The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Polder, Jan Hendricksz.

printer
printer-friendly view
Inventory #439
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number3164, fol. 579 and foll.
Date1663/12/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePolder
Owner NamePolder, Jan Hendricksz.
Owner Notesand Marritje Pieters Loots
Life Dates1623 |d ?
Marriage Date1647/09/13
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Mortuary
ResidenceOp de Princengracht op de noorden hoeck van de Roosegracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen effecten ende lasten van Jan Hendricksz. Polder ende Marritje Pieters Loots in tijden echteluijden ... int gemeen gepossideert ende by de voors. Polder last als weduwenaer ende boedelhouder metter doot ontruijmt .... opt versouck ende aengeven van Hendrick Backhuijsen, Rutgert Pranger ende Louijs [....] als by de gemelte Polder onder oppergesach van de heeren weesmeesteren alhier gestelde voochden over sijne ende sijne gemelte huijsvrou onmondige nagelaten kinderen met namen Pieter out 14, Monike out 5, Hendrick out 3 ende Johannis Polder out een jaer. Postscript: Aldus gedaen den 5-en December 1663.
CommentaryOn 13 September 1647, Jan Hendrix Polder, from Warse (?), gravemaker of the Westerkerck, living on the Wester marckt, no living parents, 24 years old, assisted by his good acquaintance Domme Claesz. Cloeck, was betrothed to Marritje Pieters Loots, assisted by her mother Marritie Jans (both Polder and Marritje Pieters signed in a literate manner) (DTB 465/124).
NotaryJacob Pondt
# of Items45
Montias1 #340
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een water valletje schildery met swarte lyst
0002 [ANONYMOUS] een dito lantschap schildery met een swarte lyst
0003 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden
0004 [ANONYMOUS] een lantschap schildery daerjn den overleden sijn huijsvrou en een soontje geconterfeteijten
0005 [ANONYMOUS] een schildery daerjn een herberch ende eenige rijsen luijden
0006 [ANONYMOUS] een do. [schildery] een overvaertje
0007[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] sijnde een hamentje met een tobackje
0007[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] sijnde een hamentje met een tobackje
0008 [ANONYMOUS] een tejckening van de ouste soon
0009 VONCK, ELIAS een stuck met gevogelte van Vonck
0010 [ANONYMOUS] een print in een ebbenhout lyst
0011 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een seestrant
0012 [ANONYMOUS] een herders stal achtkant
0013 [ANONYMOUS] een groote lantschap
0014 [ANONYMOUS] een morgenstont
0015 [ANONYMOUS] een dito avontstont
0016 [ANONYMOUS] een dito [schildery] juffr. met een moor
0017 [ANONYMOUS] een perspectieff met een coleurde lyst
0018[a] [ANONYMOUS] drie cleijne dito [schilderijen] voorde schoorsteen
0018[b] [ANONYMOUS] drie cleijne dito [schilderijen] voorde schoorsteen
0018[c] [ANONYMOUS] drie cleijne dito [schilderijen] voorde schoorsteen
0019 [ANONYMOUS] een groot schildery van schepen
0020[a] [ANONYMOUS] twee stucx dito [schilderyen] sijnde gebouwen
0020[b] [ANONYMOUS] twee stucx dito [schilderyen] sijnde gebouwen
0021 [ANONYMOUS] een perspectieft
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last