The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sturck, Nicolaes Egbertsz. van der

printer
printer-friendly view
Inventory #4790
Call NumberNA 696A, film 4982
Date1638/07/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeunknown
Family NameSturck
Owner NameSturck, Nicolaes Egbertsz. van der
Marriage Date1635/06/28
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceDen Groningen Os on the West Side of the Heeregracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen ende den huysraet bevonden in den huijsen van Nicolaes Egbertsz. van der Stock (Sturck), gestaen hebbende op de West zyde van de Heeregracht uythangende den Groningen Os, gemaeckt ten versoecke van d'eersame Hendrick Dircksen Meulenaer ende Michiel Henricksz. als ... curateurs over den selven boedel, door my Jan Warnaerts ... synde de selve goederen sulcke als volcht. Postscript: Aldus beschreven ende geinventariseert opten een en twintichsten july 1638 in Amsterdam ter presentie van Gerardo Pels mede notaris subst. als getuge.
CommentaryThis inventory overlaps in large part with the one taken on 12 July 1638 (nine days before this one), at the request of Baertje van de Venne, widow of Willem van Steenberch. There are, however, interesting differences in the way the two notaries recorded the art works in the two inventories. The items that could be matched are cited in the PROV field of the present inventory. For biographical information about Nicolaes Egbertsz. van der Sturck, see the TEXT of R 380 of Montias1. Hendrick Dircksz. Meulenaer, one of the two men at whose request the inventory was drawn up, was one of the curators of the estate of the late Nicolaes Egbertsz. van der Sturck, cited in the INTRO. He signed the Remonstrant petition of 1628.
NotaryJan Warnaerts
# of Items34
Montias1 #1060
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groote caert van Amsterdam
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van een bloemmantgen
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van scheepgens in een ebben lyst
0004 [ANONYMOUS] een dito [scheepgens] wat grooter in een ebben lyst
0005 [ANONYMOUS] een schilderij fruytagie in een vergulde lyst
0006 [ANONYMOUS] een Prins Willem in een ebben lyst
0007 [ANONYMOUS] een Prins Phillips in een ebben lyst
0008 [ANONYMOUS] een ovael synde een ruijter en ander volck in een ebben lyst
0009 [ANONYMOUS] een ontbijtgen in een slechte lyst
0010[a] [ANONYMOUS] twee albasterde bortgens
0010[b] [ANONYMOUS] twee albasterde bortgens
0011 [ANONYMOUS] een lanckwerpich lantschap
0012 AVERCAMP, HENDRICK een wintertgen met de pen van de Stom
0013 [ANONYMOUS] een albaster beeltgen
0014 [ANONYMOUS] een albaster bortgen
0015[a] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels op doeck van Coninck van Bemen saliger ende Prins Hendrick
0015[b] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels op doeck van Coninck van Bemen saliger ende Prins Hendrick
0016 [ANONYMOUS] een schilderij van de arbeyt ende luijchheijt
0017 [ANONYMOUS] een schilderij van een tronij
0018[a] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels van Prins Maurits ende Frederick Hendrick
0018[b] [ANONYMOUS] de conterfeijtsels van Prins Maurits ende Frederick Hendrick
0019 [ANONYMOUS] een schilderij van een blompodt
0020 [ANONYMOUS] een schilderij fruytagie
0021[a] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijen
0021[b] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijen
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last