The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rocourt, Louijs

printer
printer-friendly view
Inventory #6240
Call NumberNA 562B
Date1627/05/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRocourt
Owner NameRocourt, Louijs
Life Dates? |d 1627/05/22
OccupationArtist |a painter; Merchant (retail) |a art dealer
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van wijlen Louijs Rocourt schilder gelyck de selve op zynen sterff dach tsynen huyse bevonden syn. Beschreven door my Jacob Westfrisius notaris ... ten versoecke van de E. Abraham de Schilder ende Joost Postenier executeurs van de testament van den overledene. Synde bevonden als volcht. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ten overstaen van de bovenges[egte] requiranten, ende Staes Melis mitsgaders des overledens suster Leonora Rocourt, mede als getuygen hiertoe gerequireert opten 22 maij 1627.
CommentaryThe executors of Rocourt's testament were Abraham de Schilder and Joost Postenier (or Possenier), both buyers at WK auction (of R 20401 and R 23544 of Montias2 resp.) Staes Melis, cited in the Postscript, was also a buyer (R 20569 of Montias2). Leonora Rocourt was the sister of Louis Rocourt. For information about Louis Rocourt, see the TEXT of INVNO 624.
NotaryJacob Westfrisius
# of Items150
Montias1 #1153
 Prev Record 1 - 25 of 150  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een viercant schildereij in een swarte lijste van een procureur
0002 [ANONYMOUS] een groot viercant stuck, genaemt de spreeckende woorden
0003 [ANONYMOUS] een klein vierkant bancquetien van een schuttel met appelen ende moerbesien met een witte broodt
0004 [ANONYMOUS] een ditto [klein vierkant bancquetien?] van een druijffschuttel met abricose
0005 [ANONYMOUS] een grote roosecrans in een swarte lijste van Salomon
0006 [ANONYMOUS] een dito roosecrans van Judit ende Holefernus
0007 CONINCXLOO, GILLIS VAN een groot viercant lantschap van Coninxlo
0008 [ANONYMOUS] een paradijschen met een verguld lijste
0009[a] SNAYERS, PEETER 2 lantschappen ofte batalien van Snaiers
0009[b] SNAYERS, PEETER 2 lantschappen ofte batalien van Snaiers
0010[a] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[b] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[c] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[d] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[e] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[f] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[g] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[h] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[i] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[j] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0010[k] [ANONYMOUS] 12 vierkante stucken van de keisers
0011[a] [ANONYMOUS] 12 stucken vrouwe modellen tronitiens
0011[b] [ANONYMOUS] 12 stucken vrouwe modellen tronitiens
0011[c] [ANONYMOUS] 12 stucken vrouwe modellen tronitiens
0011[d] [ANONYMOUS] 12 stucken vrouwe modellen tronitiens
 Prev Record 1 - 25 of 150  Last