The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Blaeuw, Lambert Hermansz. (1648/05/15)]

Inv#.Lot101.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 4 mede een antixe vrou wat groter sonder lijst
Titleeen antixe vrou f 6:--:--
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Iconclass61B11 : 31D15
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#2721
.............................................................


Inv#.Lot101.0001
Lot0001
ArtistHALS, FRANS
EntryNo. 1 een schilderij, zijnde een geck, met een swart vergulde lijst, geschildert door Frans Halst f 10:--:--
Titleeen geck
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value10 |t gulden
Pre Lot HeaderSchilderijen (getaxeerd door Johannes Collaert, schilder te Amsterdam)
Montias2 Record#2721
.............................................................


Inv#.Lot101.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 1 een antycx vroutgen swart vergulde lijst f 4:--:--
Titleantycx vroutgen
Number36
SubjectANTIQUE
Typepainting
Value4.0 gulden
Montias2 Record#2721
.............................................................


Inv#.Lot101.0005
Lot0005
ArtistDROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
EntryNo. 5 een plondering van Droochsloot met een swarte vergulde lijst f 20:--:--
Titleeen plondering
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass45L3
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#6
.............................................................


Inv#.Lot101.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 6 een boere schuyr met een swarte slechte lijst f 2:10:--
Titleeen boere schuyr
Number41
SubjectBARN SCENE
Iconclass41A171
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#7
.............................................................


Inv#.Lot101.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 7 Cupido ende Venus sonder lijst f 3:--:--
TitleCupido ende Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass92C454
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#8
.............................................................


Inv#.Lot101.0008
Lot0008
ArtistBONTEPAERT, DIRCK PIETERSZ.
EntryNo. 8 een jongetgen met een cat van Bontepaert met een slechte swaerte lijst f 6:--:--
Titleeen jongetgen met een cat
Number3
SubjectGENRE
Iconclass31D11221 : 34B12
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#9
.............................................................


Inv#.Lot101.0009
Lot0009
ArtistHECK, CLAES JACOBSZ. VAN DER
EntryNo. 9 een croechje van van der Heck met een swarte ebben houte lijst f 8:--:--
Titleeen croechje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass43B31
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#10
.............................................................


Inv#.Lot101.0010
Lot0010
ArtistHECK, CLAES JACOBSZ. VAN DER
EntryNo. 10 een boere croechje van deselve Van der Heck wat kleijnder met een ebben lijst f 6:--:--
Titleeen boere croechje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass43B31
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#11
.............................................................


Inv#.Lot101.0011
Lot0011
ArtistCAMPHUYSEN, GOVERT DIRCKSZ.
EntryNo. 11 een boerestal, van Camphuysen, met een ebben lijst f 20:--:--
Titleeen boerestal
Number41
SubjectBARN SCENE
Iconclass41A171
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#13
.............................................................


Inv#.Lot101.0012
Lot0012
ArtistHECK, CLAES JACOBSZ. VAN DER
EntryNo. 12 een Josepgen met Maria van de voorszegde Van der Heck, met een swarte ebben list f 6:--:--
TitleJosep met Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73A4
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#12
.............................................................


Inv#.Lot101.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 13 een bordeeltgen met een swarte lijst f 5:--:--
Titleeen bordeeltgen
Number3
SubjectGENRE
Iconclass33C51
Typepainting
Value5 |t gulden
Montias2 Record#14
.............................................................


Inv#.Lot101.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 14 een bloempotgen met een swarte lijst f 10:--:--
Titleeen bloempotgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25G41
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#15
.............................................................


Inv#.Lot101.0015
Lot0015
Artist[PIETER RIEMANS, UNIDENTIFIED]
EntryNo. 15 een verre jager in een lantschapgen van Pieter Riemans [crossed out: Snayers], met een ebben lijst f 8:--:--
Titleeen verre jager in een landschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass43C114
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#16
.............................................................


