The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Teunis, Barent

printer
printer-friendly view
Inventory #513
Call NumberNA 562B, film 6544
Date1629/10/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameTeunis
Owner NameTeunis, Barent
Life Dates1578 |d 1629
Marriage Date1603/04/26
OccupationArtist |a Painter
ResidenceOp de Buijten Amstel in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen achtergelaten by Barent Teunis schilder wonende op de Buijten Amstel gelijck de selve op des overledens sterffdach bevonden sijn, beschreven dor my Jacob Westfrisius notaris ... ten versoecke van den erffgenamen van den selven overleden [crossed out: Pieter de Bitter ende Nicolaes Cocques als voocht], synde de selve als volcht. Postscript: Aldus gedaen ende gepasseert ten overstaen van Pieter de Bitter ende Nicolaes Cocques als getugen op ten xixe octobris anno 1629. Barent Teunis owned several houses, among which one on the Ceulse Kaij called de Drent, from which he took the last name by which he was occasionally called.
CommentaryAfter the death of his wife Maritie Teunis, an inventory of the jointly owned possessions of the couple was drawn up on 4 April 1629 by notary Pieter Carels (INVNO 995). The present inventory differs substantially from that earlier inventory. On Barent Teunis, see the TEXT of R 895 of Montias1.
NotaryJ. Westfrisius
# of Items35
Montias1 #1052
First  Record 26 - 35 of 35 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0017 [ANONYMOUS] een schilderij van Job
0018 [ANONYMOUS] 4 vergulde lysten soo groot als klein
0019 BLOEMAERT, ABRAHAM een schilderij van de liefde van Blomert
0020 REMBRANDT VAN RIJN een kleijn tronitge van Remlandt
0021[a] [ANONYMOUS] 2 kleine tronitgens op rondekens
0021[b] [ANONYMOUS] 2 kleine tronitgens op rondekens
0022 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN 1 stuckien van Jan van Goijen
0023 [ANONYMOUS] een thien geboden op pampier
0024 [ANONYMOUS] noch een deel printen op pampier
0025 [ANONYMOUS] noch een deel printen op pampier
First  Record 26 - 35 of 35 Next