Daij (Daey), Marten Pietersz.

printer
printer-friendly view
Inventory #974
Call NumberNA 2864, fol. 266-269, film 2897
Date1659/11/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameDaij (Daey)
Owner NameDaij (Daey), Marten Pietersz.
Owner Notesgoods owned in common with his widow Oopje Copit (Capit, Coppit)
Life Dates1604/03/15 |d 1659/09/11 (Daey); 1611/01/19 |d 1689/01/01 (Copit)
Marriage Date1633/06/09
OccupationEmployee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ende specificatie van alle de goederen, jnboelen ende huijsraet in den sterffhuijs van den E. Marten Pietersz. Daij jn sijn leven Capitijn soo als hij die jnt gemeen beseten heeft met Oopje Capit de selfs huijsvrouw by 't aengeven ende ten voerstaen van der voorn. Juffrou Oopje Capit, geannotiert bij mij Bernardt Coornhardt Notaris .... op den 3en novembris 1659. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert door my notaris ... ten overstaen van Juffr. Oopje Copit (Capit) de welcke verclaerde jnt aengeven ... niets verswegen te hebben.
CommentaryThe assets of Captain Daij and of Oopie Copit (Coppit or Capit) were recorded in another inventory (NA 2729, film 2709, Not. J. Leuven). The house was valued at 5,500 f. Together with various other assets, the total came to 15,150 f. Volgens die inventaris verdeelt ende is vercocht door den afslager: 1,770 f. 16 st. ende noch 615 f. 17 st. Oopie Copit heeft behouden de weder helft 1,770 f. So that the movable goods are valued in total at 4,157 f. 10 st., half of which was sold and half kept by Oopje Copit. Among the goods that apparently were not recorded in the present inventory: een schilderij van Josep ende Maria door Rembrandt, two pearl earrings, and a diamond ring. Marten Daey, born in Breda in 1604, fought in Brasil from 1629 to 1641. He was first married to Machtelt van Doorn and, second, on 9 June 1633, with Oopje Coppit, widow of Marten Soolmans (II), the daughter of Hendrick Coppit (1577-1635) and Celijtgen (Silleken) Princen (1584-1639) (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p.189). Hendrick Coppit was the son of Jacob Pietersz. Coppit (Elias, ibid.) Oopje Coppit was taxed on the basis of assets estimated at 12,000 f., including 6,000 f. for her house, in 1674. On Marten Soolmans II, see the NOTES to R 27398 of Montias2. The children were Pieter Daey, born in Brasil, died in St. Helena in 1673, married Margaretha Hakkius; Josephat Daey, baptized in Maartensdijk in March 1643; Catharina Maria Daey, baptized 15 August 1643, married Hermann Folkers on 20 March 1666 and, after his death, Pieter Eybels; and Hendrick Daey, born in Amsterdam on 1 January 1651, became bailli and reeve of Zijp (1692), died on 11 January 1712. He married his full niece Anna Heykens, who was born in Alkmaar on 15 March 1645 and died there on 23 August 1682. '
NotaryCoornherdt
# of Items149
Montias1 #1065
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van Tamar
0002 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] conterfeijtsel van Pieter Daij
0003[a] [ANONYMOUS] twee schilderije van Capityn Daij ende sijn eerste vrouw
0003[b] [ANONYMOUS] twee schilderije van Capityn Daij ende sijn eerste vrouw
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van een man die met zyn vinger wijst
0005 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde Cornelis de hooftman
0006 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde Flora
0007 [ANONYMOUS] een wapen
0008 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een satyr ende een cupido
0009 [ANONYMOUS] een contrefytsel zijnde Capitijn Daij
0010 [ANONYMOUS] een schilderij zynde Elias
0011[a] [ANONYMOUS] twee opgerolde kaarten
0011[b] [ANONYMOUS] twee opgerolde kaarten
0012[a] [ANONYMOUS] drie schilderyties van doode kinder
0012[b] [ANONYMOUS] drie schilderyties van doode kinder
0012[c] [ANONYMOUS] drie schilderyties van doode kinder
0013 [ANONYMOUS] een schilderytie sijnde een man met een fluijt
