The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Clapmus, Cornelis Dircksz.

printer
printer-friendly view
Inventory #769
Call NumberNA 483, film 6484, fol. 348 and foll.
Date1636/03/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameClapmus
Owner NameClapmus, Cornelis Dircksz.
Owner Notesand his wife Lysbeth Jans Groenewegen
Life Dates1584 |d 1629/11/06 |n Clapmus; 1587 |d 1634/09/27 |n Lysbeth Jans
Marriage Date1613/01/27
Type of CeremonyP
OccupationManufacturer |a Other
ResidenceOn the West side of the Nieuwen Dijck near the Haarlemmersluijs on the corner of the Malle Franssteech
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen die Cornelis Dirxz. Clapmus in sijn leven seijlmaecker ende Lijsbeth Jans Groenewegen sijn huijsvrouw nagelaten hebben, geinventariseert door mij ondergeschreven Notaris ... ten bijwesen van Jan Hendricksz. als oom ende Mary Jans Groenewegen als petemoeij over de kinderen bij de voorn. Cornelis Dirxz. Clapmus ende Lysbeth Jans tesamen geprocreert met naemen Jan Cornelisz., Aechie Cornelis, Cornelis Cornelisz., Dirckgen Cornelis Clapmus. Postscript: Gedaen ten overstaen van Mr. Adriaen Roest Advocaet ende Cornelis Joppen als getuijge. The inventary was signed by Jan Cornelisz. Clapmuts.
CommentaryThe sailmaker Cornelis Dircksz. Clapmus (or Clapmuts),was born in 1584, the son of the sailmaker Dirck IJsbrantsen Clapmuts and of Aechje Adriaens. He was buried on 6 November 1629. His wife Lijsbet Jans van Groenewegen, with whom he was betrothed on 27 January 1613, was born in 1587. She was the daughter of Jan Huych Wollebrantsznzn., lumber merchant, and of Lijsbet Claes (whose portrait appears in the inventory). Lijsbet Claes died in Amsterdam between August 1607 and June 1608. Lijsbet Jans was buried in Amsterdam on 27 September 1634. The bells were rung for her funeral (Roman Catholic). She was the sister of Mary Jans Groenewegen, cited in the INTRO, and, presumably, of Anne Jans Groenewegen, at whose request the goods in INVNO 1017 were sold. Finally, there was a woman named Aefje Jans Groenewegen who was married to the broker Salomon Pietersz. Reus (DTB 671/78). All three may have been daughters of Jan Groenwegen, merchant in Amsterdam, who sold armaments and gun powder to load on a ship sailing to Guinea in 1594 (Economisch-Historisch Jaarboek 2(1916), p.245). Cornelis Dircksz. Clapmuts and Lijsbet Jans lived on the Nieuwen Dijck, on the Western corner of the Clapmutssteechje in het rood Schaeckbort, which corresponds to the above address. In 1631, Cornelis Dircxz., living on the West side of the Nieuwen Dijck, paid a tax of 15 f. (Kohier, fol. 58vo, p. 19). He must have died before 24 March 1633, when his widow, Lysbeth Jans, and Dirck Wolphertsz. Persijn, married to Diewer Dircx (the presumed sister of Cornelis Dircx) made a declaration concerning the inheritance (NA 595, fol. 13, Not. Lamberti). The present inventory was drawn up after the death of Lijsbeth Jans. Note that various altaer goet were included in the inventory, which suggests, as Dudok van Heel pointed out, that meetings of Catholics took place in the house. The house het Roode Schaeckbort was sold on 24 January 1641 for 12,400 f. The sellers stipulated that they could take with them a painting of Rebecca (not cited in the inventory) which stood in the binnecamer downstairs (S.A.C. Dudok van Heel, Twee figuren teveel, De familie Cat en hun memorietafel uit 1517, Jaarbooek C.B.G 50(1996), pp. 221-222.) For the inventory of Cornelia Pieters Clapmuts, who was probably related to Cornelis Dircksz. Clapmuts, see INVNO 769. One of the two witnesses to the inventory was Cornelis Joppen, the father of the painter Claes Moyaert of R 8397.
NotaryPalm Mathijs
# of Items32
Montias1 #1050
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van de dry koningen
0002 [ANONYMOUS] een albaste taffereel
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van een landtschap met groene boomen
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van Cornelis Dirxsz Clapmus nader doot
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van Lysbeth Jans mede doot
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van een toverij
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van de beste moeder Lijsbeth Claes
0008 [ANONYMOUS] Salomons gebeth met een ebben leest
0009[a] [ANONYMOUS] twee cleene bortjens Amsterdam in ovael
0009[b] [ANONYMOUS] twee cleene bortjens Amsterdam in ovael
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van onse Lieve Vrou
0011 [ANONYMOUS] een kersnacht met een eecken lijst te weten een print
0012[a] [ANONYMOUS] twee bortiens sonder lijsten van de keucken
0012[b] [ANONYMOUS] twee bortiens sonder lijsten van de keucken
0013 [ANONYMOUS] een bortien ofte schilderij van een ordeel
0014 [ANONYMOUS] drie staande pronckkussen met eenhorens
0015 [ANONYMOUS] een bort van St. Jan de Dooper
0016[a] [ANONYMOUS] twee bortiens van onse Lieve Vrou
0016[b] [ANONYMOUS] twee bortiens van onse Lieve Vrou
0017[a] [ANONYMOUS] drye printbortjens en een crucefix van een print
0017[b] [ANONYMOUS] drye printbortjens en een crucefix van een print
0017[c] [ANONYMOUS] drye printbortjens en een crucefix van een print
0017[d] [ANONYMOUS] drye printbortjens en een crucefix van een print
0018 [ANONYMOUS] een tafereel van de dry coningen
0019 [ANONYMOUS] een wit steenen manneken
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last