The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Raet, Hendrick de

printer
printer-friendly view
Inventory #477
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 840
Date1627/12/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family Namede Raet
Owner NameRaet, Hendrick de
Owner Notesand his widow Catelijn de Raet
OccupationManufacturer |a Textiles, leather; Merchant (largescale) |a Leather, hides
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen van Hendrick de Raet in sijn leven leercoper in voegen d'selve bij Catelijn de Raet de selffs weduwe jegenwordich gepossideert en beseten wert ... ende sijn de meuble goederen ofte huijsraet voors. in eenen wege bij Reijm Tijs en Engel Jacobs gesworen uytdragsters getaxeert... Postscript: Aldus gedaen ten overstaen van Hendrick de Raet de Jonge ende Mathijs Abrahamsz. getrout hebbende Maijken de Raet ende heure respective huijsvrouwen, kinderen van den overleden ... den tiende December zvi seven en twintigh
CommentaryThe merchant Frans Woutersz. (de Schott) bought a house for 7,000 f. from the widow and heirs of Hendrick de Raet, seemleertouwer (chamois leather tanner) on 14 June 1628 (WK 5073/9113). It is not clear whether the winckelhuis built on the Keisersgracht for the harpplayer Jan Matthijs, near the Hartestraet, by Hendrick de Raet refers to Hendrick de Raet de oude (the late owner of the goods in the present inventory) or to his son Hendrick de Raet de jonge (E. van Houten, Grachten, p. 47). Jan Matthijs was probably the father of Mathis Jansz., living in the Hartestraet, who, like Otto Burchersz. of R 38080 of Montias2, bought leather at the sale of the leather goods left by Burchert Otten on 15 April 1626. Jan Mathijs was also surety for Willem de Raet, who was probably related to Hendrick de Raet, at the same sale, and for Otto Burchertsz. (WK 5073/972). On 26 July 1632, Lijntgen (Catelijn) Verniers, widow of Hendrick de Raet (I), assisted by her guardian Abraham Anthonisz. (of R 20033 of Montias2); Jan [...], husband of Lysbet Verniers Frans; Catarina Verniers, the daughter of majority age left by Frans Verniers, all children and grandchildren of Maijken Verniers, last widow of Jeremias van Laken, agreed on a division of the latter's estate. Among the debts due to the estate were 450 f. due by the painter David Vinckboons, amounting to 400 f. capital and two years' interest. The children of Hubert Vernier were paid 7,400 f. (one of these children presumably was Machtelt Verniers who married the painter Daniel Thivaert, the son of Jan Thivaert I of R 20955). Abraham Anthonisz. was paid 75 f. for a half year's rent and 60 f. for salaris (NA 843, fol. 215, Not. Hoogeboom). On 8 September 1632, Catelyne Verniers, with her chosen guardian Abraham Anthonisz., brought 1,100 f. to the Orphan Chamber on behalf of her children whose late father was Hendrick de Raet (WK 5073/789).
NotaryC. Hoogheboom
AppraiserReijm Tijs and Engel Jacobs
Art Value105 |d 10 stuivers
# of Items8
Montias1 #455
 Prev Record 1 - 8 of 8 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderye ruijtersjacht f 12
0002 VROOM, HENDRICK een schilderye zeevaert van Vroom f 24
0003 [ANONYMOUS] een lantschap schilderye f 10
0004 [ANONYMOUS] een schilderye de fama f 3
0005[a] VRIES, HANS VREDEMAN DE twee schilderijen perspectijff van d 'Vries f 40
0005[b] VRIES, HANS VREDEMAN DE twee schilderijen perspectijff van d 'Vries f 40
0006[a] [ANONYMOUS] twee leewercx bortgens f 1|10
0006[b] [ANONYMOUS] twee leewercx bortgens f 1|10
 Prev Record 1 - 8 of 8 Next