The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Solt, Hans van (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #486
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number992, film 4941
Date1639/06/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposesale and collateral for loan
Family NameSolt
Owner NameSolt, Hans van (II)
ResidenceOp de Princegracht in Amsterdam
IntroductionCompareerde voor mij Jan Bosch notaris Sr. Hans van Solt mij bekent verclarende dat hij aen Jouffr. Maria van Maerle zijn huijsvrouwen suster vercoft hadde de naervolgende stucken schilderijen, met diversche stucken porceleijn, een armosijn spree ende ses violetten letter houten stoele ten prijs als jeder hier naer uijtgedruckt staet, namentlijck [.... see INVNO 486 in Montias2] ... mitsgaders een stuck schilderije, met een vergulde lijst gedaen bij Nieul[and]t genaemt wordende Antiqua, ende twee stuckgens schilderije uijt Ovido met swarte vergulde lijsten zijnde 't eene een papeeter ende 't ander Pomona welcke drie stuckgen schilderijen noch zijn ten huijse van hem comparant ende in zijn bewaringe, die hij op haer [Maria van Maerles] vermaninge aenneemt ende belooft haer mede in handen te zullen stellen ende welcke voors. geoppegnorende parcelen sijns comparant kinderen geprocreert bij Jouffr. Agata van Meerle zijn huijsvrouwe in eijgendom toecomen, als zijnde ten dele den voors. Jan van Meerle zijn voors. huijsvrouws vader was ende ten dele bij de selve zijne huijsvrouw met hare eigene potpenningen met wille ende toestan van hem comparant voor ende ten behoeve van de selve kinderen gecoft.... Compareerde voor mij notaris Maria van Meerle zijnde geaccompagneert met Sr. Oto van Langen haer man ende voogt ende bekende tot verseeckeringe van haer achterwesen aen de voors. haren swager ... ter somme van f 442:18:-- de voors. gespecificeert goederen van hem ontfangen te hebben .... Gedaen .. ten huijse van de voors. van Solt staende op de Princegracht op den lesten junij anno 1639 int bijwesen van Gerrit Maes ende Gysbert Sweers mijn clerquen.
CommentaryHans van Solt de jonge, the son of Hans van Solt de oude of R 29281 of Montias2, was born in Antwerp. He married Maria de Wolf in 1607. After her death, he was again betrothed, on 30 January 1626, to Agatha van Marel (or Maerle, signs Merlen), 23 years old, assisted by her father Hans van Marel (of INVNO 270), and her sister Maria van Marel (DTB 431/26). In 1631, he was living on the Groene Burchwal when he was taxed 90 f. (Kohier, fol. 224, p. 90). For further details, see R 21567 of Montias2.
NotaryJan Bosch
Total Value1533 |d 6 stuivers
Art Value830 |d 10 stuivers
# of Items21
Montias1 #387
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een bloempot met een ebben houte lijst zijnde principael voor f 150:--:--
0002 [ANONYMOUS] een gelijcke bloempot wesende mede principael met een ebben lijst f 100:--:--
0003[a] [DE SOON VAN MR. RITZARDT, UNIDENTIFIED] twee cleijne tronjen overdeckt met spiegelglas in ebben lijsjens, zijnde geschildert by den soon van Mr. Ritzardt f 40:--:--
0003[b] [DE SOON VAN MR. RITZARDT, UNIDENTIFIED] twee cleijne tronjen overdeckt met spiegelglas in ebben lijsjens, zijnde geschildert by den soon van Mr. Ritzardt f 40:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] twe andere stuckjens zijnde 't een een jonghman ende 't ander een dochter met lijsgens ende overdeckt als vooren [met spiegelglas] f 40:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] twe andere stuckjens zijnde 't een een jonghman ende 't ander een dochter met lijsgens ende overdeckt als vooren [met spiegelglas] f 40:--:--
0005 [ANONYMOUS] een boerekermisse in een noteboomen lijst voor f 50:--:--
0006[a] NIEULANDT, WILLEM VAN (II) vier stucken wesende landtschappen met platte ebben lijsten gedaen by Guillaume Nieuwlant tsamen voor f 100:--:--
0006[b] NIEULANDT, WILLEM VAN (II) vier stucken wesende landtschappen met platte ebben lijsten gedaen by Guillaume Nieuwlant tsamen voor f 100:--:--
0006[c] NIEULANDT, WILLEM VAN (II) vier stucken wesende landtschappen met platte ebben lijsten gedaen by Guillaume Nieuwlant tsamen voor f 100:--:--
0006[d] NIEULANDT, WILLEM VAN (II) vier stucken wesende landtschappen met platte ebben lijsten gedaen by Guillaume Nieuwlant tsamen voor f 100:--:--
0007 MATHAM, JACOB een stuck gedaen met de pen, bij Mathan, zijnde een troonje, in een ebbe lijsjen voor f 20:--:--
0008 [ANONYMOUS] een stuck van Joseph get[ecken]t met de letter C voor f 35:--:--
0009 [ANONYMOUS] een stuck van Rebecca get[eecken]t met E voor f 25:--:--
0010 SAVERY, ROELANDT een landtschapgen gedaen bij Savorij met de pen, verdeckt met spiegelsglas geteeckent met R voor f 10:10:--
0011 [DRONCKEN JANTJEN, UNIDENTIFIED] een stuck van Johannes de Doper, gedaen so men seijt bij droncken Jantjen voor f 170:--:--
0012[a] GELDORP, GORTZIUS twee stucken zijnde tronjens gedaen bij Geldorp ende Nieulant tsamen voor f 90:--:--
0012[b] NIEULANDT, WILLEM VAN (II) twee stucken zijnde tronjens gedaen bij Geldorp ende Nieulant tsamen voor f 90:--:--
0013 NIEULANDT, WILLEM VAN (II) een stuck schilderije, met een vergulde lijst, gedaen bij Nieul[and]t genaemt wordende Antiqua
0014[a] [ANONYMOUS] twee stuckgens schilderije uijt Ovidio met swarte vergulde lijsten zijnde 't eene een papeeter ende 't ander Pomona
0014[b] [ANONYMOUS] twee stuckgens schilderije uijt Ovidio met swarte vergulde lijsten zijnde 't eene een papeeter ende 't ander Pomona
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next