Oorschot, Joris van

printer
printer-friendly view
Inventory #449
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1495, fol. 189 vo. and foll., film 1572
Date1671/06/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameOorschot
Owner NameOorschot, Joris van
Owner Notesmarried ,first, to Maria Coymans (1626-1666) , second, to Anna Goethals (1629-before June 1671), and, third, to Geertruy van Swieten (died 1682)
Life Dates1625 |d 1681/12/18
Marriage Date1651/11/25; 1667/09/16; 1674/01/28
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Cloth, silk
ResidenceOp de Keizersgracht in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van de goederen van Sr. Joris van Oorschot weduwenaer van za. Anna Goethals soo ende in voegen by Oorschot de selve besit ende bijde voorn. sijne huijsvrou op den 29 april 1671 metter doot ontruijmt ende nagelaten sijn, beschreven by my Gillis Borssellaer notaris ... ten versoucke ende opt aengeven van den voorn. Sr. Oorschot ende geschadt by Grietien Arents ende Catharina Schaeck ... op den 26 juni 1671. Postscript : Compareerde voor my Sr. Joris van Oorschot weduwenaer van za. Anna Goethals ende verclarde den ... Inventaris ... deuchdelijck ... beschreven binnen Amsterdam op den 8 julij 1671 present Modestus Vennekool ende Johannes Leendertsz. [als getuijgen] ...
CommentaryJoris Oorschot, born in Alkmaar in 1625 died in Amsterdam and was buried in the N.K. on 18 December 1681. He was a dealer in silk cloth, first on the Bloemgracht (1651), later on the Keisersgracht (1667). He was the son of Dirck Oorschot and Catharina Jorisdr. He was married first with Maria Coymans (1626-1666), the daughter of Isaack Coymans (I) of R 28346, then with Anna Goethals, the daughter of Pieter Goethals (of R 33324 of Montias2) on 13 September 1667, and finally with Geertruy van Swieten, widow of Rem Aertsen, on 28 January 1674 (Elias, Vroedschap, pp. 760-1). The date of the inventory is the date when the paintings were recorded.
NotaryGillis Borsselaer
AppraiserGrietien Arents and Catharina Schaeck
# of Items61
Montias1 #350
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WOUWERMAN, PHILIPS een schildery van paerties met een swarte lyst gedaen van Philips Wouwerman
0002 BRUEGEL, JAN (I) een geselschaptie van jonge luij gedaen Breuckel met swarte lyste
0003 SNYDERS, FRANS een stuck gedaen van Snijder van eenige katten fruijt ende vlijs met swarte lyst
0004 HEEM, JAN DAVIDSZ. DE een stucktie gedaen van de Heem stilleven met swarte lyst
0005 TENIERS, DAVID (II) een taback drincker gedaen van Teniers met swarte lyst
0006 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een lantschap gedaen van Berchem met swarte lyst
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een kersnacht gedaen van Lange Pier met vergulde lyst
0008 [ANONYMOUS] een Italiaens stuck daerin twee vrouwen ende twee kinderen met swarte lyst
0009 MARTSEN, JAN, DE JONGE een kerck gedaen van Van Bassen de beelden van Jan Martensen met swarte lyst
0010 LUNDENS, GERRIT een luijse knippertje gedaen van Lunden met swarte lyst
0011 LUNDENS, GERRIT een smitie gedaen van Lunden met swarte lyst
0012 [SELA, UNIDENTIFIED] een vroutie met een potie gedaen van Sela met swarte lyst
0013 BRUEGEL, PIETER (I) een kersnachtie ende de drie koningen gedaen van d'oude Breuckel
0014 CAPPELLE, JAN VAN DE een zee en een scheeptie gedaen van Van de Capel met swarte lyst
0015 FLINCK, GOVAERT een tronie gedaen door Flinck met swarte lyst
0016 MARSEUS VAN SCHRIECK, OTTO een slangh ende witties gedaen van Otto Marcelis met swarte lyst
