The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rotgans, Annetgen Hendricks

printer
printer-friendly view
Inventory #515
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2549, fol. 133 and foll., film no. 2627
Date1658/04/29
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeAnnetge Rotgans transferred to Nicolaes Gyselaer (the painter ?) some goods a few years ago apparently as collateral on a loan. Now that she proposes to leave town (to move to Haarlem ?), she again transfers the goods to Gyselaer, to whom she apparently owes money. She will promptly pay him the interest in Amsterdam on the appointed day.
Family NameRotgans
Owner NameRotgans, Annetgen Hendricks
Owner Noteswidow of Pieter Meeusz. [Calff]
Life Dates1590 |d ?; 1592 |d 1627/05/17
Marriage Date1614/09/31
OccupationMerchant (largescale) |a Wine, brandy
ResidenceOp den Zeedijk in Amsterdam
IntroductionOp huyden den 29 April 1658 Compareerde voor mij Cornelis van der Hoop notaris .... Annetgen Hendricks Rotgans weduwe van za. Pieter Meusz. de welcke verclaarde dat also sij Comparante enige jaaren geleden ten behouve van Nicolaes Gyselaer hadde getransporteert alle haer goederen ende dat onder speciaal reserve dat sij deselve soude besitten soo lang sij leefde ... doch door dien als metter woon wilde vertrecken naar Haarlem (?) soo hadde sij aen de selven Gyselaer qualiteyt van haare goederen ... hem Gyselaer soude geven .... synde de goederen als volcht: Postscript: Voorts neemt sij Comparante mede en promtelijck alhier ter stede opden verbaldagh de rente als dan verschenen aen de voors. Gijselaer off ordre te doen tellen.
CommentaryOn 14 August 1614, Pieter Meeusz. (Calff), 22 years old, living on the Zeedijck, wine dealer, was betrothed to Annetge Hendricksdr. Rotgans, 24, daughter of Hendrick Meeusz. and of Anna Jacobs Lootsman (DTB 48/161 and Elias, Vroedschap, p. 264). He was buried in the O.K. on 17 May 1627 (Elias, ibid.) He was the son of Meeus Pietersz. Calff, 1562-1637, schipper (Elias, ibid.) The painter Nicolaes de Ghijselaer, from Leiden, assisted by his swager Isaack Fransz. van den Berch, was married to Cornelia van Rijbeeck, from Utrecht, on 24 March 1616 (Oud Holland 3(1885), p.146).
NotaryCornelis van der Hoop
# of Items8
Montias1 #415
 Prev Record 1 - 8 of 8 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] PYNAS, JAN SYMONSZ. twe schilderijen de son ende d' maen van Pijnas gedaen
0001[b] PYNAS, JAN SYMONSZ. twe schilderijen de son ende d' maen van Pijnas gedaen
0002 [ANONYMOUS] een groot bort van de lieffde de hoop ende gelooff
0003[a] MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. twe stuckjes van Claes Moeijert, is een henentaster
0003[b] MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. twe stuckjes van Claes Moeijert, is een henentaster
0004[a] [ANONYMOUS] drie stuckjes: een turx kaijser, een sijn vrou, een hartoch
0004[b] [ANONYMOUS] drie stuckjes: een turx kaijser, een sijn vrou, een hartoch
0004[c] [ANONYMOUS] drie stuckjes: een turx kaijser, een sijn vrou, een hartoch
 Prev Record 1 - 8 of 8 Next