Voort, Cornelis van der

printer
printer-friendly view
Inventory #825
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberWK 5073/951
Date1625/05/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeOrphan Chamber
Purposeauction
Family NameVoort
Owner NameVoort, Cornelis van der
Marriage Date1598/10/24
OccupationArtist |a Painter
ResidenceOp de Brestraet aende Sluijs in Amsterdam
IntroductionOp den 13e may anno 1625 zyn vercocht dese naervolgende schilderyen achtergelaten bij Mr. Cornelis van der Voort in zijn leven schilder.
CommentaryOn Cornelis van der Voort, see TEXT of R 463.
NotaryGerrit Jacobsz.
Total Value2617 |d 1 st.
Art Value2617 |d 1 st.
# of Items514
Montias1 #729
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] no. 37 een ontbytentgen f 8: 5:--
0002 [ANONYMOUS] no. 60 een schael met druyven f 7:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] no. 53 ende 108 een Turckse Keyser met zyn vrou 't stuck a 3 gul. 5 st. f 6:10:--
0003[b] [ANONYMOUS] no. 53 ende 108 een Turckse Keyser met zyn vrou 't stuck a 3 gul. 5 st. f 6:10:--
0004 [ANONYMOUS] no.210 een conterfeytsel na Mauritius Prins van Orangien f 9:--:--
0005 [ANONYMOUS] no.116 een monick met een bagijn f 4:10:--
0006 [ANONYMOUS] no.175 een lantschapgen f 6: 5:--
0007[a] [ANONYMOUS] no.224, 217 2 stuckgens vande onnoselheijt ende de voorsichticheyt f 4:12:--
0007[b] [ANONYMOUS] no.224, 217 2 stuckgens vande onnoselheijt ende de voorsichticheyt f 4:12:--
0008 [ANONYMOUS] no.97 een banquet f 12:--:--
0009 [ANONYMOUS] no.83 een conterfeytsel van Prins Hendrick f 5:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] no.227 3 tronien van godinnen f 6:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] no.227 3 tronien van godinnen f 6:--:--
0010[c] [ANONYMOUS] no.227 3 tronien van godinnen f 6:--:--
0011 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.180 een Mopsus copy nae Mr. Cornelis f 8:--:--
0012 [ANONYMOUS] no.177 een conterfeytsel nae Prins Maurits f 5:--:--
0013 [ANONYMOUS] no.179 een stuckgen van Maria mettet kindeken ende Josep f 3: 5:--
0014 [ANONYMOUS] no.31 een Pares en Onona f 10:10:--
0015 [ANONYMOUS] no.144 een conterfeytsel nae Keyser Rudolph f 2:10:--
0016 [ANONYMOUS] no.3 een stuckgen van naeckte godinnen f 19:--:--
0017 [ANONYMOUS] no.7 een geharnasde ridder met een naeckte vrou f 2:15:--
0018 [ANONYMOUS] no.215 een hoerhuysgen f 3: 5:--
0019 [ANONYMOUS] no.103 een lantschap f 22: 5:--
0020 [ANONYMOUS] no.171 een stuckgen daer Christus aent cruijs genagelt wert f 11: 5:--
0021 [ANONYMOUS] no.59 een stuckgen daer een naeckte vrou uytgeschildert wert f 7: 5:--
0022 [ANONYMOUS] no.73 een Venus met Cupido f 9:10:--
0023 [ANONYMOUS] no.221 een koocken f 10:15:--
0024 [ANONYMOUS] no.223 een koocken f 12:10:--
0025 [ANONYMOUS] no.121 een lantschap met water en huijsen f 20:--:--
0026 [ANONYMOUS] no.41 een lantschap f 22:15:--
0027[a] [ANONYMOUS] no.84 en 49 2 stucken van Petrus en Paulus 't stuck a 9 gul. 15 st. f 19:10:--
0027[b] [ANONYMOUS] no.84 en 49 2 stucken van Petrus en Paulus 't stuck a 9 gul. 15 st. f 19:10:--
0028 [ANONYMOUS] no.65 een koocken f 9:--:--
0029 [ANONYMOUS] no.112 een bloempot f 8:15:--
0030 [ANONYMOUS] no.40 een stuck daer de justitie de onnoselheyt beschermt f 21:10:--
0031 [ANONYMOUS] no.208 een stuck van den Arck f 31:10:--
0032 [ANONYMOUS] no.206 een stuck van een naeckte vrou en de ydelheyt f 7:--:--
0033 [ANONYMOUS] no.27 een conterfeytsel van Coornhart f 4;--:--
0034 [ANONYMOUS] no.176 een ontbytge f 8:10:--
0035[a] [ANONYMOUS] no.70, 71, en 72 3 godinnen f 8: 8:--
0035[b] [ANONYMOUS] no.70, 71, en 72 3 godinnen f 8: 8:--
0035[c] [ANONYMOUS] no.70, 71, en 72 3 godinnen f 8: 8:--
0036 [ANONYMOUS] no.64 een stuckgen vant vroutgen dat den zeem van Christus rock raeckt f 3:12:--
0037 [ANONYMOUS] no.16 een naeckte Venus f 2:10:--
0038 [ANONYMOUS] no.168 een schael met druyven f 7:10:--
0039 [ANONYMOUS] no.91 een lachertge f 2:--:--
0040 [ANONYMOUS] no.5 een stuckgen daer d'een de werelt belacht en d'ander beschreyt f 9:--:--
0041 [ANONYMOUS] no.11 een lachertgen f 2:16:--
0042 [ANONYMOUS] no.91 een ovael Prins Maurits f 10:--:--
0043 [ANONYMOUS] no.167 3 personagien met een fackel f 2:--:--
0044 [ANONYMOUS] no.183 een paarts hooft met een jongen f 2:11:--
0045[a] [ANONYMOUS] no.79 en 81 2 schilderijtgens f 10:--:--
0045[b] [ANONYMOUS] no.79 en 81 2 schilderijtgens f 10:--:--
