The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Hoochcamer, Henrick

printer
printer-friendly view
Inventory #482
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1052, fol. 100 and foll, film 1263
Date1639/01/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposetransfer of goods as collateral for surety on loan
Family NameHoochcamer
Owner NameHoochcamer, Henrick
Owner Notesgoods transferred to Joan Ingels, advocaet
Life Dates1601 |d ?
Marriage Date1624/08/06; 1639/08/?
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk; Employee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceIn de Warmoesstraet in Amsterdam
IntroductionCompareerde d' heer Henrick Hoochcamer Equipagemeester van de E. Collegie ter Admiraliteijt deser voors. stede ... ende verclarde vrywillich ... getransporteert ende opgedracht te hebben ..... ten behoeve van Joan Ingels advocaet binnen deser stede ... alle ... soodanige meubelen huysraet, Imboel, gout ende silver mitsgaders andere goederen als hierachter gespecificeert ende genomineert ... dit alles in rekeninge, bevrijdinge, Indemniteyt ... ende ontlasting van alsulck borchtochte .... obligatie als de voors. Mr. Jan Engels voor hem cedert [heeft] aen ende ten behoeve van Sr. Joannes de Vogelaer dato dese ... van de somme van ses duijsent carolus gulden ... Heeft hy ... mede ten behoeve van de voors. Mr. Jan Ingels getransporteert ende gecedeert ... syn andere meerdere goederen, actien, schilderyen ... mitsgaders gagie, tractementen alrede by de heeren ter Admiraliteyt .... verschenen .... Aldus gedaen binnen deser voors. stadt ter presentie van Pieter Lodesteijn ende Joannis de Wit den 17 Januaris 1639. Volgt 't lyst ende specificatie van de ... getransporteerte goederen.
CommentaryHendrick Hooghkamer, born in 1601, was the son of Jan Pietersz. Hooghkamer and Ida Hendricks Cort. Jan Pietersz., silk cloth dealer, was a member of the Raad of Amsterdam from 1618 to 1638, in which latter year he went bankrupt. Hendrick Hooghkamer was also a silk cloth dealer in the Warmoesstraet. He was only about 21 years old on 25 August 1622 when he signed an agreement, together with 20 other Lyeffhebbers der Nederduytsche Poesy, to provide subsidies to the poet Jan Jansz. Starter (Oud Holland 3(1885), p. 54). He was equipage master of the Admiralty in Amsterdam in 1637 and 1638 (at the time the present inventory was taken). He married Maria de Vogelaer on 6 August 1624. Baptized on 2 July 1606, she was the daughter of Marcus de Vogelaer and of Margaretha van Valckenburgh (of R 23422 of Montias2). She was buried on 23 January 1638. Hooghkamer remarried in Utrecht in August 1639 with Jannetgen Brouwer, widow of Wouter de Leeuw (Elias, Vroedschap, p. 323). Hendrick Hoochcamer, living in the Warmoesstraet, paid a tax f 120 f. in 1631 (Kohier, fol. 208vo, p. 48). On the attorney Jan Ingels (or Engels), see the NOTES to R 7620 of Montias2. Joan (or Johannes) de Vogelaer was the brother of Maria de Vogelaer, the wife of Hooghkamer. He had apparently borrowed 6,000 f. from the attorney Jan Ingels, which loan had been guaranteed by Hooghkamer. Joan de Vogelaer must have defaulted on the loan, which Hooghkamer was now responsible for repaying. He had pledged his movable goods plus his salary as Equipage Master of the Admiralty to Jan Ingels to this end. He may have become insolvent as a result, which would explain his removal to Utrecht for his second marriage. On Joan de Vogelaer's activities as a trader with Russia, see Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, p. 286. On 17 January 1650, Hendrick Hoochcamer signed an agreement with 25 other creditors of Cornelis van Bruegel (cited in the NOTES of R 35467 of Montias) in reduction of his debts. His name in the list of creditors stood just above that of Laurentje Brouwers, who is likely to be one of his second wife's relatives (DBK 5072/872).
NotaryJ. van Ven
# of Items62
Montias1 #383
First  Record 51 - 62 of 62 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0044 [ANONYMOUS] Item een oud tronje bordeken in een vergulde lyst
0045 [ANONYMOUS] noch een tronie
0046[a] [ANONYMOUS] drie prent bortgens voor de schoorsteen
0046[b] [ANONYMOUS] drie prent bortgens voor de schoorsteen
0046[c] [ANONYMOUS] drie prent bortgens voor de schoorsteen
0047 [DE FAENT, UNIDENTIFIED] een stuck, de Faent
0048 [ANONYMOUS] een caert mette pen
0049 SMIT, JAN BORRITSZ. een stuck van Smit
0050 [ANONYMOUS] een stuck Jeronimus
0051 BARTSIUS, WILLEM een stuk Bertius eygen contrefeijtsel
0052 [PISACKS, UNIDENTIFIED] een stuck van Pisacks
0053 [ANONYMOUS] een scheepstuck met de pen
First  Record 51 - 62 of 62 Next