The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Halewat, Aris Hendricksz.

printer
printer-friendly view
Inventory #504
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNAA 1618, film nr. 1754
Date1644/03/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory (after death of Halewat's wife)
Family NameHalewat
Owner NameHalewat, Aris Hendricksz.
Owner Notesand his late wife Willemken van Boeckholt
ResidenceOp de Nieuwezijde Voorburgwal in Amsterdam
IntroductionInventaris van alle de meuble goederen, huijsraet, silverwerck, cleynoden etc.. van Aris Hendricksz. Halewat ende sijn salige huijsvrou Willemken van Boeckholt gebracht en staende ... in twee diverse postien gestelt. Postscript: Aldus gedaen, geinventariseert, ende geschreven by my Jan de Graeff ..., ten huijse van de voors. Aris Hendricx Halewat staende alhier op de Nieuwezijde Voorburchwal ter presentie van [illegible] in Amsterdam ten 16e ende 17e Marty 1645.
CommentaryAccording to the INTRO, Aris Halewat was married to Willemken van Boekholt. He became a regent of the Aalmoezeniersweeshuis in 1630 (Wagenaar, Amsterdam, p. 300). S.A.C. Dudok van Heel points out (Jaarboek Amstelodamum, 77(1984), p. 35) that Catalijntje Aerts Burlon, the widow of Jan Pynas, had probably become buitenmoeder of the Weeshuis. Halewat may have bought the paintings by Jacob Pynas in his inventory when the latter moved to Delft. Aris Hendricksz. Halewat signed the Remonstrant petition of 1628.
NotaryJan de Graeff
# of Items42
Montias1 #405
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van salige Hendrick Arisz. ende Margarita Alberts int groot met een gebiesde vergulde lijst
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van salige Hendrick Arisz. ende Margarita Alberts int groot met een gebiesde vergulde lijst
0002[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van salige Jacob van Boeckholt ende Aeltje Vernner int groot met een lijst als boven
0002[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van salige Jacob van Boeckholt ende Aeltje Vernner int groot met een lijst als boven
0003[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Aris Hendricksz. Halewat ende sijn salige huijsvrou int groot met eeen lijst als boven
0003[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Aris Hendricksz. Halewat ende sijn salige huijsvrou int groot met eeen lijst als boven
0004 [ANONYMOUS] een groot stuck syijnde een Venus ende Adonis op doeck met een lijst als boven
0005 [ANONYMOUS] een Rommelpot met 6 tronien op doeck met een lijst als boven
0006 [ANONYMOUS] een Pauwels bekering op paneel met een lijst als boven
0007 [ANONYMOUS] een groot stuck op doeck daer Moses het water uijten de stille roots slaet gedootveruwt
0008 [ANONYMOUS] een lanckwerpich stuck sijnde een seetge daerin eenige scheepjes op paneel met een swarte lijst
0009 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapie daer in 2 personagien ende 2 honden op paneel met een swarte lijst
0010 QUAST, PIETER JANSZ. een boer ende boerinne dans van Quast op paneel met een lijst als boven
0011 [ANONYMOUS] een lantschapje en een seetie daer in enige scheepjes op paneel met een gebiesde vergulde lijst
0012 [ANONYMOUS] een histree met eenige personagien op paneel met een binnen lijst
0013 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel met een besje op paneel met een binnen lijst
0014 [ANONYMOUS] een lantschap daer in een brant ende masacre op paneel met een gebiesde vergulde buijten ende binnen lijst
0015 [ANONYMOUS] een rotsachtich lantschap daerin een clooster en Jeronimus op paneel het welcke geboostert is met een note binnen lijst met swarte plaetjes en doppen
0016[a] TENGNAGEL, JAN drie stucken van Tengnagel sijnde een Democritus Heraclitus ende Justinianus op paneel met binnen lijsten
0016[b] TENGNAGEL, JAN drie stucken van Tengnagel sijnde een Democritus Heraclitus ende Justinianus op paneel met binnen lijsten
0016[c] TENGNAGEL, JAN drie stucken van Tengnagel sijnde een Democritus Heraclitus ende Justinianus op paneel met binnen lijsten
0017 [ANONYMOUS] een see storm daer in drie scheepjes op paneel met een swarte lijst
0018 [ANONYMOUS] een teijckening van wit ende swart daer Mosus het water uijt de stillen rots slaet met een swarte lijst
0019 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een lantschapje van Jacob Pijnas daer in de engel ende jonge Tobias op paneel met een swarte lijst
0020 [ANONYMOUS] een heel kleijn lantschapje op paneel met een swarte lijst
 Prev Record 1 - 25 of 42  Last