0014 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] Uliseus en Serse
0015[a] QUAST, PIETER JANSZ. twee getijckende tronien van Quast
0015[b] QUAST, PIETER JANSZ. twee getijckende tronien van Quast
0016 [ANONYMOUS] een achtkant ditto [?] rots
0017 [ANONYMOUS] een ditto [?] tandtreckertie
0018 [ANONYMOUS] een ditto synde een gebercht geteijckent een wintertie
0019[a] [ANONYMOUS] twee dito [?] een out St. Joris en een draeck
0019[b] [ANONYMOUS] twee dito [?] een out St. Joris en een draeck
0020 [ANONYMOUS] een dito [?] vastelavont
0021 [ANONYMOUS] een dito [?] brantie
0022 REMBRANDT VAN RIJN een dito [?] out man van Rembrant
0023 [ANONYMOUS] een out mannetie ende wijfie
0024 [ANONYMOUS] een ditto [?] boertie met een glas in de hant
0025[a] GOLTZIUS, HENDRICK twee geteyckende boerinnetjes van Golsius
0025[b] GOLTZIUS, HENDRICK twee geteyckende boerinnetjes van Golsius
0026 [ANONYMOUS] trionf van Bachus geteckent
0027 [ANONYMOUS] een schilderytie synde luijseknippertie
0028 [ANONYMOUS] een tyckeningetie na Naerden
0029[a] [ANONYMOUS] twee schilderyties naeckte huijdelaerties
0029[b] [ANONYMOUS] twee schilderyties naeckte huijdelaerties
0030 [ANONYMOUS] een tyckeningetie daer een hont instaet
0031[a] [ANONYMOUS] twee ronde conterfytselties van man ende vrou
0031[b] [ANONYMOUS] twee ronde conterfytselties van man ende vrou
0032[a] QUAST, PIETER JANSZ. drie boerties van Quast geteeckent
0032[b] QUAST, PIETER JANSZ. drie boerties van Quast geteeckent
0032[c] QUAST, PIETER JANSZ. drie boerties van Quast geteeckent
0033 [ANONYMOUS] een tyckenningetie synde een sangertie
0034 [ANONYMOUS] een ditto [tyckenningetie] eijsle [?]
0035 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een vervallen slot
0036 SEGHERS, HERCULES een ditto [schilderij] lantschap van Herculus Segers
0037 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] kantiecks
0038 [ANONYMOUS] een conterfijtsel van Trijntie Jacobs
0039[a] [ANONYMOUS] seven ronde Romeynties
0039[b] [ANONYMOUS] seven ronde Romeynties
0039[c] [ANONYMOUS] seven ronde Romeynties
0039[d] [ANONYMOUS] seven ronde Romeynties
0039[e] [ANONYMOUS] seven ronde Romeynties
0039[f] [ANONYMOUS] seven ronde Romeynties
0039[g] [ANONYMOUS] seven ronde Romeynties
0040 [ANONYMOUS] een schilderytie een snip
0041 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] water hontie
0042 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] ront Maria met het kint
0043 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] achtkant boere kermisse
0044 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] ront van Venus en Adolis [sic]
0045 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] ront van Maria Magdalena
0046 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] viercant wintertie
0047 [ANONYMOUS] een ditto [schilderytie] ront tronitie
0048 [ANONYMOUS] een ditto [?] geteyckende bloem
0049 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij ?] mannetje met luijs
0050 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij ?] sinees veugeltje
0051 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij ?] omme beste moer
0052[a] MOLENAER, JAN MIENSE twee do [schilderijties ?] achtkanties van Molenaer
0052[b] MOLENAER, JAN MIENSE twee do [schilderijties ?] achtkanties van Molenaer
0053 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Maerten Daij
0054 [ANONYMOUS] een schilderij geboorte Christi
0055 [ANONYMOUS] een geteijckent lantschapie
0056 [ANONYMOUS] een afnemen vant kruijs
0057[a] [ANONYMOUS] drie stuckies geloof, liefde en hoop
0057[b] [ANONYMOUS] drie stuckies geloof, liefde en hoop
0057[c] [ANONYMOUS] drie stuckies geloof, liefde en hoop
0058 [ANONYMOUS] een vogel struijs eij
0059 [ANONYMOUS] een alabaster bortie
0060 [ANONYMOUS] een boere bruyt
0061 [ANONYMOUS] een begyne clooster
0062 [ANONYMOUS] een fontaintie van schulpe
0063 [ANONYMOUS] een geboorte Christi
0064 [ANONYMOUS] een boere kermis
0065 [ANONYMOUS] een Emausie
0066 [ANONYMOUS] een sineese kerens (?)
