The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Craijer, Louis

printer
printer-friendly view
Inventory #464
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2262B, fol. 1090 and foll.
Date1677/08/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeBankrupt inventory drawn up some time after the decease of the owner, after the remarriage of his widow.
Family NameCraijer
Owner NameCraijer, Louis
Owner Noteslate husband of Adriana van Gheijn, presently the wife of Gerrit Hagen
Life Dates1623 |d c. 1677
Marriage Date1654/12/24; 1667/10/14
Type of CeremonyK; K
OccupationLiberal profession |a Lawyer
ResidenceOp de Boomsloot in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van de goederen middelen en effecten metter doot ontruijmt bij Louis Craijer raet soo en sulx de selve op het overlijden en omtrent de selve tijt sijn geweest voor soo veel heeft connen uytgevonden werden onder 't protestatie nogtans van non prejuditie ten reguarde van de vorige gemelte inventaris en gevolge van dien aengegeven bij Jouffr. Adriana van Gheijn eerder wed-e van dito Louis Craijer en nu huijsvrouw van Gerrit Hagen. Gemaeckt by my Adriaen Lock notaris ... Actum in Amsterdam den 4-en Augusti 1677. Postscriptum: Aldus geinventariseert en beschreven door my Adriaen Lock, notaris pub.,.. ende verclaerde de inventariente dat alles op desen inventaris gestelt te hebben dat de boedel by haer man zal. op desselfs overlijden geconsideert heeft sonder haersweten [iets] verswegen [te hebben]. Signed, Adriana van Geijn. The inventory was amplified on 30 March 1678, but no works of art were added.
CommentaryOn 24 December 1654, Louis Craijers, from Amsterdam, curator of the chamber of the Desolate Boedels (bankruptcy chamber), 31, no living parents, assisted by Teunis Teunisz., his swager, living on the Blomgraft, was betrothed to Anne Spiegel, from Amsterdam, 30, no living parents, living on the Westermarck, assisted by her sister Adriana Spiegels (DTB 474/79). Anne and Adriana Spiegels were the daughters of Outger Pietersz. (of R 27584 of Montias1) and of Geertge Adriaens Roos, the sister of Cornelis Adriaensz. Roos of R 31021. On 14 October 1667, Louis Craijers, widower of Anna Spiegels, was betrothed to Ariaentje van Geijn (DTB 491/16). On 19 June 1668, Louijs Craijers and Adriana van Geijn had their daughter baptized in the N.K. in the presence of Mathijs Craijers and Maria Sem (DTB 44/208). Adriana van Geijn remarried with Gerrit Hagen. On 4 April 1658 the masters of the Orphan Chamber appointed Louis Crayers to replace Jan Verwout as guardian of Rembrandt's son Titus. His relationship to Rembrandt continued nearly until the artist's death in 1669. He defended Rembrandt in a lawsuit against the preferential claim of Isaack van Hertsbeeck (the brother of Paulus van Heertsbeeck of R 32140 of Montias2). The matter was not settled until 1665 (Strauss, Rembrandt Documents, pp. 389, 513-516, 550-552). On 15 December 1667, the Desolate Boedelskamer considered the claim of Louys Craeyers, who had been named guardian of the children of Daniel Abrahamsen Beerstraten by the Orphan Chamber. Daniel Beerstraten is believed to have been the son of the the painter Abraham Beerstraten (for a summary of these claims, see the TEXT of R 543). Craijer's religion is inferred from the portrait of a preacher in his inventory. Among the creditors of this desolaet estate, Wybrant Dircx, husband of Hester Crayers, was owed money (fol. 1108).
NotaryAdriaen Lock
# of Items22
Montias1 #365
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot schilderij van alle de prinsen van Orangen
0002 [ANONYMOUS] een zeetge
0003 [ANONYMOUS] een boeredans
0004 [ANONYMOUS] een strantje
0005 [ANONYMOUS] een geselschapje
0006 [ANONYMOUS] een cleijn zeetie
0007 HONDECOETER, MELCHIOR DE een stuckge van Hondekoeter
0008 [ANONYMOUS] een lantschapje
0009 [ANONYMOUS] een bancketje
0010 [ANONYMOUS] een lantschapje met beesjes
0011 [ANONYMOUS] een fruijtage
0012 REMBRANDT VAN RIJN een conterfeijtsel van Rembrand van Ryn en zyn vrouw
0013 [ANONYMOUS] een herder met twee beesjes
0014 [ANONYMOUS] een geberchte
0015[a] [ANONYMOUS] noch een cleijn lantschapje met een vergult lystge en een met beesjes
0015[b] [ANONYMOUS] noch een cleijn lantschapje met een vergult lystge en een met beesjes
0016[a] [ANONYMOUS] drie a vier printe bortges by t wapen van den overleden
0016[b] [ANONYMOUS] drie a vier printe bortges by t wapen van den overleden
0016[c] [ANONYMOUS] drie a vier printe bortges by t wapen van den overleden
0016[d] [ANONYMOUS] drie a vier printe bortges by t wapen van den overleden
0017 [ANONYMOUS] een tekening met een predicantje
0018 [ANONYMOUS] een schilderytge van de geboorte Christi
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next