The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kere (Keer), Pieter van der

printer
printer-friendly view
Inventory #6060
Call NumberNA 713, fol. 66 and foll., film 5147
Date1623/06/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventary of jointly held possessions taken after the death of Pieter van der Keer's wife Tanneken (Ann) Burt
Family NameKere (Keer)
Owner NameKere (Keer), Pieter van der
Owner Notesand his late wife Tanneken Bert (Burt)
Life Dates1571 |d 1623
Marriage Date1599/09/18
Type of CeremonyK
OccupationArtist |a Printmaker, map maker
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen, meublen, ende huysraden van Pieter van der Kere plaetsnyder in sulcken voegen Tanneken Bert sijn za. huysvrouwe met hem gepossideert ende metter doot ontruymt ende nagelaten heeft, d'welcken ... by Aeltgen Claesdr. uytdraegster ... syn getaxeert ende gepryseert ... ten overstaen van Harman Allertsz., koster van de Nieuwe Kerck als testamentair voocht neffens Pieter Bert coopman tot Middelburgh in Zeelant (absent synde), oom van de 5 onmondige kinderen van de voors. Tanneken, beschreven door my Pieter Carels, notaris, ... als volcht. [The following words preceded the appraisal of the plates]: De navolgende platen syn by Pieter van der Kere ende Jan van der Kere, de selffs soone, ten overstaen van de voors. Herman Allertsz, onder hen tsamen int minnnelyck gewaerdeert. Postscript: Verclarende den inventarient by waere woorden in plaetse van eede egen goederen waren noch effecten meer te hebben off te weten ... Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van de voors. Harmen Allerts ende Maurits Ardenville ... den 16 juny 1623.
CommentaryOn Pieter van der Keer and Tanneken Burt, see also the TEXT of R 506. Among the debts due to the estate: Pieter van Hagen tot Dort, f 3: 7:--; Jacobus Barra, f 24:--:--; Laurens Roeloffs tot Deventer, f 9:1:--; Jan Tiel, f 13:--:--; Pieter Henricxsz., f 40:--:--; Bennoot (?), f 40:--:--; Jan Evertsz. (Cloppenburg) (of R 29002 of Montias2), f 656:--:--; Michiel Colyn (of R 22124 of Montias2), f 60:--:--; Henric Lourens (Laurentius), f 6:--:--. Pieter van Hagen married Anna Ruts, the daughter of Nicolaes Ruts and Anna van Aperlo in 1632 (he was living in Den Bosch and not in Dordrecht at the time of his marriage); Jacob Barra was a doctor in medicine; Jan Tiel (or Thiel), who was probably a print dealer, is likely to be the buyer of R 23259 of Montias2. Herman Allertsz. (or Albertsz) was the sexton (coster) of the Nieuwe Kerck. He was also a publisher of engravings and maps. He paid a tax of 10 f. in 1631 (Kohier, fol. 8, p. 3). On a document concerning the auctioning of maps in which Allertsz. was involved, see the NOTES to R 28053 of Montias2. On 16 July 1637, he was said to be the unique heir of Johannes Dyckhovius, predikant in Hensbroeck and Opdam (NA 521, Not. Westfrisius). Pieter van der Keer was the brother of Colette van der Keer (or Kere), the wife of the publisher Jodocus Hondius. After the death of her husband, she continued to be active in the publishing trade. On 8 November 1619, Colletteken van den Kere, widow of Jodocus Hondius, book- and print-dealer, on one side, and Hendrick Stier, in the name and on account of Joris Hombel, English merchant living in London, England, on the other, signed a contract whereby Hombel agreed to sell to Colletteken van de Keere 190 printed books of the sier (charms, beautiful views) of England in the Latin language, which were begun by the afore-said Colleteken, each book for 14 f., amounting in whole to 2,660 f. Stier would not be allowed to reprint the book in Latin for 7 years (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P., 78(1933), pp. 344-5). Hendrick Stier(s) was a merchant who occasionally dealt in paintings (Montias, Artists and Artisans in Delft, p.83).
NotaryPieter Carels
Total Value5044 |d 13 st.
Art Value3941 |d 11 st.
# of Items22
Montias1 #932
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] eerst het kaert boeck van de Neerlantsche provincien begrypende 24 stucx platen yder genomen op 30 gulden bedraecht f 720:--:--
0002 [ANONYMOUS] item groot Nederlant begrypende 12 folio yder a 30 gulden f 360:--:--
0003 [ANONYMOUS] t' Nederlant in ses folien yder a 24 gulden f 150:--:--
0004 [ANONYMOUS] Groot Duijtslant in seven folien yder tot 30 gulden f 210:-:--
0005[a] [ANONYMOUS] vyff prenten tot de stad Amsterdam 't stuck 20 gulden f 100:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] vyff prenten tot de stad Amsterdam 't stuck 20 gulden f 100:--:--
0005[c] [ANONYMOUS] vyff prenten tot de stad Amsterdam 't stuck 20 gulden f 100:--:--
0005[d] [ANONYMOUS] vyff prenten tot de stad Amsterdam 't stuck 20 gulden f 100:--:--
0005[e] [ANONYMOUS] vyff prenten tot de stad Amsterdam 't stuck 20 gulden f 100:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] vyer platen Armees (?) tot Constantinopolen yder a 20 gulden f 80:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] vyer platen Armees (?) tot Constantinopolen yder a 20 gulden f 80:--:--
0006[c] [ANONYMOUS] vyer platen Armees (?) tot Constantinopolen yder a 20 gulden f 80:--:--
0006[d] [ANONYMOUS] vyer platen Armees (?) tot Constantinopolen yder a 20 gulden f 80:--:--
0007[a] [ANONYMOUS] de stad Ceulen in vyer platen yder a 15 gulden f 60:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] de stad Ceulen in vyer platen yder a 15 gulden f 60:--:--
0007[c] [ANONYMOUS] de stad Ceulen in vyer platen yder a 15 gulden f 60:--:--
0007[d] [ANONYMOUS] de stad Ceulen in vyer platen yder a 15 gulden f 60:--:--
0008 [ANONYMOUS] een Colombieck van 22 stucx platen tsamen f 50:--:--
0009 [ANONYMOUS] 50 papeeters a 3 st. 't stuck f 7:10--
0010 [ANONYMOUS] 25 Hercules 1 foly 3 st./stuck f 3:15:--
0011 [ANONYMOUS] 80 stucx Graven van Hollandt a 3 st./stuck f 12:--:--
0012 [ANONYMOUS] 50 loffdichten yder 3 1/2 st. f 8:15:--
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next