Inv#.Lot101.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 16 een harderin met een swarte lijst f 3:--:--
Titleeen harderin
Number3
SubjectGENRE
Iconclass47I221
Typepainting
Value3.0 |t gulden
Montias2 Record#19
.............................................................


Inv#.Lot101.0017
Lot0017
ArtistBADEN, HANS JURIAENSZ. VAN
EntryNo. 17 een papekerck van Bade met een ebbe lijst f 24:--:--
Titlepapekerck
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#40648
.............................................................


Inv#.Lot101.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 18 een Ste. Pieter met een swart vergulde lyst f 3:--:--
TitleSte. Pieter
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#40649
.............................................................


Inv#.Lot101.0019
Lot0019
ArtistSTALPAERT, PIETER
EntryNo. 19 een bordeeltgen va Stalpaert met een swart lijstgen f 8:--:--
Titlebordeeltgen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#40650
.............................................................


Inv#.Lot101.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. een vanetas in een swart lijstgen f 1:10:--
Titleeen vanetas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass11R6
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#24
.............................................................


Inv#.Lot101.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 21 een boerengesangh ende lier met een ebben lijstgen f 2:10:--
Titleeen boerengesangh ende lier
Number3
SubjectGENRE
Iconclass48C755
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#25
.............................................................


Inv#.Lot101.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo 22 een zeetgen met een swart lijstgen f 3:--:--
Titleeen zeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#26
.............................................................


Inv#.Lot101.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 23 een landtschap f 3:--:--
Titleeen landtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#27
.............................................................


Inv#.Lot101.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 24 een watertgen f 3:--:--
Titleeen watertgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#28
.............................................................


Inv#.Lot101.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 25 noch een lantschapgen met een swarte lijst f 3:--:--
Titleeen landschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#29
.............................................................


Inv#.Lot101.0026
Lot0026
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 26 een landschap, onopgemaeckt, van De Haen sonder lijst f 3:--:--
Titleeen landschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3.0 |t gulden
Montias2 Record#30
.............................................................


Inv#.Lot101.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 27 een onweer met een swarte lijst [crossed out: van De Haen] f 3:--:--
Titleeen onweer
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H231 STORM
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#32
.............................................................


Inv#.Lot101.0028
Lot0028
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 28 een landschapgen van De Haen met een swarte vergulde lijst f 3:--:--
Titleeen landschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#33
.............................................................


Inv#.Lot101.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 29 een graeu sijnde een quacksalver sonder lijst f 1:--:--
Titleeen quacksalver
Number3
SubjectGENRE
Iconclass49G91
Typegrisaille
Value1 |t gulden
Montias2 Record#34
.............................................................


Inv#.Lot101.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 30 een Turx tronie sonder lijst f 1:--:--
Titleeen Turx tronie
Number3
SubjectGENRE
Iconclass61B11 : 32B33 TURK (+5)
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#35
.............................................................


Inv#.Lot101.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 31 een andere tronie sonder lijst f 1:--:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#37
.............................................................


Inv#.Lot101.0032
Lot0032
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 32 een lantschapgen, van De Haen, sonder lijst f 3:--:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#38
.............................................................


Inv#.Lot101.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 33 een tronie sonder lijst f -:15:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value.75 |t gulden
Montias2 Record#39
.............................................................


Inv#.Lot101.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen harderin, sonder lijst
Titleeee harderin
Number3
SubjectGENRE
Iconclass47I221
Typepainting
Value.75 |t gulden
Montias2 Record#47
.............................................................


Inv#.Lot101.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 35 een perspectieff met een swarte lijst f 18:--:--
Titleeen perspectieff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#48
.............................................................


Inv#.Lot101.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 36 een Cupido met een swarte lijst f 6:--:--
Titleeen Cupido
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass92D1916
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#49
.............................................................


Inv#.Lot101.0037
Lot0037
Artist[PIETER RIEMANS, UNIDENTIFIED]
EntryNo. 37 een schilderij van Granida ende Dyphilo van Pieter Riemans f 8:--:--
TitleGranida ende Dyphilo
Number8
SubjectLITERATURE
Iconclass83 HOOFT: GRANIDA
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#50
.............................................................


