The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Deijman, Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #452
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2483 fol.51 and foll. , film 2576
Date1668/03/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameDeijman
Owner NameDeijman, Jan
Owner Notesand his widow Juffr. Maria Bas (1633-1689)
Life Dates1620 |d 1666/12/07
Marriage Date1658/11/19
OccupationLiberal profession |a Doctor in medicine
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen metter doot ontruijmt ende nagelaten by zal-r Jan Deijman doctor in medicine ... ende sijn nagelatene weduwe Juffr. Maria Bas ten overstaen van Sr. Hendrick van Helmont als testamentaire voogt over de twee nagelaten onmondige kinderen van den selven heer Jan Deijman by de selver Juffr. Maria Bas gep[rocreer]t genaemt Nicolaes out 6 ende Emmerentia Deijman out 4 jaeren ....Postscript: Ende verclaerde de weduwe ... alles aengegeven te hebben ... aldus gedaen ende geinventariseert op den 23 marty anno 1668 int bijsijn van Johan van Halmael ende Barent Choerat (?) ...
CommentaryJan Deyman (I), doctor in medicine (1620-1666), son of Wolphert Deyman, captain to sea, and of Maria Troncquoy, married Maria Bas (1633-1689), daughter of Claes Bas (of INVNO 150 and INVNO 1500), on 19 November 1658 (Elias, Vroedschap, p. 250). Jan Deyman was sometimes appointed guardian over orphan children by the Orphan Chamber (e.g. INVNO 284).
NotaryJacob Hellerus
# of Items42
Montias1 #353
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Jan Vinck (?) en sijn huisvrou
0001[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Jan Vinck (?) en sijn huisvrou
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel int cleijn van Annetje Vrancken (?)
0003 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Tietje Cornelis
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel int cleijn van Jan Deijman
0005[a] [ANONYMOUS] 5 conterfeijtsels van printen
0005[b] [ANONYMOUS] 5 conterfeijtsels van printen
0005[c] [ANONYMOUS] 5 conterfeijtsels van printen
0005[d] [ANONYMOUS] 5 conterfeijtsels van printen
0005[e] [ANONYMOUS] 5 conterfeijtsels van printen
0006[a] [ANONYMOUS] 2 cleijne schilderytjes
0006[b] [ANONYMOUS] 2 cleijne schilderytjes
0007 VLIEGER, SIMON DE een schilderytje van Vlieger voor de schoorsteen
0008 [ANONYMOUS] een seetje
0009 KONINCK, PHILIPS DE een lantschapje van Koningh
0010 KONINCK, PHILIPS DE een geselschapje van do. [Koningh]
0011 KONINCK, PHILIPS DE een do. geselschapje van do. Koningh
0012 [ANONYMOUS] een schilderytje van Samson
0013 [ANONYMOUS] een van een wit paertje en een boer
0014 [ANONYMOUS] een van een lantschapje
0015 [ANONYMOUS] een van Maria
0016[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Pieter en Maria Bas
0016[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Pieter en Maria Bas
0017 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Olfert Deijman
0018[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Dirck Jan Deijman zal. ende sijn huijsvrou
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last