The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jans, Gerritje

printer
printer-friendly view
Inventory #525
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1438, no folios
Date1649/09/09
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedivision of estate among heirs
Family NameJans
Owner NameJans, Gerritje
Owner Notesand her heirs Reyer and Pieter Molensteen et al.
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionCompareerde ... Reyer Molensteen ende Mr. Pieter Molensteen soo voor henselffs en als voogden over Claes ende Geertruijt Molensteen Item Jan Molensteen ende Cornelis Molensteen alle wonende binnen deser stede tesamen ex testamento erffgenamen van Gerritje Jans haerl. petemoeije, welcke comparanten verclaerden inde voors. qualiteijt den oprechten staet ende inventaris te wesen van alle de meubele goederen die de voors. Gerritje Jans in haer leven heeft beseten en metter doot ontruijmt ... welcke goederen in presentie van Sr. Reyer Gysbertsz. van Campen ende Rogier Ramsden verdeelt [worden sijn]. Postscript: aldus gepasseert binnen Amsterdam den 9e septembris 1649.
CommentaryThe portrait of Pater Jan Eij (or Jan Ney) in her collection suggests that the late Gerritje Jans was Catholic. Claes Reyersz. Molensteen became city surgeon in 1683 (Elias, Vroedschap, p. 47). On Reyer Molensteen (or Meulensteen), who was certainly R.C., see also INVNO 198 (R 116). Gerritie Jans, according to the INTRO, was the godmother of Reyer and Pieter Molensteen. On the witness Rogier Ramsden, see INVNO 193.
NotaryCornelis Tou
# of Items11
Montias1 #431
 Prev Record 1 - 11 of 11 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een schilderij van Jacob Pinas sijnde een lantschap met een ebbe lijst
0002 [ANONYMOUS] een taeffereel met deuren
0003 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. een schilderij van Claes Moijert
0004 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een roverij
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van de verloren soon
0006 MANDER, KAREL VAN (I) een schilderij sijnde een wintertje gemaeckt bij Carel van Mander
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van Jacob ende Esau
0008 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde lantschap met [crossed out: drije] eenige ossen
0009 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een lantschap met vee en cleene beeltjes
0010 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Pater Jan Eij
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een vrij[er]
 Prev Record 1 - 11 of 11 Next