Inv#.Lot101.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 38 een lantschap sonder lijst f 4:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value4.0 |t gulden
Montias2 Record#51
.............................................................


Inv#.Lot101.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 39 een lantschap met beesten in een swart vergulde lijst f 12:--:--
Titleeen lantschap met beesten
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1 : 25F
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#52
.............................................................


Inv#.Lot101.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 40 van Jacob met een swarte [crossed out: vergulde] lijst f 10:--:--
TitleJacob
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass11H JAMES
Typepainting
Value10.0 |t gulden
Montias2 Record#53
.............................................................


Inv#.Lot101.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 41 van Ignatius met een swarte lijst f 8:--:--
TitleIgnatius
Number1
SubjectRELIGION
Iconclass11H IGNATIUS
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#54
.............................................................


Inv#.Lot101.0042
Lot0042
ArtistLIER, VOLCKARD ADRIAEN VAN
EntryNo. 42 een lantschap van Volckert van Lier met een swarte lijst f 6:--:-- _
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#55
.............................................................


Inv#.Lot101.0043
Lot0043
ArtistKEYSER, HENDRICK HENDRICKSZ. DE
EntryNo. 43 een Exe Homo van Hendrick de Keijser met een swarte vergulde lijst f 8:--:--
TitleExe Homo f. 8:--:--
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73D361
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#56
.............................................................


Inv#.Lot101.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 44 een roverij met een swarte vergulde lijst f 10:--:--
Titleeen roverij
Number3
SubjectGENRE
Iconclass44G52
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#57
.............................................................


Inv#.Lot101.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 45 een lantschapgen met een swart vergulde lijst f 4:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#58
.............................................................


Inv#.Lot101.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 46 een naecte vrou in een swarte vergulde lijst f 8:--:--
Titleeen naecte vrou
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#59
.............................................................


Inv#.Lot101.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 47 een antijxe vrou in een swarte vergulde lijst f 2:10:--
Titleeen antyxe vrou
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Iconclass98C
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#60
.............................................................


Inv#.Lot101.0048
Lot0048
ArtistHONDECOETER, GILLIS DE
EntryNo. 48 hanen en hennen van Hondecoten in een swarte vergulde lijst f 10:--:--
Titlehanen ende hennen
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass34B13
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#61
.............................................................


Inv#.Lot101.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 49 van koetgens met een swarte lijst f 1:10:--
Titlekoetgens
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass47I211
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#62
.............................................................


Inv#.Lot101.0050
Lot0050
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 50 een lantschapgen in een ebben lijst van De Haen f 4:--:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#63
.............................................................


Inv#.Lot101.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 51 een ontbeijten in een swarte lijst f 3:--:--
Titleeen ontbeijten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41C381
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#64
.............................................................


Inv#.Lot101.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 52 een bordeeltgen in een swarte lijst f 6:--:--
Titleeen bordeeltgen
Number3
SubjectGENRE
Iconclass33C51
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#66
.............................................................


Inv#.Lot101.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen, een swart vergulde lijst
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#68
.............................................................


Inv#.Lot101.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zeetgen ofte maneschijntgen in een swarte lijst
Titleeen zeetgen ofte maneschijntgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass23R141
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#69
.............................................................


Inv#.Lot101.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geck met een aep in een swarte lijst
Titleeen geeck met een aep
Number3
SubjectGENRE
Iconclass31B8
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#70
.............................................................


Inv#.Lot101.0056
Lot0056
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 56 een lantschapgen in een swarte lijst f 8:--:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#71
.............................................................


Inv#.Lot101.0057
Lot0057
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 57 een maneschijntgen in een swarte lijst f 2:10:--
Titleeen maneschijntgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass23R141
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#72
.............................................................


Inv#.Lot101.0058
Lot0058
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 58 een lantschap in een swart lijst f 8:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#73
.............................................................


