The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Adriaens, Annetge

printer
printer-friendly view
Inventory #462
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970A. fol. 203 and foll., film 2146
Date1657/05/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameAdriaens
Owner NameAdriaens, Annetge
Owner Noteswidow of Willem Claesz. de Graeff
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen .... bij wijlen Annetge Adriaens, weduwe was van zal. Willem Claesz. de Graeff, soo ende zulx d'selve goederen alhier bevonden en by de gemelte Annetge Adriaens metter doot ontruijmt sijn, Beschreven ten overstaen van Claes Hendricksz. de Graeff, Adriaen Micker, Judick Adriaens en Giertge Claes de Graeff de naest bloet vrunden van de onmondige [kinderen] nagelaten van d'voors. Willem Claesz. de Graeff en Annetge Adriaens door mij David Dornick notaris ... ter presentie van de getuijgen naergenoemt. Postscript: Aldus gedaen binnen Amstelredamme ter presentie van de voors. Claes Hendricksz. de Graeff en Adriaen de Micker inwoonders desen stede als getuijgen .... den 14 maij 1657.
CommentaryAdriaen Micker, who was said in the INTRO to be a close relative of the son left by Willem Claesz. de Graeff, was the brother of the painter Barent Micker (1615-1687). Claes Hendricksz. de Graeff may have been the son of the wine dealer Hendrick de Graeff, cited in 1633 (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 7).
NotaryDavid Dornick
# of Items35
Montias1 #363
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een silver kopje daervan buijten jnderant van de boodem gesneden is Annetie Willems
0002[a] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijtiens teene een roemer en het ander een lantschappie
0002[b] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijtiens teene een roemer en het ander een lantschappie
0003[a] QUAST, PIETER JANSZ. drie cleijne tekeningeties het eene by Quast ende t andere bij Jan Vos gedaen
0003[b] VOS, JAN DE (I) drie cleijne tekeningeties het eene by Quast ende t andere bij Jan Vos gedaen
0003[c] VOS, JAN DE (I) drie cleijne tekeningeties het eene by Quast ende t andere bij Jan Vos gedaen
0004 [ANONYMOUS] een tekeningh met de pen op hout gedaen
0005[a] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderyties op cooper
0005[b] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderyties op cooper
0006 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een bataelje
0007 [ANONYMOUS] een teyckeningh van saters
0008[a] [ANONYMOUS] twe oude alabasterde beeltjes
0008[b] [ANONYMOUS] twe oude alabasterde beeltjes
0009[a] [ANONYMOUS] drie slechte schilderijen
0009[b] [ANONYMOUS] drie slechte schilderijen
0009[c] [ANONYMOUS] drie slechte schilderijen
0010[a] [ANONYMOUS] seven cleijne bortjes
0010[b] [ANONYMOUS] seven cleijne bortjes
0010[c] [ANONYMOUS] seven cleijne bortjes
0010[d] [ANONYMOUS] seven cleijne bortjes
0010[e] [ANONYMOUS] seven cleijne bortjes
0010[f] [ANONYMOUS] seven cleijne bortjes
0010[g] [ANONYMOUS] seven cleijne bortjes
0011[a] [ANONYMOUS] twe achtkante schilderytjens
0011[b] [ANONYMOUS] twe achtkante schilderytjens
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last