Pietersz., Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #803
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberWK 5073/937
Date1602/08/20
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposeauction
Family NamePietersz.
Owner NamePietersz., Jan
Owner Notesand his wife Geertje Pieters
ResidenceOudezyts melckmarckt in Amsterdam
IntroductionDen 20e Augustj anno 1602 zyn ter ordonnancie van myn heeren weesmeesteren vercoft de naervolgende goederen achtergelaten by Jan Pietersz. ende Geertje Pieters syn huysvrouw. Postscript: De suyvere penningen ... betaelt aen Roelant Dirxsz. goutsmit oom van 't kint die deselve renten heeft genomen volgende de weesmeesters kennisse.
CommentaryRoeland Dircxsz., the guardian of the children of Jan Pietersz. and Geertje Pieters, was a goldsmith.
NotaryGerrit Jansz. Block
Total Value589 |d 17 st.
Art Value4 |d 5 st.
# of Items3
Montias1 #706
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 1 geschildert bort van St. Jan f -:11:--
0002 [ANONYMOUS] 1 bort van Lucretia f 1: 4:--
0003 [ANONYMOUS] 1 bort van een vrou die by een fonteyn sittende op een luyt speelt f 2:10:--