The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rickenoy, Hans van

printer
printer-friendly view
Inventory #6710
Call NumberNA 255, film 127. fol. 148 to
Date1621/10/12
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRickenoy
Owner NameRickenoy, Hans van
Life Dates1568 |d 1621/10/13
Marriage Date1592/96/13
Type of CeremonyK
OccupationCraft |a Shoemaker
ResidenceIn de Leydel (or Niesdel) in Amsterdam
ReligionReformed (Calvinist)
IntroductionInventaris van de meublen ende huijsraedt mitsgaders alle goederen bevonden ten huyse van wylen Hans van Rickenoy in sijn leven schoenmacker overleden in de Leydel. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven by my Jacob Meerhout ten overstaen van de kinderen van den voorn. Hans van Rickenoy ende mede van Gerrit Jacobsz. Haringh knecht van de weeskamer deser stede by de heeren weesmeesteren geauthoriseert, Actum in Amsterdam den 15en octobris 1621.
CommentarySome of the movable goods of Hans van Rickenoy were sold on 3 December 1621 (INVNO 671). The presence of the Instituto Calvinis in the inventory suggests that Rickenoy was Reformed(Calvinist). Unusual perhaps for a shoemaker is the presence of a book of Titius Livius in the inventory. On 17 July 1622, an inventory was taken of the clothing left by Abraham van Rijckenoy, son of Hans van Ryckenoy, some of which had been bequeathed by testament to Abraham's brother Pieter van Ryckenoy.
NotaryMeerhout
# of Items20
Montias1 #1221
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een oudt kaertgen
0002 [ANONYMOUS] een kleijn bortgen voor de schoorsteen
0003 [ANONYMOUS] een kaertgen van de slach van Vlaenderen
0004 [ANONYMOUS] een schilderij wesende een cruijsinge Cristy
0005 [ANONYMOUS] een gelyste print
0006[a] [ANONYMOUS] twee backkens met alabasterde tronien
0006[b] [ANONYMOUS] twee backkens met alabasterde tronien
0007 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van een vrouwe
0008 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van een kindt
0009[a] [ANONYMOUS] vyff schilderyen met twee gelyste printen
0009[b] [ANONYMOUS] vyff schilderyen met twee gelyste printen
0009[c] [ANONYMOUS] vyff schilderyen met twee gelyste printen
0009[d] [ANONYMOUS] vyff schilderyen met twee gelyste printen
0009[e] [ANONYMOUS] vyff schilderyen met twee gelyste printen
0009[f] [ANONYMOUS] vyff schilderyen met twee gelyste printen
0009[g] [ANONYMOUS] vyff schilderyen met twee gelyste printen
0010[a] [ANONYMOUS] een steenen hart met twee steenen hoofden
0010[b] [ANONYMOUS] een steenen hart met twee steenen hoofden
0010[c] [ANONYMOUS] een steenen hart met twee steenen hoofden
0011 [ANONYMOUS] een hartje van crystal
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next