The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wittekoe, Jan Cornelisz.

printer
printer-friendly view
Inventory #424
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number565A, fol. 24, film 6546
Date1646/12/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWittekoe
Owner NameWittekoe, Jan Cornelisz.
OccupationRetail merchant |a Faience, porcelain
ResidenceAende Lindegraft in Amsterdam
IntroductionStaet ende inventaris vanden Boedel ende goederen van wijlen Jan Corneliss Wittekoe, poorter deser stede, in sijn leven gewoont hebbende aende Lindegraft, gelijck hij deselve metten doodt ontruijmt heeft, ende nae sijn overlijden bevonden, beschreven door mij Jacobo Westfrisio, openbaere Notaris bij den Hove van Hollant geadmitteert, 't Amsterdam residerende, ter requisitie van Warner Wijerts, testamentaire executeur vande overledens testament ende geordonneerde Administrateur over sijne onmondige ende andere geinstitueerde erffgenamen verbondene goederen, mitsgaders Gerrit Janssen Wittekoe ende Cornelis Wijbrandts Diephout, als bij de E. Heeren Schepenen gesurrogeerde Executeurs vant selve testament, in plaetse van Sijmen Claessen laackenkoper, ende voorsooveele den inboel belanght bij Aeltien Claes ende Annetien Hendricx beijde geswooren schatsers getaxeert, sijnde tselve als volcht.
CommentaryJan Cornelisz. Wittekoe was a dealer in porcelain, which probably included earthenware. There were 62 pieces of porcelain in his inventory, scattered through most of the rooms of his house, valued at 225 f. On 24 December 1609, the Orphan Chamber held an auction sale at the request of Jan Cornelis Witte Koe, living in Dwarstraet behind Dirck de Vlaming (WK 5073/966). He was married to Fytge Claes (cf. the portrait of the couple in INVNO 425, LOT 0013). Jan Cornelisz. Wittekoe was the father of Gerrit Jansz. Wittikoe of INVNO 425, cited as one of the executors of his father's testament in the INTRO. Jan Cornelis Wittekoe paid a tax of 100 f. in 1631, at which time he lived near the Nieuwendijck over de sluijs (Kohier, fol. 81vo, p. 20). Jan Jansz. Wittekoe, who was probably the son of Jan Cornelis and the brother of Gerrit Jansz., was 20 years old when he appeared as a deponent in an act of 14 December 1638. He and Jan van der Meulen, also 20, servants (i.e. employees or apprentices) of Marten van Halewijn of R 25443, testified about a pepper shipment at the request of their master (NA 834). Finally Cornelis Jansz. Wittekoe, merchant, who was presumably also a son of Jan Cornelisz. Wittekoe, requested a deposition on 1 June 1632 from the bookseller Petrus Poppius, in which Poppius declared that Mathys Baers had been doing business with him, Wittekoe (NA 371, fol. 67).
NotaryJ. Westfrisius
AppraiserAeltien Claes and Annetien Hendricx
Total Value1523 |d
Art Value44 |d 15 stuivers
# of Items24
Montias1 #325
 Prev Record 1 - 24 of 24 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] Susanna met twee boeven f 3:--:--
0002 [ANONYMOUS] een doot kint f 1:--:--
0003 [ANONYMOUS] een bloempotje f 3:--:--
0004 [ANONYMOUS] een bort van Prince Maurits f 1:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] vijff bortjes van de Sibillen f 8:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] vijff bortjes van de Sibillen f 8:--:--
0005[c] [ANONYMOUS] vijff bortjes van de Sibillen f 8:--:--
0005[d] [ANONYMOUS] vijff bortjes van de Sibillen f 8:--:--
0005[e] [ANONYMOUS] vijff bortjes van de Sibillen f 8:--:--
0006 [ANONYMOUS] een bortie van Enchuijsen met schepen f 2:10:--
0007 [ANONYMOUS] een wapenbort op coper f 6;--:--
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] Emausien f 1: 5:--
0009[a] [ANONYMOUS] twee kleijne bortjes van de Prince ende de Princesse 1 gulden 10 stuivers
0009[b] [ANONYMOUS] twee kleijne bortjes van de Prince ende de Princesse 1 gulden 10 stuivers
0010 [ANONYMOUS] een geschilderd tronie f -:10:--
0011 [ANONYMOUS] een geschilderd bort van de 5 garste brood f 5:--:--
0012 [ANONYMOUS] een stuck van de vier Evangelisten f 5:--:--
0013 [ANONYMOUS] een geschilderd tronie f -:10:--
0014 [ANONYMOUS] een geschildert bort vande liefde hope ende gelove f 2:--:--
0015[a] [ANONYMOUS] twee bortjes van scheepjes 4 gulden
0015[b] [ANONYMOUS] twee bortjes van scheepjes 4 gulden
0016 [ANONYMOUS] een doodt geschilderd kindt f -:15:--
0017 [ANONYMOUS] een out schildery van Lot f 1:--:--
0018 [ANONYMOUS] (een deel kleerstocken met) een conterfeijtsel (met een deel rommelinge) f 3:--:--
 Prev Record 1 - 24 of 24 Next