0046 [ANONYMOUS] no.74 een lantschapgen met eenige beesten f 30:--:--
0047 [ANONYMOUS] no.77 een conterfeytsel van de Coninginne van Vranckryck f 3: 5:--
0048 [ANONYMOUS] no.198 een stuck van Susanna met de boeven f 6:--:--
0049 [ANONYMOUS] no.133 een conterfeytsel van de jonge koninck van Vranckryck f 19:--:--
0050 [ANONYMOUS] no.89 een conterfeytsel van de Princes van Orangien f 4:--:--
0051 [ANONYMOUS] no.56 een Adam en Eva f 3:--:--
0052 [ANONYMOUS] no.118 een boerevryajitge f 3:12:--
0053 LASTMAN, PIETER no.137 een copytje nae Lasman f 18: 5:--
0054 [ANONYMOUS] no.88 een koocken f 18:--:--
0055 [ANONYMOUS] no.43 een naeckt Venusgen f 1:10:--
0056[a] [ANONYMOUS] no.160 en 131 2 conterfeytsels van de koninck ende koninginne va Engelandt [crossed out: Vranckryck] f 8:10:--
0056[b] [ANONYMOUS] no.160 en 131 2 conterfeytsels van de koninck ende koninginne va Engelandt [crossed out: Vranckryck] f 8:10:--
0057 [ANONYMOUS] no.92 een bancquet van jonge luijden op de oude manier gecleet f 21:--:--
0058 [ANONYMOUS] no.204 een Judith mettet hooft van Oliphernus f 14:--:--
0059 [ANONYMOUS] no.1 een stuckgen van Jesus mette doornde kroon f 4:--:--
0060 [ANONYMOUS] no.129 een cruijcificxgen f 12:--:--
0061 [ANONYMOUS] no.35 een lantschap f 19:--:--
0062 [ANONYMOUS] no.211 een koocken f 5:15:--
0063 [ANONYMOUS] no.199 een stuck van de Pinxterdagh f 11:15:--
0064 [ANONYMOUS] no.82 een stuckgen van de dopinge van Johannis f 26:10:--
0065 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.106 een Mopsus van Mr. Cornelis van Haarlem f 46:--:--
0066 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.29 een Mopsus nae Mr. Cornelis van Haarlem f 23:--:--
0067 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) no.52 een trony van Lange Pier f 9:--:--
0068[a] [ANONYMOUS] no.173 3 tronijen van godinnen f 7:--:--
0068[b] [ANONYMOUS] no.173 3 tronijen van godinnen f 7:--:--
0068[c] [ANONYMOUS] no.173 3 tronijen van godinnen f 7:--:--
0069 [ANONYMOUS] no.191 een tronij f 2:--:--
0070 [ANONYMOUS] no.136 een Judith mettet hooft van Holifernus f 17:--:--
0071 [ANONYMOUS] no.195 een Agar f 7: 5:--
0072 HONTHORST, GERRIT VAN no.192 een Venus en Cupido copy nae Honthorst f 9:15:--
0073 [ANONYMOUS] no.152 een lantschap met wagens en huysen f 16: 5:--
0074 [ANONYMOUS] no.50 een lantschapgen f 9:15:--
0075 [ANONYMOUS] no.114 een stuck vande Vastenavont ende Vasten tegens malcander tournoyende opgehouden ende hiernaer vercocht
0076 LASTMAN, PIETER no.80 een stuckgen van Lasman f 36:10:--
0077 [ANONYMOUS] no.42 een stuckgen van naeckte Godinnen met eenige fruijten f 28:--:--
0078 [ANONYMOUS] no.69 een stuckgen van de bos Goden f 30:--:-
0079 [ANONYMOUS] no.104 een charitas cleyn f 7:15:-
0080[a] [ANONYMOUS] no.107 en 109 2 tronien 't stuck a 35 st. f 3:10:--
0080[b] [ANONYMOUS] no.107 en 109 2 tronien 't stuck a 35 st. f 3:10:--
0081 [ANONYMOUS] no.201 een St. Franciscus f 4: 2:--
0082 [ANONYMOUS] no.15 een lantschapgen f 13:--:--
0083 [ANONYMOUS] no.16 een lantschapgen met een schou daerin f 3:--:--
0084 [ANONYMOUS] no.126 een tronie van Prins Mauritius f 3:--:--
0085 [ANONYMOUS] no.14 een lantschapgen met een koetswagen daerin f 11:10:--
0086 [ANONYMOUS] no.18 een wintertge f 10:15:--
0087[a] [ANONYMOUS] no.142 en 140 2 conterfeytsels 't stuck a 43 st. f 4: 6:--
0087[b] [ANONYMOUS] no.142 en 140 2 conterfeytsels 't stuck a 43 st. f 4: 6:--
0088[a] [ANONYMOUS] no.127 en 138 2 tronien 't stuck a 41 st. f 4: 2:--
0088[b] [ANONYMOUS] no.127 en 138 2 tronien 't stuck a 41 st. f 4: 2:--
0089[a] [ANONYMOUS] no.139 en 200 2 tronien 't stuck a 55 st. f 5:10:--
0089[b] [ANONYMOUS] no.139 en 200 2 tronien 't stuck a 55 st. f 5:10:--
0090 [ANONYMOUS] no.125 de oude Coninginne van Vranckryck [crossed out: Princes van Orangien] f 4:--:--
0091[a] [ANONYMOUS] no.105 en 63 2 tronien 't stuck a 43 st. f 4: 6:--
0091[b] [ANONYMOUS] no.105 en 63 2 tronien 't stuck a 43 st. f 4: 6:--
0092 [ANONYMOUS] no.216 een stuckgen van naeckte godinnen pluckende fruyten f 14:15:--
0093 [ANONYMOUS] no.44 een lachertge f 1; 5:--
0094 [ANONYMOUS] no.26 een groot lantschap op doeck met batallie daerin f 28:--:--
0095 [ANONYMOUS] no.203 2 tronien in een stuckgen f 4: 5:--
0096 [ANONYMOUS] no.174 een fruytagie met een aep f 3:--:--
0097 [ANONYMOUS] no.203 een Maria mettet kindeken en St. Jan f 6: 5:--
