Claesz., Reijer

printer
printer-friendly view
Inventory #490
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number840
Date1638/12/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameClaesz.
Owner NameClaesz., Reijer
Owner Notesand his widow Maria Clock
Life Dates1577 |d 1636/09/03
Marriage Date1620/03/14
OccupationMerchant (largescale); Services |a Broker
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen achtergelaten bij sal. Reijer Claesz. in sijn leven makelaer te Amsterdam, gedaen macken bij Stijntge Gerrits Niesen huysvrou van Hans Reijersz. vermits sijn innocentie, Item bij de voogden van de onmondige kinderen van de selve Reyer Claesz. als erffgenamen van de selve onder benefitie van Inventaris .... te vercrijgen, ende sijn de imboelen bij Aeltje Claes ende Annetje Henrix gesworen schatsers gepriseert in gereet gelt waerdicht. Postscriptum: Aldus geinventariseert en beschreven by my ten overstaen van Cornelis Molensteen deurwaerder van den Hove en Hoge Rade mitsgaders Jacobus Steur ende Jacob Claesz. den 10 ende 11 December anno 1638.
CommentaryReyer Claesz. was born in Enkhuizen in 1577, the son of Claes Martensz. and Griet Simonsdr. (Elias, Vroedschap, p. 471). In an act of 3 (?) February 1632, he was called Reyer Claesz. Dral, and was said to be 54 years old (NA 843, film 569, Not. Hoogeboom). He was at first a merchant alternating between Amsterdam and Dantzig. He later became a broker. He was buried on 3 September 1636. He married, first, perhaps in Dantzig, Catrijne Jans Appelman, born in 1578/79, daughter of Jan Simonsz. Appelman and Geertgen Alberts; second, in Amsterdam, on 11 February 1618, Trijntgen Willems Kieff; and, third, also in Amsterdam, on 14 March 1620, Maria Clock (Nederlandsche Leeuw 77(1960), col. 152). On 9 November 1624, he was named guardian, together with Cornelis van Campen (of R 31987), over his niece Margrieta Loots, daughter of Aechtgen van Campen (WK 5073/513, fol. 21vo.) He was listed as signatory to a petition of grain dealers in 1627 (Maandblad Amstelodamum 74(1987), p. 87). On 7 July 1635, Reijer Claesz., sworn broker insinuated Pieter Hermansz. (wine dealer, cited in the TEXT of R 647 of Montias1) (NA 412A, Not. Jacob and Nicolaes Jacobsz.) On 26 May 1638, Reyer Claesz., 62, and Anthony Auckema (of R 7695), 56, both sworn brokers, testified at the request of Pieter Gerritsz. Hooft, concerning the exchange rate of the gulden in Dantzig (NA 696A, film 4982). In 1631, his son, Hans Reyersz., married to Stijntgen Gerrits Niesen, pledged various goods and assets, including a number of attributed paintings, against a debt of 6,600 f. he owed to Jan and Pieter Gerritsz. Hooft (INVNO 1169).
NotaryC. Hoogheboom
AppraiserAeltje Claes and Annetje Henrix
Art Value234 |d 12 stuivers
# of Items25
Montias1 #391
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot caert van Holland f 6:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] 2 lacke schilden f 1:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] 2 lacke schilden f 1:--:--
0003 [ANONYMOUS] 1 schilderij, scheepgen f 1:10:--
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een turck f 12:--:--
0005 [ANONYMOUS] 1 schilderij, Mars ende Venus f 15:--:--
0006 [ANONYMOUS] 1 groenmarckt voor de helft f 18:--:--
0007 [ANONYMOUS] noch een rolkaertgen (met een spiegeltje) f 2:--:--
0008 [ANONYMOUS] een paskaertgen in een lijst f 3:10:--
0009 [ANONYMOUS] 1 ronditgen, naeckte Venus f 1:--:--
0010 [ANONYMOUS] een bancketgen met een creeft f 4:--:--
0011 [ANONYMOUS] 1 schilderij van de ongeloofheijt Thomas f 30:--:--
0012 [ANONYMOUS] 1 schilderijtgen, storm in zee f 8:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] 5 grauwe schilderijtgens met ebbe lijsten f 20:--:--
0013[b] [ANONYMOUS] 5 grauwe schilderijtgens met ebbe lijsten f 20:--:--
0013[c] [ANONYMOUS] 5 grauwe schilderijtgens met ebbe lijsten f 20:--:--
0013[d] [ANONYMOUS] 5 grauwe schilderijtgens met ebbe lijsten f 20:--:--
0013[e] [ANONYMOUS] 5 grauwe schilderijtgens met ebbe lijsten f 20:--:--
0014[a] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 2 schilderije, naecte tronitgens van Mr. Cornelis van Haarlem in ebbe lijst f 50:--:--
0014[b] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS 2 schilderije, naecte tronitgens van Mr. Cornelis van Haarlem in ebbe lijst f 50:--:--
0015 [ANONYMOUS] 1 schilderijtgen, vervallen kerck f 15:--:--
0016 [ANONYMOUS] noch een tronitgen in ebben lijst f 18:--:--
0017 [ANONYMOUS] noch een out schilderijtgen f 0:12:--
0018 [ANONYMOUS] 1 groot boeck van atlas in folij f 8:--:--
0019 [ANONYMOUS] 1 boeck van schoonpapier en dat vol losse printen f 12:--:--