The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Geijn, Abraham de

printer
printer-friendly view
Inventory #558
Call NumberDBK 5072/969
Date1661/11/15
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
Purposeinsolvent inventory
Family NameGeijn, de
Owner NameGeijn, Abraham de
Life Dates1609 |d 1661
Marriage Date1639/01/28
OccupationServices |a Broker, factor
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet bevonden in den boedel van wijlen Abraham de Geijn in sijn leven maeckelaer was. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 15 november 1661.
CommentaryAbraham de Geijn (or Gheijn) was the son of the painter Steven de Gheyn and of Margareta Jans Hick. Steven de Gheyn was the brother of the famous painter, draftsman, and etcher Jacques de Gheyn de oude. On 28 January 1639, Abraham de Gheyn, from Leyden, 25, assisted by his uncle Godfridus Halbon, was betrothed to Catharina van Vollenhove, from Nieuw Nierop, 24, assisted by her mother Aeltje Rijcks (De Navorscher 8(1858), p. 318). She was apparently related to the painter Jan Steen. On 27 April 1651, the inheritance from the painter Jan Simonsz. Hijcks Stomme Soon, genaemt Matheus, was divided in Leiden between the children of Mr. Claes Hyck and the children of Grietgen (Margareta) Jans Hyck, whose father was Steven de Gheyn. Abraham de Gheyn received 250 f. as his share (Bredius, K√ľnstler-inventare, pp. 2017 and 2023-4). Note the presence in the inventory of the portraits of Jacques de Gheyn and his wife, which probably represented Abraham's uncle and aunt, rather than his cousin Jacques de Gheyn III (who was portrayed by Rembrandt). According to the INTRO, Abraham de Gheyn was a broker.
# of Items21
Montias1 #1055
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderijtie daer in eenige gevogeltje in een eecken lijst
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] sijnde een blom pottie in een dito [eecken] lijst
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] sijnde een fruijt schael
0004 [ANONYMOUS] een kan ende een glas in een dito [eecken ?] lijst
0005 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje ?] sijnde een lantschap met geboomte en persoonasien, de lijst swart en vergult
0006 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje ?] sijnde een oudt mans tronie in een swarte lijst
0007 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje ?] van een vrouwen contrefeijtsel, de lijst swart en vergult
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje ?] slegt sijnde, een bancquettie
0009 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje ?] cleijn sijnde, een geberghtie
0010 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje ?] sijnde een seetie
0011[a] [ANONYMOUS] twee schilderijties sijnde lachende personasien
0011[b] [ANONYMOUS] twee schilderijties sijnde lachende personasien
0012 [ANONYMOUS] een kaert van Parijs (toebehorende soo geseyt wert) Juffr. van Veen
0013 [ANONYMOUS] een schilderije daer in eenige koebeesten met waterverf gedaen, de lijst swart en vergult
0014[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels met de pen gedaen, van Jacques de Geijn ende de selfs huysvrouw
0014[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels met de pen gedaen, van Jacques de Geijn ende de selfs huysvrouw
0015 [ANONYMOUS] een blompottie met de pen gedaen in een swarte lijst
0016 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een mans persoon, in swarte lijst
0017[a] [ANONYMOUS] twee slegte lantschap schilderijties
0017[b] [ANONYMOUS] twee slegte lantschap schilderijties
0018 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtie ?] daerin eenige visschen
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next