0098 [ANONYMOUS] no.169 een courtisaen f 2:10:--
0099 [ANONYMOUS] no.58 een Andromeda cleyn f 2: 6:--
0100 [ANONYMOUS] no.25 een lachertge f 2: 2:--
0101 [ANONYMOUS] no.98 een ditto [lachertge] f 2:--:--
0102 [ANONYMOUS] no.87 een bancquetgen f 7: 5:--
0103 [ANONYMOUS] no.170 een naeckt Venus cleyn f 1:13:--
0104 [ANONYMOUS] no.228 een Marien beeltge f 1:13:--
0105 [ANONYMOUS] no.172 een naeckte Venus cleyn f 1: 9:--
0106 [ANONYMOUS] no.55 een courtisaen soo groot als 't leven f 8: 5:--
0107 [ANONYMOUS] no.23 een bancquet f 14: 5:--
0108 [ANONYMOUS] no.186 een Venus en Cupido f 4:10:--
0109 [ANONYMOUS] no.219 een stuck van Action f 11: 5:--
0110 [ANONYMOUS] no.155 een conterfeytsel nae Prins Hendrick f 3:10:--
0111 [ANONYMOUS] no.170 een conterfeytsel f 1:10:--
0112 [ANONYMOUS] no.162 een stuckgen van Abraham f 6: 5:--
0113 [ANONYMOUS] no.222 een Petrus trony f 1:16:--
0114 [ANONYMOUS] no.238 een bancquet f 11:--:--
0115[a] [ANONYMOUS] no.205-209 2 tronien 't stuck a 33 st. f 3: 6:--
0115[b] [ANONYMOUS] no.205-209 2 tronien 't stuck a 33 st. f 3: 6:--
0116 [ANONYMOUS] no.239 een stuck van de Deluvie f 12: 5:--
0117 [ANONYMOUS] no.134 een tronij f 3:15:--
0118 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.28 een Mopsus nae Mr. Cornelis van Haarlem f 10:--:--
0119 [ANONYMOUS] no.93 een lachertge f 5:15:--
0120 [ANONYMOUS] no.214 een stuckgen van de voorsichticheyt f 3: 1:--
0121 [ANONYMOUS] no.230 een stuckgen van Maria mettet kindeken ende Josep met St. Anna f 6:10:--
0122 [ANONYMOUS] no.225 een stuckgen van [crossed out: een ridder met] Mars en Venus f 6:10:--
0123 [ANONYMOUS] no.114 een stuck van de vasten ende vastenavont tegens malcanderen te water tournoijende f 23: 5:--
0124 [ANONYMOUS] no.66 een stuck daer de soldaten de boeren quellen f 27:--:--
0125 [ANONYMOUS] no.187 een stuck daer een naeckte vrou geschildert wert f 9:--:--
0126 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.141 een stuck van de dopinge van Johanus nae Mr. Cornelis van Haarlem f 32: 10:--
0127 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.125 een stuck daer Christus aent cruijs genagelt wert van Mr. Cornelis van Haarlem f 150:--:--
0128 [ANONYMOUS] no.2 een wintertge f 62:--:--
0129 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no.122 een stuck daer Christus aent cruijs genagelt wert copy nae Mr. Cornelis van Haarlem f 31:--:--
0130 [ANONYMOUS] no. 21 een groot stuck van St. Stephanus f 31:--:--
0131 [ANONYMOUS] no.149 een history daer Rachel haer vaders goden versteect f 34:--:--
0132 [ANONYMOUS] no.57 een stuck van de Pincxter dach f 21:--:--
0133 [ANONYMOUS] no.193 een stuck daer d'een de werelt belacht ende d'ander beschreyt f 15:--:--
0134[a] [ANONYMOUS] no.190, 194, 196 3 stucken van poeterij f 20:--:--
0134[b] [ANONYMOUS] no.190, 194, 196 3 stucken van poeterij f 20:--:--
0134[c] [ANONYMOUS] no.190, 194, 196 3 stucken van poeterij f 20:--:--
0135 [ANONYMOUS] no.35 een Agar f 12:--:--
0136 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no. 195 een Mopsus copij nae Mr. Cornelis van Haarlem f 17:10:--
0137 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS no. 184 een ditto [Mopsus copij nae Mr. Cornelis van Haarlem f 12:--:--
0138 [ANONYMOUS] no.46 een naeckte Venus cleyn f 4:--:--
0139 [ANONYMOUS] no.85 een stuck van de Ydelheyt f 12:10:--
0140 [ANONYMOUS] [no No.] een Andromedaetgen f 2: 3:--
0141 [ANONYMOUS] no.241 een vrouwen tronij f 1:10:--
0142 [ANONYMOUS] no.240 een tronij f 2:10:--
0143[a] [ANONYMOUS] no.153 en 154 2 tronien van de voorsichtiheyt ende de onnoselheyt f 17:10:--
0143[b] [ANONYMOUS] no.153 en 154 2 tronien van de voorsichtiheyt ende de onnoselheyt f 17:10:--
0144 [ANONYMOUS] no.124 een boerenmalttyt f 9:--:--
0145 [ANONYMOUS] no.120 een stuckgen van Maria, Josep ende 't kindeken f 6;--:--
0146 SCOREL, JAN VAN no.62 een stuckgen van Schorel f 6:--:--
0147 [ANONYMOUS] no.299 een stuckgen daer een naeckte vrou uytgeschildert wert f 8:--:--
0148 [ANONYMOUS] no.210 een Maria Magdalena f 1:15:--
0149 [ANONYMOUS] no.32 een wintertge f 8:--:--
0150 [ANONYMOUS] no.163 een conterfeytsel van Coornhart f 5: 5:--
0151 [ANONYMOUS] no.76 een wintertgen f 12: 5:--
0152 [ANONYMOUS] no.54 een stuckgen van Judith f 6:--:--
0153 [ANONYMOUS] no.102 een lantschapgen met gebercht f 11:--:--
0154 [ANONYMOUS] no.38 3 godinnen f 8:10:--
0155 [ANONYMOUS] no.130 een stuck van Rebecca met de knecht van Abraham f 38:--:--
