The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Elbinck, Hans Willemsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #516
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2800, fol. 55 and foll., film nr. 2869
Date1656/05/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of Hans Elbinck along with some goods said to be owned by his son-in-law Hans Smitzaart
Family NameElbinck
Owner NameElbinck, Hans Willemsz.
Owner Noteswidower of Gertruijd van Velen
Life Dates1580 |d aft. 1645
Marriage Date1608/11/27
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Grain; Services |a Insurer
ResidenceOp ten Heregracht in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet ende inventaris van den boedel van wijlen Hans Willemsz. Elbinck in sijn leven coopman soo die selve nae sijn overleden in sijn sterffhuys bevonden sijn, daeronder mede begrepen eenige goederen de welcke des overledens schoonsoon Joan Smithaert toebehoren (soo hij segt) die mede into sterffhuys bevonden sijn, ende in margine deses aengeteijckent, van voorbehoudel[ijckens] daerop een jeders gerechticheyt aen weder sijden, beschreven door mij Hendrick Westfrisius notaris ... Postscript: Aldus gedaen geinventariseert ten huijse vande overleden gestaen opten Heregraft , ten overstaen vande ed. Jan Cornelisz. van der Nun, de E. Dirck Boeliessen ende de E. Gerrit Boelissen als testamentaire vooghden over de onmondige kinderen van Johan Smitzaart ende sijn overledene huysvrouw Femmetje Elbinck, In presentie vande selve Joan Smitzaart de welcke verclarde bij sijn weten niet verborgen te houden ... Actum Amsterdam desen vierden meij Anno 1656.
CommentaryOn 27 November 1605, Hans Willemsz. van Elbinck, 25 years old, having lived 15 years on the Breestraet, no living parents, assisted by Philips Coens, his neve, was betrothed to Gertruyd van Velen Gerards, 21, living on the Rockin, assisted by her father Gerard van Velen (DTB 413/332). On Gerard van Veelen, see R 21172 of Montias2. On 4 March 1625, Hans Willemsz. van Elbinck and Geertruyt van Veelen had their daughter Femmetje baptized in the N.K. in the presence of Jan G. van dela Nileu (?) (DTB 40/295). This same Femmetje (or Femmida) Elbinck married Johan Smissert, presently living in Ceulenborch, on 5 March 1642 (after the death of her father) (DTB 473/273). Jan (Carlo) Smissaert, the father of the art dealer Gillis Smissaert of R 30704, does not seem to be identical with Johan Smissert mentioned above. Elbinck was a regent of the Aalmoezeniersweeshuis in 1625 (Wagenaar, Amsterdam vol. 2, p. 300). He signed an agreement among the insurers of the ship De Evangelist St. Jan (which had apparently been lost), pursuant to a court decision, on 14 September 1634 (NA 843, fol. 683, Not. Hoogenboom). According to a petition signed by Hans Willemsz. Elbinck on 29 April 1636 and another one, dated 1640, he was a grain dealer (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P., 144(1974), pp. 116 and 282-3). On 20 Setember 1636, he was said to be one of the creditors and custodians of the estate of Symon Jansz. van Bon (NA 843, Not. Hoogeboom). On 2 May 1637, two workers made a declaration at the request of Hans Willemsz. Elbinck concerning the warehouse of Dirck Rodenburgh (NA 635B, film 4982). In February 1645, Hans Willemsz. Elbinck signed a petition along many other Amsterdam merchants calling for the strict enforcement of the currency regulations of 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P., 59(1925), p. 90). E. Wijnroks calls him Hans Wilckens Elbinck, but the name appears so frequently in the sources as Hans Willemsz. Elbing (or Elbinck) that an error in transcription is suspected (Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, p. 361).
NotaryH. Westfrisius
# of Items72
Montias1 #416
 Prev Record 1 - 25 of 72  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot stuck schildereij van Mulciber ende Venus met een swarte lijst Smitzaert
0002 [ANONYMOUS] een dito [groot stuck schildereij] van een jongetje met een swart lijst Smitzaart
0003[a] [ANONYMOUS] twee dito [groot stuck schildereij] van een vrouw ende een hont
0003[b] [ANONYMOUS] twee dito [groot stuck schildereij] van een vrouw ende een hont
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Jan van Elbinck
0005 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltien van Willem van Elbinck
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van Bachus in een vergulde lijst
0007 [ANONYMOUS] een geborduijrt [...] in een ebben lijstien Smitzaart
0008 [ANONYMOUS] een geteijckent stuckijen van scheepwerck in een ebben lijst Smitzaart
0009 [ANONYMOUS] een Tombe van Capthijen Haan met een Turcxen sabel
0010 [ANONYMOUS] een geborduijrt fruijtmantien Smitzaart
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een steenclip
0012 [ANONYMOUS] een cleijn schildertien met een verguldt lijstien Smitzaart
0013 [ANONYMOUS] een landtschap in een vergulde lijst
0014 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een landtschap lanckwerpich van Lange Pier
0015 [ANONYMOUS] noch een landtschappien in een vergulde lijst
0016 [ANONYMOUS] een schilderij van Venus ende Adonis voor den schoorsteen
0017 [ANONYMOUS] een doode geschilderde grootvader
0018 [ANONYMOUS] een St. Pieter mette pen gedaan in een ebbe lijst
0019 [ANONYMOUS] een schildereij gedaan met waterverff van Beddelaers
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Gerrit van Velen
0021 [ANONYMOUS] een scheepsarmade in een eijcken lijst
0022 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Femmetien Elbinck
0023 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden
0024 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Gertruijdt van Velen
 Prev Record 1 - 25 of 72  Last