The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Crasto, Manuel Mendes de

printer
printer-friendly view
Inventory #581
Call NumberDBK 5072/368, fol. 193vo. and foll.
Date1661/09/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
Purposeinventory of insolvent individual made for the DBK
Family NameCrasto
Owner NameCrasto, Manuel Mendes de
Owner Notesalias Manuel Dagelar d'Andrada
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Jewish
IntroductionInventaris van de goederen bevonden jn den boedel van Manuel Mendes de Crasto. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 23en septembris 1661. Postpostscript: Op huijden den 23e septembris hebben Johan de Castro ende Jacob Erges (signs Hergez) portugesche coopluijden hen tesaemen ende elck in solidum by desen gestelt cautionarisen ende borgen van de non-verminderinge ende verantwoordinge van de meubelen ende huysraet bevonden in den boedel van Manuel Mendes de Crasto alias Manuel Dagelar d'Andrada in den bovenstaande inventaris gespecificeert ende begrepen ... Actum ten dage ende jaer als boven. Signed: Juan de Castro and Jacob Hergez.
CommentaryTwo Portuguese merchants guaranteed the integrity of the inventory of Manuel Mendes de Crasto.
Montias1 #1058
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vyff borties van de 5 sinnen
0001[b] [ANONYMOUS] vyff borties van de 5 sinnen
0001[c] [ANONYMOUS] vyff borties van de 5 sinnen
0001[d] [ANONYMOUS] vyff borties van de 5 sinnen
0001[e] [ANONYMOUS] vyff borties van de 5 sinnen
0002[a] [ANONYMOUS] noch vier cleijne dito borties
0002[b] [ANONYMOUS] noch vier cleijne dito borties
0002[c] [ANONYMOUS] noch vier cleijne dito borties
0002[d] [ANONYMOUS] noch vier cleijne dito borties
0003 [ANONYMOUS] een oude schilderij van de coninginne Hester
0004 [ANONYMOUS] een slecht schilderij van Tamer
0005[a] [ANONYMOUS] vier borties van de 5 sinnen
0005[b] [ANONYMOUS] vier borties van de 5 sinnen
0005[c] [ANONYMOUS] vier borties van de 5 sinnen
0005[d] [ANONYMOUS] vier borties van de 5 sinnen
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van Salomons recht
0007 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Simson
0008 [ANONYMOUS] een cleen lantschapie
0009 [ANONYMOUS] een schilderij van Elias
0010 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van de coninginne van Seoba
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Beniammin
0012 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Jacob ende Esau
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daerjn 2 persoonen
0014[a] [ANONYMOUS] noch drie oude borties
0014[b] [ANONYMOUS] noch drie oude borties
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last