0067 [ANONYMOUS] de vyff sinnen
0068 [ANONYMOUS] een berchie met hoorentie
0069 [ANONYMOUS] een casteel op een berch
0070 [ANONYMOUS] Onse Lieven Heers Graft
0071 [ANONYMOUS] een ditto [...]
0072 [ANONYMOUS] de arcke Noach
0073 [ANONYMOUS] een [...] van glas
0074 [ANONYMOUS] een kerckie met begijn en muniken
0075 [ANONYMOUS] eenich goet van coraelwerck
0076 [ANONYMOUS] een muijs en een kat en [...]
0077 [ANONYMOUS] een was poppetie
0078 [ANONYMOUS] eenich hout poppegoetie
0079 [ANONYMOUS] een paepse kerck
0080 [ANONYMOUS] een geberchte
0081 [ANONYMOUS] een West Indische suijckermeulen
0082 [ANONYMOUS] een leger van soldaten
0083 [ANONYMOUS] de prince tent
0084 [ANONYMOUS] een sotien genaemt de vishoeck
0086[a] [ANONYMOUS] drie ronde conterfeijtselties
0086[b] [ANONYMOUS] drie ronde conterfeijtselties
0086[c] [ANONYMOUS] drie ronde conterfeijtselties
0087 [ANONYMOUS] een achtkante sineese trony
0088 [ANONYMOUS] een kleijn schilderytie een jonckertie
0089 [ANONYMOUS] een ledekantie met poppen
0090 [ANONYMOUS] een glas scheepie
0091 [ANONYMOUS] een olifants tant
0092 [ANONYMOUS] een munick en een mannetie met een oorlogie
0093[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Marten Soolmans ende Oopie Coppit
0093[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Marten Soolmans ende Oopie Coppit
0094 [ANONYMOUS] een wapen van Marten Daij
0095 [ANONYMOUS] een schilderij Danae ende de goude regen
0096 [ANONYMOUS] een schilderij met een dootshoofd
0097 [ANONYMOUS] een out [...] synde Venus ende Cupido
0098[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels wijsende Hendrick van Gool ende sijn vrou
0098[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels wijsende Hendrick van Gool ende sijn vrou
0099[a] [ANONYMOUS] twee kinder conterfijtsels Hendrick Capit ende syn vrou
0099[b] [ANONYMOUS] twee kinder conterfijtsels Hendrick Capit ende syn vrou
0100 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende Pan
0101 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende wilde
0102 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende bancketie
0103 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende Maria Magdalena
0104 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende een schans
0105 [ANONYMOUS] een ditto [?] van boerenhuijsen
0106 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende een vrouwe tronie
0107 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende een boere coocken
0108 [ANONYMOUS] een ditto [?] wijsende een bos druijven
0109 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde Joseph en Maria
0110 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] sijnde een [...]
0111 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] sijnde een naeckte Diana
0112 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] sijnde een kint met een hont
0113 [ANONYMOUS] een tijckeninck synde het ordeel van Paris
0114[a] [ANONYMOUS] twee conterfijtsels sijnde Marten Daij ende Oopie Capit
0114[b] [ANONYMOUS] twee conterfijtsels sijnde Marten Daij ende Oopie Capit
0115 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde Jan Soolmans met de valck
0116 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een oude man met een veer
0117 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] Emaus
0118 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] drie vissers
0119 [ANONYMOUS] een schilderij met bloemen
0120 [ANONYMOUS] een schilderij met gebloemten
0121 [ANONYMOUS] een oude schilderytie van St. Catrina
0122 [ANONYMOUS] een print van Ceulen in een lijst
0123[a] [ANONYMOUS] twee schilderijties de geboorte en opstaandt Cristi
0123[b] [ANONYMOUS] twee schilderijties de geboorte en opstaandt Cristi
0124 REMBRANDT VAN RIJN een schilderij van Josep ende Maria gedaen door Rembrant