The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Codercq, Jacques

printer
printer-friendly view
Inventory #527
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2810, film nr. 2873
Date1665/05/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory drawn up after the owner was arrested for non-payment of house rent
Family NameCodercq
Owner NameCodercq, Jacques
OccupationRetail merchant |a Apothecary, drogist
ResidenceOp 't water bijde Soutsteegh in Amsterdam
IntroductionInventaris van den imboel ende huysraet midtgaders van den winckelgoederen ... van Jacques Codercq drogist tegenwoordich in dese stede ghijselcamer gedetineert so wij deselve in sijn huys op't water bijde soutsteegh bevonden hebben, beschreven bij mij Hendrick Westfrisius notaris .... ten versoucke van Sr. Daniel Gilinghs als curateur over den boedel van Victor van Strijdtvelt ende sulcx komende van de vervallen huyshuijr, op den 30 April, eersten ende tweeden Maij ende tweede 1665. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ter presentie van Jacob Sloech ende Bartolomeus van Strackenburgh ...
CommentaryJacques Codercq was a drogist who was imprisoned for debts. In the introduction to the inventory of Hans Haesekroegh, dated 22 October 1670, Nicolaes Gijselaer was said to be the guardian of the children of minor age and heirs of the late Jacques Codercq, sworn broker (INVNO 413). On 5 May 1656, Jaques Coddrick and Debora Luttarti had their daughter Maria baptized in the O.K. in the presence of Jan du Roij and of Jetje Dircx (DTB 9/149). On 3 June 1660, Jaques Coderc and Debora Lubarrij had their son Henrij baptized in the Wa.K. in the presence of Guillaume, Henri et Marije Boijum (DTB 131/369).
NotaryH. Westfrisius
# of Items20
Montias1 #433
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een out schilderij zijnde een man in een swarte ende vergulde lijst
0002[a] [ANONYMOUS] twee oude schilderijen zijnde een harder met een harderin
0002[b] [ANONYMOUS] twee oude schilderijen zijnde een harder met een harderin
0003[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen zijnde een tronij van een man ende een kint met swarte lijsten
0003[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen zijnde een tronij van een man ende een kint met swarte lijsten
0004 [ANONYMOUS] een stuckien schilderij sijnde een maeltijt in een swarte lijst
0005 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een strantien
0006 [H. VAN HEUSSEL, UNIDENTIFIED] een dito [schilderij] van H. van Heussel
0007 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een bancket
0008[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderij] lantschappen
0008[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderij] lantschappen
0009 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een schipvaert, alle in swarte lijsten [this last refers to lots 0005 to 0009]
0010[a] [ANONYMOUS] twee viercante schilderijties in swarte lijsten
0010[b] [ANONYMOUS] twee viercante schilderijties in swarte lijsten
0011[a] [ANONYMOUS] twee marmore beelties
0011[b] [ANONYMOUS] twee marmore beelties
0012 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van Tobias met den engel in een vergulde gesneden lijst
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Philippus ende den camerlingh in een vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] landtschappje in een swart lijst
0015 [ANONYMOUS] een dito [landtschappje ?] kleijnder sonder lijst
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next