The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rinck, Anthoni

printer
printer-friendly view
Inventory #576
Call NumberDBK 5072/369, fol 277vo and foll.
Date1661/08/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors.
Family NameRinck
Owner NameRinck, Anthoni
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam and Oudekerck
IntroductionInventaris van de goederen so meubelen, huysraet als comanschapen bevonden in de boedel van Anthoni Rinck. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 27 augustus 1661. Post-postscript: Dese navolgende sijn bevonden op de Hofstede genaemt Tufs ende Burgh geleegen by Oudekerck die de vornoemde Rinck voor een gedeelte ende het lant daernachste js hebbende.
CommentaryOn 21 April 1640, Anthony Rinck, sworn broker, along with some other brokers, made a declaration about the price of W.I.C. shares (cited in the NOTES to R 20437 of Montias2). On 17 March 1659, a sleper (puller or drawer of ships or other vehicles) declared at the request of Anthony Rinck, merchant in Amsterdam, that he had received an order from Rinck to go with his sled to the house of widow Snoeck to fetch two vats of sugar cones (broodsuijcker). He said those normally weighed about 900 pounds each (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 667). Rinck was part owner of a domain near Oudekerk, not far from Amsterdam, called Tufs ende Burgh (INTRO). In 1660, Anthony Rinck was listed among the horse-lovers in an elite manege (Jaarboek Amstoledamum 65(1960), p. 75).
# of Items98
Montias1 #1057
 Prev Record 1 - 25 of 98  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van de kinderen Israels
0002 [ANONYMOUS] een cleen lantschapien
0003 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschapien] daer in een ruijntie
0004 [ANONYMOUS] een dito [lantschapien ?] van Judith en Holifarnis
0005[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van harder en harderijn
0005[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van harder en harderijn
0006 [ANONYMOUS] een schilderij
0007 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een hermijt
0008 [ANONYMOUS] een dito [?], fruytagen off stilleven
0009 [ANONYMOUS] een schilderij van Mariaen beelt
0010 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daer jn een schotel kabeliaeu
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde een boerengeselschap
0012 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een tanttrecker
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde Maria Magdalena
0014 HOOCH, PIETER DE een schilderij sijnde een blomhoff van P. de Hooch
0015 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een lantschap van Ruysdael
0016 [ANONYMOUS] een lantschap daer jn een vrouw sittende te paert
0017 HEER, GERRIT ADRIAENSZ. DE een teyckeninge van de Heer
0018 BOSCH, PIETER VAN DEN een schilderij van gevochelte van P. van den Bosch
0019 BOSCH, PIETER VAN DEN een feston van fruijten van dito van den Bosch
0020 BOSCH, PIETER VAN DEN noch een feston van fruijtagij van dito van den Bosch
0021 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een ruijntie met eenige beesten door 't water gaende
0022 POELENBURGH, CORNELIS VAN een ruijntje van Poelenberch
0023 LIEVENS, JAN (I) een Abrahams offerhande van Jan Lievens
0024 DUJARDIN, KAREL een lantschap met schaapies van K. Jardin
 Prev Record 1 - 25 of 98  Last