The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Snoeck, Hans Mathys (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #963
Call NumberNA 919, film 1150
Date1637/10/31
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of goods held in common with surviving widow
Family NameSnoeck
Owner NameSnoeck, Hans Mathys (II)
Owner Notesgoods owned in common with Baefgen Symons, now his widow
OccupationRetail merchant |a Book dealer
ResidenceOp 't Boomsloot in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende specificatie van alle den goederen nagelaten by z. Hans Mathys Snoeck sulx hy die in syn leven met Baefgen Symons int gemeen beseten ende metter doot ontruijmt heeft. Postscript: Aldus geinventariseert in Amsterdam in den sterfhuyse van Han Matthijsz. Snoeck, gestaen als voren (op het Boomsloot), voorts verclaerde de voors. Baefge Sijmons de voorstaande inventaris op rechte ende deugdelijcke inventaris te sijn van alle de goederen by haer man metter doodt ontruijmt ende by hem in sijn leven met haer int gemeen beseten ... sonder fraude ofte list, desen xxxi octobris xvi zeven en dertich in presentie van Claes van Zanten ende Harmen Anthonisz. poorters ende getuijgen.
CommentaryHans Matthijsz. Snoeck II was the son of the book seller Hans Matthijsz. I and of Geertruyt Pieters van Panderen who, after the death of her first husband, remarried with Gerrit Albertsz. Ruijl (of R 20815) in 1609. On 13 March 1619, Helvich Jochumsz., Niclaes van Campen, and Hendrick Laurensz. (book seller) were named guardians over Hans Matthijsz., who was still minor at the time (WK 5073/513, fol. 174). Hans Matthijsz. Snoeck II was also a buyer at auction in 1625 (R 32516). He was probably also a book seller. He was married to Baefge Sijmons who survived him. It is not clear what his family relation was with Mathijs Snoeck, the son-in-law of Louis Houwen of INVNO 182.
NotaryL. Lamberti
# of Items39
Montias1 #1064
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee papiere effigien met swarte geverfde lijsges
0001[b] [ANONYMOUS] twee papiere effigien met swarte geverfde lijsges
0002 [ANONYMOUS] een globus met een voet
0003 [ANONYMOUS] een schilderytge van Tobias
0004 [ANONYMOUS] een schilderytge sijnde een mantge en een vlesge met bloemen
0005 [ANONYMOUS] een kaert van Hollant en West Frieslant
0006[a] [ANONYMOUS] drie ronde conterfeytseltjes
0006[b] [ANONYMOUS] drie ronde conterfeytseltjes
0006[c] [ANONYMOUS] drie ronde conterfeysteltjes
0007 [ANONYMOUS] een schilderij daerin een man met een pluijm op de hoed staet
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van de geboorte
0009[a] [ANONYMOUS] drie tronien
0009[b] [ANONYMOUS] drie tronien
0009[c] [ANONYMOUS] drie tronien
0010[a] [ANONYMOUS] twee fruyt mant schilderytges met ebbe lijsgens
0010[b] [ANONYMOUS] twee fruyt mant schilderytges met ebbe lijsgens
0011 [ANONYMOUS] een kaart van parckement met een eecken lyst
0012[a] [ANONYMOUS] twe oude plaijsterde paerden
0012[b] [ANONYMOUS] twe oude plaijsterde paerden
0013[a] [ANONYMOUS] twe albastere beeltgens
0013[b] [ANONYMOUS] twe albastere beeltgens
0014[a] [ANONYMOUS] twe veralabasterde bortges met vergulde lysten
0014[b] [ANONYMOUS] twe veralabasterde bortges met vergulde lysten
0015 [ANONYMOUS] een schilderytge met een ebben lijsje sijnde een fruyt mantge
0016 [ANONYMOUS] een geplaijsterde splinter mannetgen
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last