetjes
0015[b] [ANONYMOUS] 1 naghje met 2 ronde seetjes
0015[c] [ANONYMOUS] 1 naghje met 2 ronde seetjes
0016[a] [ANONYMOUS] 1 groote tronij met 1 lantschapje
0016[b] [ANONYMOUS] 1 groote tronij met 1 lantschapje
0017[a] [ANONYMOUS] 2 kleijne lantschapjes
0017[b] [ANONYMOUS] 2 kleijne lantschapjes
0018 [ANONYMOUS] een kleijn conterfejtseltje van een juffr.
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next