0156 [ANONYMOUS] no.243 een conterfeytsel f 2:--:--
0157 [ANONYMOUS] no.111 een oude vrou met haer gelt een jong man soeckende te becoren f 9:10:--
0158 [ANONYMOUS] no.24 een groot stuck van een satier met eenige boeren f 22:--:--
0159 [ANONYMOUS] no.143 een groot stuck van Belthasar f 30:--:--
0160 [ANONYMOUS] no.78 een groot stuck van David ende Abigael f 50:--:--
0161 [ANONYMOUS] no.39 een stuckgen vant vroutgen dat den bord van Jesus rock geraeckt f 6:--:--
0162 [ANONYMOUS] no.173 een stuckgen van den Egipten vlucht f 18: 5:--
0163 [ANONYMOUS] no.34 een cleyn stuckgen van een naeckte Venus f 14:--:--
0164 [ANONYMOUS] no.135 een koocken f 16:10:--
0165[a] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[b] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[c] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[d] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[e] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[f] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[g] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[h] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[i] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[j] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[k] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0165[l] [ANONYMOUS] [no No.] 12 Prinse vant Huys van Nassauwen 't stuck a 5 1/2 gulden f 66:--:--
0166 [ANONYMOUS] no. 45 een cleyn Andromeda f 9:--:--
0167[a] [ANONYMOUS] no. 4 en 6 2 scheep schilderijtgens 't stuck a 13 gulden f 26:--:--
0167[b] [ANONYMOUS] no. 4 en 6 2 scheep schilderijtgens 't stuck a 13 gulden f 26:--:--
0168 [ANONYMOUS] no.8 een stuck van wit en swart f 5:10:--
0169 [ANONYMOUS] no.181 een stuckgen van wit en swart f 2:10:--
0170 [ANONYMOUS] no.155 een stuckgen van Loth met zijn dochters f 10: 5:--
0171 [ANONYMOUS] [no No.] een stuckgen van Joseph, Maria en 't kindeken f 1:15:--
0172 [ANONYMOUS] [no No.] een tronij f 2: 9:--
0173 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij van Prins Mauritius f 1: 1:--
0174 [ANONYMOUS] no. 180 een stuckgen van Loth met zyn dochters f 5:15:--
0175 [ANONYMOUS] no.228 een stuck sonder lyst van een fonteijn en een spelende vrou f 5: 5:--
0176 [ANONYMOUS] [no No.] een oud stuckgen van de Hemelvaert Christj f 3:10:--
0177 [ANONYMOUS] no. 182 een lieffde van wit en swart f 1:12;--
0178 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij f -:15:--
0179 [ANONYMOUS] no. 128 een vrous tronij f 2: 7:--
0180 [ANONYMOUS] no.75 een courtisaen f 1:13:--
0181 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij f -:14:--
0182 [ANONYMOUS] [no No.] 1 naeckt man op doeck f 1: 3:--
0183 [ANONYMOUS] [no No.] 1 Venus f 2: 3:--
0184 [ANONYMOUS] [no No.] 1 vos f -:12:--
0185 [ANONYMOUS] [no No.] 1 cleyn vroutje f 1: 5:--
0186 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij van Prins Maurits f 2:--:--
0187 [ANONYMOUS] [no No.] 1 cruijcefix f 2:--:--
0188 [ANONYMOUS] [no No.] 1 conterfeytsel van een vrou f 3:10:--
0189 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij in een rond lysgen f -:18:--
0190 [ANONYMOUS] [no No.] 1 rondetgen een scheepgen f -:15:--
0191 [ANONYMOUS] [no No.] 1 conterfeytsel f 2:10:--
0192 [ANONYMOUS] [no No.] 1 conterfeytsel van de oude Prins f 6: 5:--
0193 [ANONYMOUS] [no No.] 1 stuckgen van wit en swart f 2: 3:--
0194[a] [ANONYMOUS] [no No.] 2 kinder tronien f 2: 8:--
0194[b] [ANONYMOUS] [no No.] 2 kinder tronien f 2: 8:--
0195[a] [ANONYMOUS] no.67 een Mars met een Venus f 8:15:--
0195[b] [ANONYMOUS] no.67 een Mars met een Venus f 8:15:--
0196 [ANONYMOUS] [no No.] een conterfeytsel van Coornhart f -:18:--
0197 [ANONYMOUS] no.22 een Adam en Eva f 2: 2:--
0198 [ANONYMOUS] no.220 een conterfeytsel van de Marques van Bergen f 9: 5:--
0199 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (II) no.132 een stuckgen van Steenwyck f 14: 5:--
0200 HONTHORST, GERRIT VAN no.104 een naeckte Venus met Cupido van Honthorst f 54:--:--
0201 [ANONYMOUS] no.212 een lachertge Principael f 6:--:--
0202 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) no.117 een lantschap van Govert Jansz. f 67:--:--
0203 JORDAENS, JACOB no.100 een oude satur met andere personagien copy naer Jordaens f 60:--:--
0204 [ANONYMOUS] [no No.] een oude schilderij op douck f 18:--:--
0205 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij f -:10:--