Inv#.Lot101.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 59 van Haman ende Hester met een swart lijstgen f 1:10:--
TitleHaman ende Hester
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass71Q741
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#76
.............................................................


Inv#.Lot101.0060
Lot0060
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 60 een maneschijntgen f 1:10:--
Titleeen maneschijntgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass23R141
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#77
.............................................................


Inv#.Lot101.0061
Lot0061
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 62 een koe die gemelckt wert met een swarte lijst f 1:--:--
Titleeen koe die gemelckt wert
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass47I223
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#78
.............................................................


Inv#.Lot101.0062
Lot0062
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 62 een gesangh met een swart vergulde lijst f 2:--:--
Titleeen gesangh
Number3
SubjectGENRE
Iconclass48C755
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#79
.............................................................


Inv#.Lot101.0063
Lot0063
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 63 een boereschuyr met een swarte lijst f 3:--:--
Titleeen boereschuyr
Number41
SubjectBARN SCENE
Iconclass41A171
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#80
.............................................................


Inv#.Lot101.0064
Lot0064
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 64 een lantschap in een swarte lijst f 1:10:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#81
.............................................................


Inv#.Lot101.0065
Lot0065
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 65 een dito [lantschap] met een swarte lijst f 3:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#82
.............................................................


Inv#.Lot101.0066
Lot0066
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 66 een visserijtgen met een swarte lijst f 2:10:--
Titleeen visserijtgen
Number250
SubjectFISHING
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#83
.............................................................


Inv#.Lot101.0067
Lot0067
ArtistBOTH, JAN
EntryNo. 67 een copie lantschap, van Jan Bot, met een swarte lijst f 6:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#84
.............................................................


Inv#.Lot101.0068
Lot0068
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 68 een varcken met een swarte lijst f 2:10:--
Titleeen varcken
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass47I212
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#85
.............................................................


Inv#.Lot101.0069
Lot0069
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 59 een conterfeijtsel van een antijck in een swarte lijst f 3:--:--
Titleeen conterfeitsel van een antijck
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#86
.............................................................


Inv#.Lot101.0070
Lot0070
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 70 dito [conterfeijtsel van een antijck] f 2:--:--
Titleeen conterfeitsel van een antijck
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#87
.............................................................


Inv#.Lot101.0071
Lot0071
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 71 een lantschapgen in een swarte lijst f 1:10:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#88
.............................................................


Inv#.Lot101.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 72 Marcus Curtius sonder lijst f 1: 5:--
TitleMarcus Curtius
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Iconclass98B CURTIUS, M.
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#89
.............................................................


Inv#.Lot101.0073
Lot0073
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 73 een No. 73 winthont met een slechte lijst f -:15:--
Titleeen winthont
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass34B11
Typepainting
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#90
.............................................................


Inv#.Lot101.0074
Lot0074
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 74 een tronie met een lijst f 1:--:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#91
.............................................................


Inv#.Lot101.0075
Lot0075
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 75 een ovael lantschapgen in een achtcante lyst f 1:10:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Formatoval
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#92
.............................................................


Inv#.Lot101.0076
Lot0076
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no number] noch een dito [lantschapgen] f 2:--:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Formatoval
Value2 |t gulden
Montias2 Record#93
.............................................................


Inv#.Lot101.0077
Lot0077
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 77 een zeetgen in een swart lystgen f 3:--:--
Titleeen zeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#94
.............................................................


Inv#.Lot101.0078
Lot0078
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 78 een landschap, van De Haen, in een swarte lijst f 3:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#95
.............................................................


Inv#.Lot101.0079
Lot0079
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 79 een onweer in een swarte lijst f 1:10:--
Titleeen onweer
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H231 STORM
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#96
.............................................................


Inv#.Lot101.0080
Lot0080
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 80 een zeetgen in een swarte lijst f 2:--:--
Titleeen zeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#97
.............................................................


Inv#.Lot101.0081
Lot0081
ArtistTRECK, JAN JANSZ.
EntryNo. 81 van een silveren schael van Jan Treck in een swarte lijst f 15:--:--
Titleeen silveren schael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 41C341
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#98
.............................................................


