Ruttens, Maria

printer
printer-friendly view
Inventory #492
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 414, film 1382
Date1645/10/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeprobably a death inventory
Family NameRuttens
Owner NameRuttens, Maria
Owner Noteswife of Aernhout de Vlaemingh van Outhoorn (presently in the Indies)
Life Dates1605 |d c. 1641; c. 1618 |d 1662\02\11
Marriage Date1641/05/?
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen achtergelaten bij Maria Ruttens huijsvrou van Aernhout de Vlaemingh van Oouthoorn tegenwoordich in Indien, sulcx de selve bevonden zijn ten huijse van Juffr. Clara Elicaerts, haer moeder. Postscript: Aldus geinventariseert ten versoecke van de heer Jan Cornelisz. Geelvinck out Burgermeester ende jegenwoordich weesmeester deser Stede mitsgaders van de voors. Clara Elicaerts bij mij Frans Bruyningh opten negentienden ende achtentwintigsten October respective 1645.
CommentaryArnold de Vlaming van Oudtshoorn, born in Beverwijk about 1618, drowned at sea on his return from the East Indies on a voyage in which he was serving the V.O.C. on 11 February 1662. He was governor of Amboina in 1650. He married Maria Ruttens, daughter of the jeweler Hans Ruttens and of Clara Elekaert, in Batavia in May 1641. She was born in Amsterdam in 1605 and, at the time of her marriage with Vlaming van Oudtshoorn, was the widow of Pieter Lodewijksz. Eyloff, notary. After the death of Maria Ruttens, he remarried with Barbara Pars, born in Batavia, in November 1650. After the death of his second wife, he remarried with Anna Bon, born in Rotterdam. She drowned with him in 1662 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 229). For the inventory of Clara Elicaerts (or Elikaarts), the mother of Maria Ruttens, see Inventory 121.
NotaryFrans Bruyningh
# of Items34
Montias1 #393
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee alabasterde beeldekens
0001[b] [ANONYMOUS] twee alabasterde beeldekens
0002 [ANONYMOUS] een groot lantschap op doeck
0003[a] [ANONYMOUS] noch drie lantschapiens met ebben lijsten
0003[b] [ANONYMOUS] noch drie lantschapiens met ebben lijsten
0003[c] [ANONYMOUS] noch drie lantschapiens met ebben lijsten
0004[a] [ANONYMOUS] noch drie cleijne lantschapiens met ebben lijsten
0004[b] [ANONYMOUS] noch drie cleijne lantschapiens met ebben lijsten
0004[c] [ANONYMOUS] noch drie cleijne lantschapiens met ebben lijsten
0005[a] [ANONYMOUS] twee gesteecke borden
0005[b] [ANONYMOUS] twee gesteecke borden
0006 [ANONYMOUS] een zee stuckien, sonder lijst
0007 [ANONYMOUS] eeen schilderije, zijnde een bancquetien met een groot romer, in ebben lijst
0008[a] [ANONYMOUS] twee Italiaensche tronitien met swarte lijsties
0008[b] [ANONYMOUS] twee Italiaensche tronitien met swarte lijsties
0009 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Arnhout de Vlaemingh van Outhoorn
0010 [ANONYMOUS] een Reusientien met een swarte lijst
0011 [ANONYMOUS] een schilderije van een boereschuijrtien
0012 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapien met een ebbe lijst
0013 [ANONYMOUS] een cleijn zeestuckien
0014 [ANONYMOUS] een schilderijtien van 't bancquet der Goden
0015 [ANONYMOUS] een batalitgen met een swarte ebben lijst
0016[a] [ANONYMOUS] twee cleijne gesteecken bordekens
0016[b] [ANONYMOUS] twee cleijne gesteecken bordekens
0017 [ANONYMOUS] een schilderije met twee personagien met een swarte lijst
0018 [ANONYMOUS] een schilderije van een varcken slecht
0019[a] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschapiens met swarte lijsties
0019[b] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschapiens met swarte lijsties
0020[a] [ANONYMOUS] twee zeestuckiens met scheepjes in swarte ebbe lijsten
0020[b] [ANONYMOUS] twee zeestuckiens met scheepjes in swarte ebbe lijsten
0021[a] [ANONYMOUS] drije achtkante geborduerde stuckiens
0021[b] [ANONYMOUS] drije achtkante geborduerde stuckiens
0021[c] [ANONYMOUS] drije achtkante geborduerde stuckiens
0022 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Pieter Ruttens