0206 [ANONYMOUS] [no No.] 1 cleyn stuckge van de hel duyvel doot f 1: 6:--
0207 [ANONYMOUS] [no No.] 1 cleyn schilderijtge vande Evangelist Johanus f -:18:--
0208 [ANONYMOUS] [no No.] 1 groot paneel daerop een saters tronij f 1:10:--
0209 [ANONYMOUS] [no No.] 1 paneel daerop een tronij f 1:10:--
0210 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij op douck f -:13:--
0211 [ANONYMOUS] [no No.] 3 personagien d'een met een fackel f 6:--:--
0212 [ANONYMOUS] [no No.] 1 Evangelist Johanus f 1: 7:--
0213 [ANONYMOUS] [no No.] een conterfeytsel van een kint f 1:11:--
0214 [ANONYMOUS] [no No.] een groot stuck van Saul f 21:--:--
0215 [ANONYMOUS] no.101 een stuck van den Arck f 40:--:--
0216 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) no. 94 een stuckgen vande Pincxterdach van Lange Pier f 28:--:--
0217 [ANONYMOUS] [no No.] een stuck van de smits f 2:--:--
0218 [ANONYMOUS] [no No.] 1 tronij f -:11:--
0219 [ANONYMOUS] [no No.] 1 groot stuck op douck f 2:12:--
0220 [ANONYMOUS] [no No.] 1 oud perspectieffgen f 2:11:--
0221 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f -: 2:--
0222 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 3:--
0223 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:11:--
0224 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 6:--
0225 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 6:--
0226 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 7:--
0227 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 7:--
0228 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:16:--
0229 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 5:--
0230 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f -: 8:--
0231 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 5:--
0232 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 4:--
0233 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 4:--
0234 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:11:--
0235 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 4:--
0236 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 7:--
0237 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 4:--
0238 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 8:--
0239 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:11:--
0240[a] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[b] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[c] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[d] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[e] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[f] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[g] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[h] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[i] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[j] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[k] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[l] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0240[m] [ANONYMOUS] [no No.] 13 keijsers f -:15:--
0241[a] [ANONYMOUS] [no No.] de Zeven Wonderen f -: 8:--
0241[b] [ANONYMOUS] [no No.] de Zeven Wonderen f -: 8:--
0241[c] [ANONYMOUS] [no No.] de Zeven Wonderen f -: 8:--
0241[d] [ANONYMOUS] [no No.] de Zeven Wonderen f -: 8:--
0241[e] [ANONYMOUS] [no No.] de Zeven Wonderen f -: 8:--
0241[f] [ANONYMOUS] [no No.] de Zeven Wonderen f -: 8:--
0241[g] [ANONYMOUS] [no No.] de Zeven Wonderen f -: 8:--
0242 [ANONYMOUS] [no No.] eenige Gouverneurs f -: 1:--
0243 [ANONYMOUS] [no No.] de Veneetse bruijloft f -: 8:--
0244 [ANONYMOUS] [no No.] de tabula Sebetus f -:13:--
0245 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f -:15:--
0246 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 1 deel printen van Heemskerck f -: 9:--
0247[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 3 historien van Heemskerck f 1: 4:--
0247[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 3 historien van Heemskerck f 1: 4:--
0247[c] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 3 historien van Heemskerck f 1: 4:--
0248[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -: 6:--
0248[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -: 6:--
0249[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -: 7:--
0249[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -: 7:--
0250[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -: 6:--