Inv#.Lot101.0082
Lot0082
ArtistTRECK, JAN JANSZ.
EntryNo. 82 een dito [silveren schael van Jan Treck] f 20:--:--
Titleeen silveren schael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 41C341
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#99
.............................................................


Inv#.Lot101.0083
Lot0083
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 83 een slecht schilderij van een Pool f 1: 5:--
Titleeen Pool
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Iconclass61B11 : 32B33 TURK
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#100
.............................................................


Inv#.Lot101.0084
Lot0084
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 84 een lantschapgen van De Haen in een swarte vergulde lijst f 2:10:--
Titleeen landschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#101
.............................................................


Inv#.Lot101.0085
Lot0085
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 85 een brant in een swarte lijst f 1:10:--
Titleeen brant
Number28
SubjectFIRE
Iconclass41B4
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#102
.............................................................


Inv#.Lot101.0086
Lot0086
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 86 een lantschapgen in een swarte lijst f 4:--:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#103
.............................................................


Inv#.Lot101.0087
Lot0087
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 87 een dito [lantschapgen] van De Haen in een swarte lijst f 2:--:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#104
.............................................................


Inv#.Lot101.0088
Lot0088
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 88 een hameeter f 2:--:--
Titleeen ham-eeter
Number3
SubjectGENRE
Iconclass41C11
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#105
.............................................................


Inv#.Lot101.0089
Lot0089
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 89 een ontbeijten in een swarte vergulde lijst f 5:--:--
Titleeen ontbeijten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41C381
Typepainting
Value5 |t gulden
Montias2 Record#106
.............................................................


Inv#.Lot101.0090
Lot0090
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 90 een out schilderij in een swarte vergulde lijst f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#107
.............................................................


Inv#.Lot101.0091
Lot0091
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 91 Attalanta in een swart vergulde lijst f 1:10:--
TitleAtalanta
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass95B ATALANTA
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#108
.............................................................


Inv#.Lot101.0092
Lot0092
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 92 een naecte Cupido sonder lyst f 1:10:--
Titleeen naecte Cupido
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass92D1916
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#109
.............................................................


Inv#.Lot101.0093
Lot0093
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 93 een vaendrager met een swarte lijst f 8:--:--
Titleeen vaendrager
Number3
SubjectGENRE
Iconclass44A311
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#110
.............................................................


Inv#.Lot101.0094
Lot0094
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 94 een vrou spelende op de luyt in een swarte lyst f 10:--:--
Titleeen vrou spelende op de luyt
Number3
SubjectGENRE
Iconclass48C7323
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#111
.............................................................


Inv#.Lot101.0095
Lot0095
ArtistCOLLAERT, JOHANNES
EntryNo. 95 een lantschap, van Jan Collert [crossed out: Colder], in een ebben lijst f 50:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value50 |t gulden
Buyer NotesThe presence of Jan Collaert in Amsterdam is attested to by a note in the inventory of Trijn Jans, widow of Mathys van Blocklandt, which contained a portrait of Jan Collart and a portrait of the deceased's father which belonged to Jan Collert (NA 1422, 9 January 1644).
Montias2 Record#112
.............................................................


Inv#.Lot101.0096
Lot0096
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 96 een lantschapgen in een swarte lijst f 2:--:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#113
.............................................................


Inv#.Lot101.0097
Lot0097
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een dito [lantschapgen] in een swarte lijst f 1:10:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#114
.............................................................


Inv#.Lot101.0098
Lot0098
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 98 een tronie in een swarte vergulde lijst f 1: 5:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#115
.............................................................


Inv#.Lot101.0099
Lot0099
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 99 een dito [tronie] f 1: 5:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#116
.............................................................


Inv#.Lot101.0100
Lot0100
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 100 een zee in een swart lijstgen f 3:--:--
Titleeen zee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#117
.............................................................


Inv#.Lot101.0101
Lot0101
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 101 een dito [zee] f 2:10:-
Titleeen zee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#118
.............................................................


