Schopmans, Catherine

printer
printer-friendly view
Inventory #6071
Call NumberWK 5073/936
Date1624/11/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposedeath inventory
Family NameSchopmans
Owner NameSchopmans, Catherine
Owner Noteswidow of captain Herman Olthoff
OccupationEmployee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceOp het N.Z. Voorburgwal in Amsterdam
IntroductionStaet en Inventaris van den goederen roerende ende onroerende naergelaten by Catharine Schopmans, weduwe van Herman Olthoff, capiteijn, gelyck zy de selve mettet doot ontruymt heeft in haren navolgende huyse. Postscript: Actum den 2 decembris 1624 in presentie van Cornelis Segersz., lakencooper, Jan Adriaensz. Claeu, ende Roeloff de Vry als testateurs ende executeurs van de voors. Catharina Schopmans uyterste wille mitsgaders Aefgen Schopmans haer suster met Hesell Brouwer haer man ende Joff. Cornelia van der Meer, weduwe van za. Adriaen van der Meer.
CommentaryOn the sale of Catherine Schopmans (Scheepmans)'s possessions, see INVNO 607. For the information available about Catherine Schopmans and Herman Olthoff, see the TEXT of R 507. Cornelis Segers(z), cited in the INTRO as the executor of Catherine Schopmans's testament, was a cloth merchant. On 27 May 1610, he was said to be 49 in a deposition. He was living in the Zoutvat in the Warmoesstraet according to a document dated 6 October 1643 (see the TEXT of R 259).
# of Items38
Montias1 #914
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot taeffereel van de historie van Daphnie
0002[a] [ANONYMOUS] papiere kaerten van Oost ende West Indien
0002[b] [ANONYMOUS] papiere kaerten van Oost ende West Indien
0003 [ANONYMOUS] een schilderye van een dood kint
0004[a] [ANONYMOUS] twee geschildert (?) loden bortges
0004[b] [ANONYMOUS] twee geschildert(?) looden bortges
0005 [ANONYMOUS] een geschildert Lucretia
0006 [ANONYMOUS] een bort van Johannes de doper
0007[a] [ANONYMOUS] 2 albastere bortges
0007[b] [ANONYMOUS] 2 albastere bortges
0008 [ANONYMOUS] een bort van 't oordeel
0009 [ANONYMOUS] 't conterfeytsel van Capteijn Olthoff
0010 [ANONYMOUS] 't conterfeytsel van Catarina Olthofs
0011 [ANONYMOUS] een pass kart van den Nederlandse strandt
0012 [ANONYMOUS] een scbilderye van een onweer
0013 [ANONYMOUS] een cleyn papieren bortgen van den Halle
0014 [ANONYMOUS] een out caertgen van Vrankryk
0015 [ANONYMOUS] een bort van Coninck David
0016[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van een man en vrou
0016[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van een man en vrou
0017 [ANONYMOUS] 1 cleyn Marien beeltgen met 2 engeltgen
0018[a] [ANONYMOUS] 4 bortges van den verloren soon
0018[b] [ANONYMOUS] 4 bortges van den verloren soon
0018[c] [ANONYMOUS] 4 bortges van den verloren soon
0018[d] [ANONYMOUS] 4 bortges van den verloren soon
0019 [ANONYMOUS] 1 geschildert bortgen van een bancket
0020 [ANONYMOUS] 1 bort van eenige morakijes (?)
0021 [ANONYMOUS] 1 geschildert Marien beelt met haer kint
0022[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van de overledens vader ende moeder
0022[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van de overledens vader ende moeder
0023[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van Bersabe
0023[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van Bersabe
0024 [ANONYMOUS] 1 out crucifix
0025 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van de soon
0026 [ANONYMOUS] een [ conterfeytsel] van de dochter
0027 [ANONYMOUS] een kaart van een loterye
0028 [ANONYMOUS] een out papieren kaert van den banck (?)
0029 [ANONYMOUS] een out caertgen van Antwerpen