0250[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -: 6:--
0251[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:13:--
0251[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:13:--
0252[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:15:--
0252[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:15:--
0253[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:12:--
0253[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:12:--
0254[a] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:10:--
0254[b] HEEMSKERCK, MAERTEN VAN [no No.] 2 ditto [historien van Heemskerck] f -:10:--
0255 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f -: 9:--
0256 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 7:--
0257 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f 1: 3:--
0258 D√úRER, ALBRECHT [no No.] T vrouwen leven van A. Duijr houtsnee f 1: 1:--
0259 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel soldaten f 1:16:--
0260 POLIDORO, LANCIANO DA [no No.] de fries van Polidoor f -:13:--
0261 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel hout printen f -:11:--
0262[a] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:14:--
0262[b] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:14:--
0263[a] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0263[b] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0263[c] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0263[d] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0263[e] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0264 [ANONYMOUS] [no No.] 1 kunstboeckgen f 1:16:--
0265[a] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0265[b] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0265[c] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0265[d] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0265[e] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:16:--
0266[a] [ANONYMOUS] [no No.] 3 uts. [printen] f -: 9:--
0266[b] [ANONYMOUS] [no No.] 3 uts. [printen] f -: 9:--
0266[c] [ANONYMOUS] [no No.] 3 uts. [printen] f -: 9:--
0267[a] [ANONYMOUS] [no No.] 5 uts. [printen] f -: 7:--
0267[b] [ANONYMOUS] [no No.] 5 uts. [printen] f -: 7:--
0267[c] [ANONYMOUS] [no No.] 5 uts. [printen] f -: 7:--
0267[d] [ANONYMOUS] [no No.] 5 uts. [printen] f -: 7:--
0267[e] [ANONYMOUS] [no No.] 5 uts. [printen] f -: 7:--
0268[a] [ANONYMOUS] [no No.] 6 uts. [printen] f -:10:--
0268[b] [ANONYMOUS] [no No.] 6 uts. [printen] f -:10:--
0268[c] [ANONYMOUS] [no No.] 6 uts. [printen] f -:10:--
0268[d] [ANONYMOUS] [no No.] 6 uts. [printen] f -:10:--
0268[e] [ANONYMOUS] [no No.] 6 uts. [printen] f -:10:--
0268[f] [ANONYMOUS] [no No.] 6 uts. [printen] f -:10:--
0269[a] [ANONYMOUS] [no No.] 4 uts. [printen] f 1:10:--
0269[b] [ANONYMOUS] [no No.] 4 uts. [printen] f 1:10:--
0269[c] [ANONYMOUS] [no No.] 4 uts. [printen] f 1:10:--
0269[d] [ANONYMOUS] [no No.] 4 uts. [printen] f 1:10:--
0270 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f -: 8:--
0271 [ANONYMOUS] [no No.] 1 cleyn kunst boeckgen f 1:13:--
0272[a] [ANONYMOUS] [no No.] 3 printen f 1: 3:--
0272[b] [ANONYMOUS] [no No.] 3 printen f 1: 3:--
0272[c] [ANONYMOUS] [no No.] 3 printen f 1: 3:--
0273 [ANONYMOUS] [no No.] Bybelsche figuren gebonden in een boeck f 3:--:--
0274[a] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0274[c] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0274[d] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0274[e] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0275[a] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0275[b] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0275[c] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0275[d] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0275[e] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0275[f] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0275[g] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0275[h] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f 1: 4:--
0276 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f 2:18:--
0277 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f 1: 1:--
0278 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:13:--
0279 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:12:--
0280 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:17:--
0281 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:14:--