Inv#.Lot101.0102
Lot0102
ArtistBOTH, JAN
EntryNo. 102 een grot copie van Jan Bot f 6:--:--
Titleeen grot
Number18
SubjectGROTTO
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#119
.............................................................


Inv#.Lot101.0103
Lot0103
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 103 een cleijn schilderijtgen van een tronie in een swart lystgen f 12:--:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#120
.............................................................


Inv#.Lot101.0104
Lot0104
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 104 een dito [tronie] f 1:--:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#121
.............................................................


Inv#.Lot101.0105
Lot0105
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 105 een lantschapgen in een swart lijstgen f 1:10:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#122
.............................................................


Inv#.Lot101.0106
Lot0106
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 106 een cardinael [crossed out: Ste Luycas] f 1:--:--
Titleeen cardinael
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#123
.............................................................


Inv#.Lot101.0107
Lot0107
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 107 een schorsteenveger f 1:--:--
Titleeen schorsteenveger
Number3
SubjectGENRE
Iconclass47B1911
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#124
.............................................................


Inv#.Lot101.0108
Lot0108
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 108 een St. Anthonij in een grot f 1:10:--
TitleSt. Antohny in een grot
Number1
SubjectRELIGION
Iconclass11H ANTONY ABBOT
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#125
.............................................................


Inv#.Lot101.0109
Lot0109
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 109 een smit f 1:10:--
Titleeen smit
Number3
SubjectGENRE
Iconclass47B111
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#126
.............................................................


Inv#.Lot101.0110
Lot0110
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 110 Prins Mouritz f 1:--:--
TitlePrins Mauritz
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Iconclass61B2 MAURITS, PRINS VAN ORANJE 11
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#127
.............................................................


Inv#.Lot101.0111
Lot0111
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 111 noch een zeetgen f 1:--:--
Titleeen zeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#128
.............................................................


Inv#.Lot101.0112
Lot0112
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 112 een out mannetgen f 1:--:--
Titleeen out mannetgen
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Iconclass61B11 : 31D16
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#129
.............................................................


Inv#.Lot101.0113
Lot0113
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 114 een vrou die een koe melckt f 2:--:--
Titleeen vrou die een koe melckt
Number3
SubjectGENRE
Iconclass47I223
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#130
.............................................................


Inv#.Lot101.0114
Lot0114
ArtistTROYEN, ROMBOUT VAN
EntryNo 114 een heydense offerhande van Rombout van Troijen f 8:--:--
Titleeen heydense offerhande
Number612
SubjectSACRIFICE
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#131
.............................................................


Inv#.Lot101.0115
Lot0115
ArtistTROYEN, ROMBOUT VAN
EntryNo. 115 noch een dito [heydense offerhande van Rombout van Troijen] f 8:--:--
Titleeen heydense offerhande
Number612
SubjectSACRIFICE
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#132
.............................................................


Inv#.Lot101.0116
Lot0116
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 116 een grauwe hont f 1:--:--
Titleeen grauwe hont
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass34B11
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#133
.............................................................


Inv#.Lot101.0117
Lot0117
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 117 een lantschapgen, van De Haen f 1:10:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#134
.............................................................


Inv#.Lot101.0118
Lot0118
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 118 een out tronie f -:10:--
Titleeen out tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#135
.............................................................


Inv#.Lot101.0119
Lot0119
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 119 een out mans tronie f -:10:--
Titleeen out-mans tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B11 : 31D14
Typepainting
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#136
.............................................................


Inv#.Lot101.0120
Lot0120
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 120 een oude vrou f 1:--:--
Titleeen oude vrou
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Iconclass61B11 : 31D15
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#137
.............................................................


Inv#.Lot101.0121
Lot0121
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 121 een stuckje van De Haen f 1:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#138
.............................................................


Inv#.Lot101.0122
Lot0122
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 122 een out mannetgen f 1:--:--
Titleeen out mannetgen
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Iconclass61B11 : 31D14
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#139
.............................................................


