The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jansz., Hans

printer
printer-friendly view
Inventory #4560
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 713, film 5148
Date1634/01/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of Truijtje Pieters
Family NameJansz.
Owner NameJansz., Hans
Owner Notesand his wife Truijtie Pieters
Marriage Date1631/04/05
Type of CeremonyK
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceOp de Heremarckt in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen, roerende ende onroerende, in en uytschulden ... bij de eersame Hans Jansz. juwelier en Truijtie Pieters wijnkoopster, volgende heurluyden houlixe voorwaarden 'tsamen gepossideert en nu bij de gemelte Truijtien metter doot ontruijmt ende achtergelaten. Beschreven door mij Pieter Karels, notaris, ... ten overstaen van de voors. Hans Jansz. ende Henrick Barentsz. Wachtmans als procuratie hebbende van Gerrit Pietersz. Amstenraet ende Klaes Klaesz. Listingh wijnkopers als voogden over de drye nagelate kinderen en erfgenamen van de voors. Truijntjen by de selve geeligeert ende door de heeren weesmesteren geauthoriseert, ende sijn d'selve bevonden in sulcker voegen als volgende uytgedruckt staet. Postscriptum: Verclaerde de voors. inventarisent [Hans Jansz.] met ware woorden in plaets van ede alles getrouwelyck geopenbaert ... te hebben ... desen boedel aengaende ... Aldus gedaen in Amsterdam ten overstaen van Hendrick Barentsz. ter presentie van Cornelis Pietersz. ende Dr. Claes Burgers volvoert den 28en january 1634. Among the debts to the estate for wine delivered: Willem Luyten, smith, 2 f. 16; Mr. Claes barbier in the Gravestratien, 8 f. 8 st.; Claes Elias, schilder (of R 8367); Michiel Prent (Parent) of R 24983; Baltus de stadtsbode (of R 23609); Antony Galjart (Gaillart) (de jonge) (of R 22087); and Abraham de Goyer (of R 24908, all of Montias2). Among the assets of the estate: een huys en erf leggende op de West sijde van den Here Marckt.
CommentaryOn 31 December 1606, Hans Jansz., silversmith, from Breda, and Lijsbet Matthijsen had their daughter Annetje baptized in the O.K. (DTB 4/185). On 4 April 1631, Hans Jansz., jeweler, appeared before the Orphan Chamber and declared that his three children, Jacobmyne, 23, Jacob, 18, and Maritjen, 16, whose late mother was Lysbeth Mathys, were entitled to 6,000 f. for their mother's inheritance (WK 5073/954). On the next day, Hans Janszen, from Breda, jeweler, widower of Lysbeth Mathys, living on the Rockin, was bretrothed to Tuijntje (Truijtie) Pieters, from Antwerp, widow of Ambrosius Jansz., living as above (41 months a widow) (DTB 437/145). On Ambrosius Jansz., wine dealer, see R 808 of Montias1. On 13 June 1633, Hans Jansz. jeweler, and Hans Heiden, Moskovisvaerder (shipper of goods to Moscovy), signed a contract whereby Heiden would travel to Moscovy and handle the affairs of Hans Jansz. there, for a salary of 450 f. a year (Economisch-Historisch Jaarboek 2(1916), pp. 275-6). On 24 December 1634, Hans Hitseson, sworn broker, as guardian of the children of Trijntje (sic) Pieters of the first bed, procreated by Ambrosius Jansz., constituted himself surety for Gerrit Remmen who had been condemned to pay Hans Janssen 70 f. 12 st. 8 pen. (NA 520, film 6505, Not. Westfrisius). The wine dealer Gerrit Pietersz. Amstenraet, cited in the INTRO, was the father of Andries Amstenraet of INVNO 124 (R 31 of Montias1). Hans Jansz. seems to have been still alive on 7 August 1637 when the tailor Herman Pietersz. declared at the request of the widow of the cloth merchant Jan Thielens that he had bought 5 ellen of cloth on the order of the requirante from the shop of Hans Jansz. jeweler (NA 844, film 570). At the sale of books left by Pieter Ruttens, bachelor, of 24 January 1618 (WK 5073/954), Hans Jansz., goldsmith living bij 't Weeshuis, bought various books, including 1 uijtlegginge van de Psalmen for f. 3:15:--. For another inventory of Hans Jansz. and Truijtie Pieters, taken in January 1634, see INVNO 456.
NotaryPieter Carels
# of Items77
Montias1 #888
 Prev Record 1 - 25 of 77  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een geschildert bortgen daer de apostelen koren verpluckten in een vegulde lyst
0002 [ANONYMOUS] een fruitagie in een slechte lyst
0003[a] [ANONYMOUS] twe albastere bortjens
0003[b] [ANONYMOUS] twe albastere bortjens
0004 [ANONYMOUS] een bloempottje in een ebben lyst
0005[a] [ANONYMOUS] twe ovaal borden beide van ze in ebben lysten
0005[b] [ANONYMOUS] twe ovaal borden beide van ze in ebben lysten
0006 [ANONYMOUS] een bort van een geschildert wapen in een vergulde lyst
0007 [ANONYMOUS] een bortgen van de liefde
0008 [ANONYMOUS] een lantschapje in een vergulde lyst
0009[a] [ANONYMOUS] twe slechte leeutjens
0009[b] [ANONYMOUS] twe slechte leeutjens
0010 [ANONYMOUS] een kleijnn lantschapjen op een kopere plaet in een ebben lyst
0011 [ANONYMOUS] een kleijn watertje in een vergulde lyst
0012 [ANONYMOUS] een grote schildery van eenige gedierten met een vergulde lyst
0013[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels d'een van den Inventarisent ende d'ander van Truijtje Pieters beide in vergulde lysten
0013[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels d'een van den Inventarisent ende d'ander van Truijtje Pieters beide in vergulde lysten
0014 [ANONYMOUS] een grote schilderij van de vier kinderen in een vergulde lyst
0015 [ANONYMOUS] een schilderij van St. Jacob in een eecken lyst
0016 [ANONYMOUS] een stuckje van Joseph in een ebben lyst
0017 [ANONYMOUS] een grote schilderij van David en Urias op doeck in een enckele lyst
0018 [ANONYMOUS] een grote oude schilderij van Johannes den Doper in een slechte lyst
0019 [ANONYMOUS] een groot stuck van Judit in een eecken lyst
0020 [ANONYMOUS] een geschildert hentjen in een vergulde lyst
0021 [ANONYMOUS] een bancket in een vergulde lyst
 Prev Record 1 - 25 of 77  Last