0282 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:13:--
0283 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:10:--
0284 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 7:--
0285[a] [ANONYMOUS] [no No.] 4 printen f -:10:--
0285[b] [ANONYMOUS] [no No.] 4 printen f -:10:--
0285[c] [ANONYMOUS] [no No.] 4 printen f -:10:--
0285[d] [ANONYMOUS] [no No.] 4 printen f -:10:--
0286 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel lantschappen f -:14:--
0287 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f -:10:--
0288 [ANONYMOUS] [no No.] 1 schilder [crossed out: cunst] boeck f 1: 2:--
0289 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f 1: 5:--
0290 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f 1:12:--
0291 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f 1: 6:--
0292 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -:16:--
0293 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [1 deel printen] f -: 5:--
0294[a] [ANONYMOUS] [no No.] 3 printen f -:14:--
0294[b] [ANONYMOUS] [no No.] 3 printen f -:14:--
0294[c] [ANONYMOUS] [no No.] 3 printen f -:14:--
0295[a] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[b] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[c] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[d] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[e] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[f] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[g] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[h] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0295[i] [ANONYMOUS] [no No.] 9 printen f 2: 2:--
0296 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f 1: 6:--
0297[a] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f 1: 4:--
0297[b] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f 1: 4:--
0297[c] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f 1: 4:--
0297[d] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f 1: 4:--
0297[e] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f 1: 4:--
0298 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f -:15:--
0299[a] GOLTZIUS, HENDRICK [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[b] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[c] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[d] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[e] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[f] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[g] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[h] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0299[i] MANDER, KAREL VAN (I) [no No.] 1 passie van Goltzius, 1 passie van C. Vermander, 7 planeten van idem f 3:11:--
0300[a] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[b] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[c] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[d] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[e] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[f] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[g] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[h] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[i] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[j] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[k] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[l] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[m] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0300[n] [ANONYMOUS] [no No.] 14 printen f -:13:--
0301[a] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0301[b] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0301[c] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0301[d] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0301[e] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0301[f] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0301[g] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0301[h] [ANONYMOUS] [no No.] 8 printen f -:10:--
0302 GOLTZIUS, HENDRICK [no No.] T vrouwe leven van Goltius f 5: 8:--
0303 SADELER, EGIDIUS [no No.] T vrouwe leven van Sadelaer f -:10:--
0304 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f 2: 7:--
0305[a] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:18:--
0305[b] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:18:--
0306 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printen f 1: 5:--