Inv#.Lot101.0123
Lot0123
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 123 een lantschapgen f 1: 5:--
Titleeen lantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#140
.............................................................


Inv#.Lot101.0124
Lot0124
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ruwyntgen
Titleeen ruwyntgen
Number14
SubjectRUINS
Iconclass25I9
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#74
.............................................................


Inv#.Lot101.0125
Lot0125
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out mannetgen
Titleeen out mannetgen
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Iconclass61B11 : 31D16
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#144
.............................................................


Inv#.Lot101.0126
Lot0126
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 126 broer Cornelis f 1: 5:--
Titlebroer Cornelis
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Iconclass61B2 CORNELIS, BROER 11
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#145
.............................................................


Inv#.Lot101.0127
Lot0127
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 127 een tronie f 1:--:--
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B1
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#146
.............................................................


Inv#.Lot101.0128
Lot0128
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
EntryNo. 128 een tekeningh van Quast f 1:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typedrawing
Value1 |t gulden
Montias2 Record#147
.............................................................


Inv#.Lot101.0129
Lot0129
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 129 een lantschap, van De Haen f 1:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#65
.............................................................


Inv#.Lot101.0130
Lot0130
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 130 een zeetgen f 1:10:--
Titleeen zeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#148
.............................................................


Inv#.Lot101.0131
Lot0131
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 131 een oude manstonie [sic] f 1:10:--
Titleeen oude mans tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B11 : 31D16
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#151
.............................................................


Inv#.Lot101.0132
Lot0132
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 132 een oude vrouwe tronie f 1:10:--
Titleeen oude vrouwe tronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B11 : 31D17
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#152
.............................................................


Inv#.Lot101.0133
Lot0133
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 133 een schilderijtgen van Juno f 1: 5:--
TitleJuno
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass92C1
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#153
.............................................................


Inv#.Lot101.0134
Lot0134
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 134 een dito [schilderijtgen] Orpheus f 1: 5:--
TitleOrpheus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass94O
Typepainting
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#154
.............................................................


Inv#.Lot101.0135
Lot0135
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 135 een koetgen dat gevelten[?] wert f 1:10:--
Titleeen koetgen dat gevelt wert
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass47I223
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#155
.............................................................


Inv#.Lot101.0136
Lot0136
ArtistSTOOP, MAERTEN
EntryNo. 136 een ruijter van Marten Stoop in een swarte lyst f 30:--:--
Titleeen ruyter
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#156
.............................................................


Inv#.Lot101.0137
Lot0137
ArtistBRAMER, LEONARD
EntryNo. 137 een stuck, van Bramer van Delft, in een swarte lijst f 15:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#157
.............................................................


Inv#.Lot101.0138
Lot0138
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 138 van Saul ende Samuel in een achtcante lijst f 15:--:--
TitleSaul ende Samuel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass71G11
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#159
.............................................................


Inv#.Lot101.0139
Lot0139
ArtistBOTH, JAN
EntryNo. 139 een stucken van Seneca een copie van Jan Bot sonder lyst f 8:--:--
TitleSeneca
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Iconclass98B SENECA
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#160
.............................................................


Inv#.Lot101.0140
Lot0140
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 140 van Jacob ende Esau sonder lijst f 3:--:--
TitleJacob ende Esau
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass71C3232
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#161
.............................................................


Inv#.Lot101.0141
Lot0141
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 141 een lantschap van De Haen sonder lijst f 4:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#162
.............................................................


Inv#.Lot101.0142
Lot0142
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 142 de vlucht van Egipten in een swarte vergulde lyst f 6:--:--
Titlede vlucht van Egipten
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73B69
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#163
.............................................................


Inv#.Lot101.0143
Lot0143
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 143 een lantschap van een valckenier in een swarte lyst f 6:--:--
Titleeen lantschap van een valckenier
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass43C1113 (+4241)
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#164
.............................................................


