The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

D'Ablijn, Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #491
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1414, film 1382
Date1644/06/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeunknown
Family NameD'Ablijn
Owner NameD'Ablijn, Jan
Life Dates1601 |d ?
Marriage Date1632/11/11
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meuble en huijsraet competerende den boedel van Jan D'Ablijn, ende sijn de selve getaxeert ende gepriseert bij Aeltge Claes ende Annetge Hendricx geswooren schatsers. Postsriptum: Aldus geinventariseert bij mij Frans Bruyning ... ten overstaen van Jan van den Bergen ende Jan Harrel als curateurs over de boel van den voorszegte Jan Dablijn den 25-ten junij 1644.
CommentaryJan d'Ablijn (Jean Dablin) was a buyer at Orphan Chamber auctions (R 25066 of Montias2, where the biographic information on D'Ablijn is recorded). He was the son of Pieter d'Ablaing and lived in de Vergulde Pater Noster on the Singel (Heerengracht). An earlier inventory of Jan d'Ablijn's possessions, this one without evaluations, was drawn up for the Desolate Boedelskamer in April 1644 (the exact day left blank). In the postscript to that inventory, Andries Hendricksz. de Baijsser, his brother-in-law, declared himself surety for D'Ablijn for all the movable goods listed in that inventory (DBK 5072/350, fol. 130 and foll.) Andries Hendricksz. de Baijsser, who was said to be 40 years old in 1637, lived in a house on the Heeregracht, called Hamburg in 1630 and 1631 (see the NOTES to R 30035). On Jan Harel (or Harrel), cited in the INTRO, see the NOTES to R 20073 of Montias2.
NotaryFrans Bruyningh
AppraiserAeltge Claes and Annetge Hendricx for household items and David Colijn and Johannes Kaersgieter schilders ende overlijden van 't St. Lucas gilde for the paintings
Art Value1967 |d 12 stuivers
# of Items50
Montias1 #311
 Prev Record 1 - 25 of 49  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 uijtgesneen princen te paert ende 2 uijtgesneen kinder beeldekens f 8:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] 2 uijtgesneen princen te paert ende 2 uijtgesneen kinder beeldekens f 8:--:--
0001[c] [ANONYMOUS] 2 uijtgesneen princen te paert ende 2 uijtgesneen kinder beeldekens f 8:--:--
0001[d] [ANONYMOUS] 2 uijtgesneen princen te paert ende 2 uijtgesneen kinder beeldekens f 8:--:--
0002 [ANONYMOUS] 1 groote schilderije sijnde een karsnacht f 200:--:--
0003 REMBRANDT VAN RIJN 1 groote schilderij van Venus van Rembrant f 400:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van Democriet en Heracliet f 15:--:--
0005 VLIEGER, SIMON DE een ditto [schilderij] sijnde een strantgen met personasikens van Vlieger f 220:--:--
0006 HEDA, WILLEM CLAESZ. een bancquetgen van Heda gedaen f 60:--:--
0007 [ANONYMOUS] een seetgen f 31:--:--
0008 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een schilderij van 't bancket der Goden van Mr. Cornelis van Haarlem f 200:--:--
0009 VRANCX, SEBASTIAN een roverijtge van Bastiaen Franck f 54:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] 2 stucxkens lantschappens mette pen gedaen f 120:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] 2 stucxkens lantschappens mette pen gedaen f 120:--:--
0011 [ANONYMOUS] 1 zee stucxken met scheepies f 91:--:--
0012 [ANONYMOUS] 1 dito [zee met scheepies] f 24:--:--
0013 [ANONYMOUS] een lantschap f 16:--:--
0014 [ANONYMOUS] een lantschap groot sijnde een roverij f 50:--:--
0015[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapies ovalen f 20:--:--
0015[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapies ovalen f 20:--:--
0016 [ANONYMOUS] een stuckjen van scheepjens met lantschap f 14:--:--
0017 [ANONYMOUS] een lantschap met ossen f 16:--:--
0018 [ANONYMOUS] 1 dito [lantschap] met geberchte f 6:--:--
0019 [ANONYMOUS] een zeetgen f 5:--:--
0020 [ANONYMOUS] 1 slecht lantschapien f 6:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 49  Last