Peenen, Lucas van

printer
printer-friendly view
Inventory #483
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 676, film 4979
Date1630/04/29
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeThe fact that curators had been appointed to supervise this inventory suggests that Lucas van Peenen may have been bankrupt.
Family NamePeenen
Owner NamePeenen, Lucas van
Marriage Date1625/10/18
Type of CeremonyPui
ResidenceOp de Oostsyde van de Keysersgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van den goederen meublen ende anders bevonden ten huijse van Lucas van Peenen gestaen op de Oostsyde van de Keysersgracht Postscript: Gedaen ... 25-29 Aprilis anno 1630 ten versoecke van Nicholas de Cocque ende Pieter de Bitter als curateurs van den voors. Lucas van Peene.
CommentaryLucas van Peenen, a merchant of South Netherlandish origin, was first noted in Amsterdam in 1622 (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden p. 310). On 18 October 1625, Luijcas (signs Lucas) van Peene, 33 years old living in the Verwerijen, assisted by his brother-in-law Pieter Jolijt, was betrothed to Catharina van Peen, living in Middelburgh (DTB 763/151). On Pieter Jolijt, ironmonger, see the NOTES to R 20007 of Montias2. On 9 May 1628, Luijcas van Peene and Catrijne van Peene had their son Pieter baptized in the N.K. in the presence of Pieter van Peene (DTB 40/451). Note that Melchior van Hoorn, of R 20007 of Montias2, married Susanna Jolijt Pieters, who seems to have been the daughter of the swager of Lucas van Peene. Their daughter Cornelia married Isaack van Peenen, who may have been the son of Lucas van Peene (see the INTRO to INVNO 395 in R 21 of Montias1).
NotaryJ. Warnaertsz.
# of Items39
Montias1 #384
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery lantschap
0002 [ANONYMOUS] een pas caerte
0003 [ANONYMOUS] een bortgen geschreven [?] van Amsterdam
0004 [ANONYMOUS] een prenten
0005 MOLIJN, PIETER DE een schildery van Molyn
0006 [ANONYMOUS] een schildery een satyr
0007 [ANONYMOUS] een schildery bataille
0008 [ANONYMOUS] een schildery Prins Maurets
0009 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] van Prins Hendrick
0010 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] van de princesse
0011 [ANONYMOUS] een caert van Hollant
0012 [ANONYMOUS] een prent vant huys van Nassau
0013 [ANONYMOUS] een pas caert
0014 [ANONYMOUS] een prente van een seylwagen
0015 [ANONYMOUS] Item [prente] van de slagh van Heemskerck
0016 [ANONYMOUS] een bortgen van Pallas ende Bachus
0017 [ANONYMOUS] een schildery van de toren van Babel
0018[a] [ANONYMOUS] drie schilderijen lantschap
0018[b] [ANONYMOUS] drie schilderijen lantschap
0018[c] [ANONYMOUS] drie schilderijen lantschap
0019 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van Advocaet van Peenen
0020 [ANONYMOUS] een schilderije winter
0021 [ANONYMOUS] een schilderije bloempot
0022 BRUEGEL, JAN (I) een schilderye lantschap van Breugel
0023 [ANONYMOUS] een schilderijtgen lunie [?]
0024 [ANONYMOUS] een schilderye van Mercurius
0025 [ANONYMOUS] een prent
0026[a] [ANONYMOUS] de contrefeytsels van Lucas van Peenen ende syn huysvrou
0026[b] [ANONYMOUS] de contrefeytsels van Lucas van Peenen ende syn huysvrou
0027 [ANONYMOUS] contrefeytsel van grootmoeder
0028 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van Samuel van Peenen
0029 VROOM, HENDRICK een schildery van Vroom
0030 [ANONYMOUS] een groot lantschap voor den schoorsteen
0031 [ANONYMOUS] een ront lantschap
0032 [ANONYMOUS] noch een lantschap met een vergulde lyst
0033 [ANONYMOUS] een schilderye met een bloem crans
0034 [ANONYMOUS] een schildery van een paert
0035 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Prins Maurits
0036 [ANONYMOUS] een out schildery van 't paradys