Inv#.Lot101.0144
Lot0144
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 144 een heydense vrou in een swarte vergulde lyst f 6:--:--
Titleeen heijdense vrou
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#165
.............................................................


Inv#.Lot101.0145
Lot0145
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 145 Joseph ende Maria in een swarte vergulde lyst f 5:--:--
TitleJoseph ende Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73A4
Typepainting
Value5.0 |t gulden
Montias2 Record#166
.............................................................


Inv#.Lot101.0146
Lot0146
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 146 een fruijtagie in een swarte vergulde lijst f 5:--:--
Titleeen fruijtagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25G21
Typepainting
Value5 |t gulden
Montias2 Record#167
.............................................................


Inv#.Lot101.0147
Lot0147
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 147 een groot lantschap in een swarte lyst van De Haen f 10:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#168
.............................................................


Inv#.Lot101.0148
Lot0148
ArtistHAEN, GERRIT DE
EntryNo. 148 een stuck Manua in een swarte vergulde lijst van De Haen f 12:--:--
TitleManua
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass71F314
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#169
.............................................................


Inv#.Lot101.0149
Lot0149
ArtistSTOOP, MAERTEN
EntryNo. 149 een legercroech, van Stoop, in een swarte vergulde lyst f 30:--:--
Titleeen legercroech
Number3
SubjectGENRE
Iconclass43B31
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#170
.............................................................


Inv#.Lot101.0150
Lot0150
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 150 een lanckwerpich schilderij sonder lyst f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting
Formatoblong
Value6 |t gulden
Montias2 Record#171
.............................................................


Inv#.Lot101.0151
Lot0151
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 151 noch een dito [lanckwerpich schilderij] f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting
Formatoblong
Value5 |t gulden
Montias2 Record#172
.............................................................


Inv#.Lot101.0152
Lot0152
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 152 een lantschap op doeck sonder lijst f 3:--:--
Titleeen lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#173
.............................................................


Inv#.Lot101.0154
Lot0154
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 31 stucx schilderij penelen ende anders door malcanderen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#175
.............................................................


Inv#.Lot101.0155
Lot0155[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 albastarde bortgens met eenige cleijne penelen f 2:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting on or carving of alabaster
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#176
.............................................................


Inv#.Lot101.0155
Lot0155[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 albastarde bortgens met eenige cleijne penelen f 2:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting on or carving of alabaster
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#2720
.............................................................


Inv#.Lot101.0155
Lot0155[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 albastarde bortgens met eenige cleijne penelen f 2:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typepainting on or carving of alabaster
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#2717
.............................................................


Inv#.Lot101.0156
Lot0156[a]
Artist[JANSZ, ISAACK, UNIDENTIFIED]
EntryTwee ovael schilderijtgens met achtcante lystgens zijnde conterfeijtsels van Isaacq Jansz. geschildert
TitleEen conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Iconclass61B1
Typepainting
Formatoval
Buyer Notesentry only found in first, unvalued inventory
Montias2 Record#143
.............................................................


Inv#.Lot101.0156
Lot0156[b]
Artist[JANSZ, ISAACQ, UNIDENTIFIED]
EntryTwee ovael schilderijtgens met achtcante lystgens zijnde conterfeijtsels van Isaacq Jansz. geschildert
TitleEen conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Iconclass61B1
Typepainting
Formatoval
Buyer Notesentry only found in first, unvalued inventory
Montias2 Record#3703
.............................................................


Inv#.Lot101.0157
Lot0157[a]
Artist[VAN DER WEIJDE, UNIDENTIFIED]
EntryTwee landschapgens geschildert door van der Weijde met swarte lystgens
Titleeen landschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Buyer Notesentry only found in first, unvalued inventory
Montias2 Record#2133
.............................................................


Inv#.Lot101.0157
Lot0157[b]
Artist[VAN DER WEIJDE, UNIDENTIFIED]
EntryTwee landschapgens geschildert door van der Weijde met swarte lystgens
Titleeen landschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Buyer Notesentry only found in first, unvalued inventory
Montias2 Record#3789
.............................................................