The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Niellius, Carel, de jonge

printer
printer-friendly view
Inventory #511
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1201, fol. 78, film nr. 1324
Date1652/03/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameNiellius
Owner NameNiellius, Carel, de jonge
Owner Notesand his widow Maritge van der Plasse
Life Dates1608 |d 1652; 1617 |d ?
Marriage Date1644/07/30
Type of CeremonyPui
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris vande goederen van Maritge vander Plasse, ende Carel Niellius de jonge zaliger haer overleden man soo de selve, ten huyse van Annetge Pieters weduwe van Cornelis Lodewijcksz. van der Plasse zijn berustende , ende bij de voornoemde Carel Niellius metter doot ontruijmt ende naergelaten zyn, beschreven door mij Jan de Vos notaris ... ter presentie van de ondergeschreven getuijgen ten versoecke van de voors. Maritge van der Plasse . Postscript: Aldus beschreven ende geinventariseert binnen Amstelredamme ten huyse ... van Annetge Pieters staende op de [?] alwaer Maria van der Plasse is overleden .... den vertiende Maert xvie twee en vijftich.
CommentaryOn 30 July 1644, Carel Niellius de jonge, 36 years old, from Utrecht, assisted by his father Carel Niellius, was betrothed to Maria van der Plas, 27, living aen 't beurs (DTB 677/244). Maria van der Plas or Plasse was the daughter of Cornelis Lodewycx van der Plasse, a bookseller and publisher with many friends and acquaintances in the art world (see R 28224 of Montias2). Carel Niellius de oude was a famous Remonstrant preacher, one of the founders of Amsterdam's Remonstrant Church in 1629-1630. Carel Niellius de oude was born about 1576 and died on 27 December 1652, thus a few months after his son. Thomas de Keyser (of R 24468 of Montias2) painted the predikant's portrait and that of his wife (now in the St. Catherine's Convent Museum in Utrecht).
NotaryJan de Vos
# of Items19
Montias1 #412
 Prev Record 1 - 19 of 19 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 GAESBEECK, ADRIAEN VAN een schilderij van een pannekoeck backster in een ebbe lijst, gedaen bij Gasbeeck
0002 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een dito [schilderij] vande geboorte Christi in een ebben lijst, gedaen bij de Wet
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een lantschap in een ebbe lijst
0004 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een dito [schilderij] van een cleijn lantschapien in een ebben lijst, gedaen bij Ruysdael
0005 ANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN een dito [schilderij] van een zee met eenige schepen in een ebben lijst, gedaen bij ... [sic] Teunisz.
0006 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een dito [schilderij] van de zalvinge Christi off daer vrouwen na 't graeff gaen in een ebbe lijst, gedaen bijn de Wet
0007 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een dito [schilderij] van een bosschage in een ebben lijst, gedaen bij Ruysdael
0008 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een dito [schilderij] vande opweckinge van Lasarus in een ebben lijst, gedaen bij de Wet
0009 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een dito [schilderij] van de stadt Weesp in een ebben lijst, gedaen bij Ruysdael
0010[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] lantschappen in achtkante ovaele ebben lijsten
0010[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] lantschappen in achtkante ovaele ebben lijsten
0011 CAMPHUYSEN, GOVERT DIRCKSZ. een dito van een koocken in een ebben lijst, gedaen bij Camphuysen
0012 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een fruytage in een ebben binne lijst
0013 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een dito [schilderij] van't Rode Meer in een ebben lijst gedaen bij de Weth
0014 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een dito [schilderij] sonder lijst van 't gesang der Engelen gedaen bij de Wet
0015 [ANONYMOUS] een blompot in een ebben lijst
0016 CAMPHUYSEN, RAFAEL GOVERTSZ. een dito [schilderij] van een lantschap in een ebben lijst, gedaen bij Camphuijsen
0017 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een huys met eenige boomen, in een achtkante ovaele lijst
0018 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Abraham ende Agar in een vergulde lijst
 Prev Record 1 - 19 of 19 Next