0017 MOUCHERON, FREDERICK DE een lantschap gedaen van Mouseron daer in een slach met swarte lyst
0018 MOLIJN, PIETER DE een stuck van de Damasomen gedaen van Molijn met swarte lyst
0019 LIEVENS, JAN (I) een apostel gedaen van Jan Lievense met swarte lyst
0020 [ANONYMOUS] een stuck met orange appelen ende een roemer met swarte lyst
0021 LUNDENS, GERRIT een cleen tronitie gedaen van Lunden met swarte lyst
0022 LUNDENS, GERRIT een meijsge met een haringh gedaen van Lunden met swarte lyst
0023 LUNDENS, GERRIT een meijsge met een zack pijp gedaen als vooren [van Lunden] met swarte lyst
0024 [FELLEBIER, UNIDENTIFIED] een teeckeningh gedaen van Fellebier daervoor een glas met swarte lyst
0025 LUNDENS, GERRIT een boeltie op de schoot van een schoorsteenveger gedaen door Lunden met swarte lyst
0026 [ANONYMOUS] een zeetie met een scheeptie met swarte lyst
0027 LINGELBACH, JOHANNES een stucktie met een paertie gedaen van Lingelbach met swarte lyst
0028 [ANONYMOUS] een stucktie van een vervallen muer met swarte lyst
0029 BEERSTRATEN een groote zee gedaen van Breestraten met swarte lyst
0030 [ANONYMOUS] een groot stuck van Christus met een swart vergulde lyst
0031 [ANONYMOUS] een turck tronitie met swarte lyst
0032[a] HONDECOETER, GILLIS DE twee lantschapties gedaen van Hondecoeter de beelden van Colyn in swarte lyst
0032[b] HONDECOETER, GILLIS DE twee lantschapties gedaen van Hondecoeter de beelden van Colyn in swarte lyst
0033 MOLIJN, PIETER DE een van Moijses gedaen van Molijn in swarte lyst
0034 [ANONYMOUS] een teyckening daervooor een glas in swarte lyst
0035 [ANONYMOUS] een achtkant lantschaptie in swarte lyst
0036 [ANONYMOUS] een koper beeldetie ovaels gewijs in swarte lyst
0037[a] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapties in swarte lysten
0037[b] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapties in swarte lysten
0038 VERWER, ABRAHAM (DE) een kleijn zeetie gedaen van Verwer
0039 [ANONYMOUS] een lantsachaptie in swarte lyst
0040 [ANONYMOUS] een doot man in swarte lyst
0041 REMBRANDT VAN RIJN een stucktie met een hontie gedaen van R. Rijn
0042[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den inventarient ende zijne eerste huysvrou [Maria Coymans] in swarte lysten
0042[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den inventarient ende zijne eerste huysvrou [Maria Coymans] in swarte lysten
0043 [ANONYMOUS] een stucktie vant haechsche bosch in een lantschap met swarte lyst
0044 VELDE, WILLEM VAN DE (II) een stucktie van Zantfoort gedaen van Van de Velde in swarte lyst
0045 [ANONYMOUS] een stucktie van een lamoen, becker ende een orlogie in swarte lyst
0046 [ANONYMOUS] een groote stuck van Caijan ende Abel sonder lyst
0047 GOEIJE, GERRIT DE een groot stuck van de heu van Antwerp gedaen van de Goeij met swarte lyst
0048 [ANONYMOUS] een stucktie van een capelletie in eyck lyst
0049 [ANONYMOUS] een compassienck vroutie in slecht swarte lyst
0050 [ANONYMOUS] het affsetsel van den ouden Oorschot in een print met een glas
0051 [ANONYMOUS] het wapen van Pieter Goethals
0052[a] [ANONYMOUS] twee teyckeningen van Pieter Goethals ende sijne huijsvrou in swarte lysten met glas overaeckt
0052[b] [ANONYMOUS] twee teyckeningen van Pieter Goethals ende sijne huijsvrou in swarte lysten met glas overaeckt
0053 [ANONYMOUS] een out lantschap
0054 [ANONYMOUS] een stuckent belleblaser
0055 [ANONYMOUS] een kluijsenaer met de kluijs
0056 [ANONYMOUS] een print in een vergulde lyst zijnde een Romaijns prins
0057 [ANONYMOUS] een lantschap met een watertie met een swarte lyst