The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Willems, Rebecca

printer
printer-friendly view
Inventory #556
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1028 film 1250
Date1652/10/02
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWillems
Owner NameWillems, Rebecca
Owner Noteswidow of Gerrit Simonsz.
Life Dates1615 |d 1651/07/?
Marriage Date1641/11/31
Type of CeremonyK
OccupationManufacturer |a Cloth, leather
ResidenceSouth side of Looierstraet in Amsterdam
Religionprobably Mennonite
IntroductionInventaris gemaeckt by de ongerg. notaris uytten name ende door 't aengeven van Rebecca Willems weduwe van za. Gerrit Simonsz. bombasijnmacker overleden anno 1651 den [left blank] july ende dat van den boedel ende goederen by hem met sijn vrouwe, nu weduwe, beseten. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven by de voornoemde Rebecca Willems [die verclaerde] alles des boedels rackende ten goede trouwe te hebben in desen bekent, gemaeckt ... in Amsterdam den 2en octobris 1652 tot des weduwes huys. (She signed with a cross).
CommentaryOn 31 November 1641, Gerrit Simonsz., from Helom, 26, living in the Runstraet, assisted by Aert met Bescheijt, was betrothed to Rebecca Willems, from Rotterdam, widow of Rijm Ysbrantsz. (DTB 457/61). According to the INTRO, Gerrit Simonsz. was a cloth maker (bombasijnmacker). There were six portraits of leerars (teachers, preachers) in the inventory, which suggests that Rebecca Willems was perhaps Mennonite.
NotarySebastiaen van der Piet
Art Value6 |d 7 stuivers
# of Items25
Montias1 #459
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 6 affbeeldingen van leerars op papier in swarte lysten met glas bedeckt
0001[b] [ANONYMOUS] 6 affbeeldingen van leerars op papier in swarte lysten met glas bedeckt
0001[c] [ANONYMOUS] 6 affbeeldingen van leerars op papier in swarte lysten met glas bedeckt
0001[d] [ANONYMOUS] 6 affbeeldingen van leerars op papier in swarte lysten met glas bedeckt
0001[e] [ANONYMOUS] 6 affbeeldingen van leerars op papier in swarte lysten met glas bedeckt
0001[f] [ANONYMOUS] 6 affbeeldingen van leerars op papier in swarte lysten met glas bedeckt
0002 [ANONYMOUS] kleen affbeelding a traladijs (?) mede met glas in swarte lijst
0003[a] [ANONYMOUS] 2 met rollen op papier
0003[b] [ANONYMOUS] 2 met rollen op papier
0004[a] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[b] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[c] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[d] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[e] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[f] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[g] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[h] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0004[i] [ANONYMOUS] 9 bordekens in swarte lijsten, alsoo de affbeeldinge op papyer staet
0005 [ANONYMOUS] affbeelding van dosyn weck omtrent 2 voer tot viercant
0006 [ANONYMOUS] een ditto stuck van de 5 gerste broden in gelycke grootheijt
0007[a] [ANONYMOUS] 3 mede van dosijn werck ruijm een voet int vierkant
0007[b] [ANONYMOUS] 3 mede van dosijn werck ruijm een voet int vierkant
0007[c] [ANONYMOUS] 3 mede van dosijn werck ruijm een voet int vierkant
0008[a] [ANONYMOUS] een slecht met een een platte lijst ende een leewentgen (?) van personagien meest slecht
0008[b] [ANONYMOUS] een slecht met een een platte lijst ende een leewentgen (?) van personagien meest slecht
 Prev Record 1 - 25 of 25 Next