0307 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printgens f -:12:--
0308 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel uts. [printgens] f -:18:--
0309[a] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1: 2:--
0309[b] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1: 2:--
0309[c] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1: 2:--
0309[d] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1: 2:--
0309[e] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1: 2:--
0309[f] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1: 2:--
0310[a] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0310[b] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0310[c] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0310[d] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0310[e] [ANONYMOUS] [no No.] 5 printen f -:10:--
0311[a] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:17:--
0311[b] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:17:--
0312[a] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1:16:--
0312[b] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1:16:--
0312[c] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1:16:--
0312[d] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1:16:--
0312[e] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1:16:--
0312[f] [ANONYMOUS] [no No.] 6 printen f 1:16:--
0313[a] [ANONYMOUS] [no No.] 4 teeckeninghen f 2: 1:--
0313[b] [ANONYMOUS] [no No.] 4 teeckeninghen f 2: 1:--
0313[c] [ANONYMOUS] [no No.] 4 teeckeninghen f 2: 1:--
0313[d] [ANONYMOUS] [no No.] 4 teeckeninghen f 2: 1:--
0314 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel teeckeninghen f 1:--:--
0315[a] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:17:--
0315[b] [ANONYMOUS] [no No.] 2 printen f -:17:--
0316 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel teeckeningen f -:12:--
0317[a] [ANONYMOUS] [no No.] 2 ditto [teeckeningen] f -:10:--
0317[b] [ANONYMOUS] [no No.] 2 ditto [teeckeningen] f -:10:--
0318 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel teeckeningen f -:12:--
0319 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel teeckeningen f -: 7:--
0320 [ANONYMOUS] [no No.] printen en etc. f -: 7:--
0321 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel teeckeningetgens zynde een Passie f 4: 2:--
0322 [ANONYMOUS] [no No.] teeckeningen etc.. f -: 3:--
0323 [ANONYMOUS] [no No.] uts. [teeckeningen etc.] f -:13:--
0324 [ANONYMOUS] [no No.] 1 boeck en teeckeningen f -:15:--
0325 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel teeckeningen f -: 6:--
0326[a] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0326[b] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0326[c] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0326[d] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0326[e] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0326[f] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0326[g] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0326[h] [ANONYMOUS] [no No.] 8 schilderytgens f -: 8:--
0327 [ANONYMOUS] [no No.] teeckengingen f -:12:--
0328 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel uts. [teeckengingen] f -:15:--
0329[a] [ANONYMOUS] [no No.] 2 teeckengingen f -:17:--
0329[b] [ANONYMOUS] [no No.] 2 teeckengingen f -:17:--
0330 [ANONYMOUS] [no No.] 1 deel printgens f 2:--:--
0331 [ANONYMOUS] [no No.] 1 teeckeningetgen f 1:11:--
0332 [ANONYMOUS] [no No.] 1 boeck met printgens f 2:--:--
0333 [ANONYMOUS] [no No.] 1 schilderytgen wit en swart f 2:10:--
0334[a] [ANONYMOUS] [no No.] 7 stuckgens van de wercken van birmherticheyt wit en swart f 3: 5:--
0334[b] [ANONYMOUS] [no No.] 7 stuckgens van de wercken van birmherticheyt wit en swart f 3: 5:--
0334[c] [ANONYMOUS] [no No.] 7 stuckgens van de wercken van birmherticheyt wit en swart f 3: 5:--
0334[d] [ANONYMOUS] [no No.] 7 stuckgens van de wercken van birmherticheyt wit en swart f 3: 5:--
0334[e] [ANONYMOUS] [no No.] 7 stuckgens van de wercken van birmherticheyt wit en swart f 3: 5:--
0334[f] [ANONYMOUS] [no No.] 7 stuckgens van de wercken van birmherticheyt wit en swart f 3: 5:--
0334[g] [ANONYMOUS] [no No.] 7 stuckgens van de wercken van birmherticheyt wit en swart f 3: 5:--
0335 [ANONYMOUS] no. 86 een stuckgen wit en swart van Lazarus uyt den grave verwect in een lyst f 12:15:--