The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Codden, Jacob (1646/09/04)]

Inv#.Lot1022.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Salomons eerste gerecht parspectyff
TitleSalomons eerste gerecht parspectyff
Number71
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Pre Lot HeaderInde zydelcamer
Montias2 Record#39099
.............................................................


Inv#.Lot1022.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van den vlucht van Egipten
Titlede vlucht van Egipten
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39100
.............................................................


Inv#.Lot1022.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeytsel met een swarte ende vergulde lyst twelck geseyt wort Jan Hollesloot de jonge toe te comen
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Buyer NotesJan Hollesloot de jonge was probably the son of Jan Claesz. Hollesloot and the nephew of Jacob Codde's wife Elisabeth Claes Hollesloot. Jan Claesz. Hollesloot was a stone dealer. The sculptor Cornelis van den Blocke owed him 10 f. at the time of his first wife's death (NA 567, film 6547, 27 October 1625). On the inventory of Jan Hollesloot, presumed to be identical with Jan Hollesloot de jonge, see INVNO 1271.
Montias2 Record#39101
.............................................................


Inv#.Lot1022.0004
Lot0004[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van den hertoch Albertus en syn huysvrouw met swarte en vergulde lysten
Titleconterfeytsel van den hertoch Albertus
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39102
.............................................................


Inv#.Lot1022.0004
Lot0004[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van den hertoch Albertus en syn huysvrouw met swarte en vergulde lysten
Titleconterfeytsel van den hertoch Albertus huysvrouw
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39103
.............................................................


Inv#.Lot1022.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderytgen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39104
.............................................................


Inv#.Lot1022.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderey van de Chruijsting Christi
Titlede Chruijsting Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39105
.............................................................


Inv#.Lot1022.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van fruijtagie met een swarte ende vergulde lyst
Titlefruijtagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39106
.............................................................


Inv#.Lot1022.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen blompotgen met een swarte ebbe lyst
Titleblompotgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39107
.............................................................


Inv#.Lot1022.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleene lantschappiens met beesiens
Titlelantschap met beesiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39108
.............................................................


Inv#.Lot1022.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleene lantschappiens met beesiens
Titlelantschap met beesiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39109
.............................................................


Inv#.Lot1022.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 zeetie met een swarte en vergulde lyst
Titlezeetie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39110
.............................................................


Inv#.Lot1022.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 alabaste beeldekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39111
.............................................................


Inv#.Lot1022.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 alabaste beeldekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39112
.............................................................


Inv#.Lot1022.0011
Lot0011[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 alabaste beeldekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomInde zydelcamer
Montias2 Record#39113
.............................................................


Inv#.Lot1022.0012
Lot0012[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels ronde van Jacob Martsz. ende syn huysvrouw
Titleconterfeytsel van Jacob Martsz.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatround
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
Montias2 Record#39114
.............................................................


Inv#.Lot1022.0012
Lot0012[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels ronde van Jacob Martsz. ende syn huysvrouw
Titleconterfeytsel van Jacob Martsz. huysvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatround
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39115
.............................................................


Inv#.Lot1022.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij van de Chruijsting Christi met een swarte en vergulde lyst
Titlede Chruijsting Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39116
.............................................................


Inv#.Lot1022.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij verthonende de verrysinge Christi met een swarte en vergulde lyst
Titlede verrysinge Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39117
.............................................................


Inv#.Lot1022.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 lantschap met gebercht met een swarte en vergulde lyst
Titlelantschap met gebercht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39118
.............................................................


Inv#.Lot1022.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij van den bootschap Maria met een swarte en vergulde lyst
Titlede bootschap Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39119
.............................................................


Inv#.Lot1022.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 parspectijff schilderytgen met parsonasien
Titleparspectijff met parsonasien
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39120
.............................................................


Inv#.Lot1022.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery daer de doodt by een out man comt
Titledaer de doodt by een out man comt
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39121
.............................................................


Inv#.Lot1022.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van een rentenmeester met een eecke lyst
Titleeen rentenmeester
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39122
.............................................................


Inv#.Lot1022.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zeestuckien
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39123
.............................................................


Inv#.Lot1022.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van de zeecustgens van Europa
Titlezeecustgens van Europa
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#39124
.............................................................


Inv#.Lot1022.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van den oude Hollesloot ende syn huijsvrouw
Titleconterfeytsel van den oude Hollesloot
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Pre Lot HeaderInt schaeltge achter te voorhuijs
Buyer NotesThe portraits may be of Jan Claesz. Hollesloot and of his wife.
Montias2 Record#39125
.............................................................


Inv#.Lot1022.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van den oude Hollesloot ende syn huijsvrouw
Titleconterfeytsel van den oude Hollesloots huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39126
.............................................................


Inv#.Lot1022.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kinderen conterfeytsels
Titlekint conterfeytsel
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39127
.............................................................


Inv#.Lot1022.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kinderen conterfeytsels
Titlekint conterfeytsel
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39128
.............................................................


Inv#.Lot1022.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeytsel van den Marques Spinilo
Titlede Marques Spinilo
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39129
.............................................................


Inv#.Lot1022.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met twee personasikens
Titlelantschap met twee personasikens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39130
.............................................................


Inv#.Lot1022.0026
Lot0026[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleene conterfeytsels tronitjes met swarte ebben lyssiens
Titleconterfeytsel tronitje
Number62
SubjectPORTRAIT --UNKNOWN PERSON
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39131
.............................................................


Inv#.Lot1022.0026
Lot0026[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleene conterfeytsels tronitjes met swarte ebben lyssiens
Titleconterfeytsel tronitje
Number62
SubjectPORTRAIT --UNKNOWN PERSON
Typepainting
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39132
.............................................................


Inv#.Lot1022.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Marie beeltgen
TitleMarie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typestatue or painting of the Virgin
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39133
.............................................................


Inv#.Lot1022.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen ronditgen van een boer en boerin
Titleboer en boerin
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Formatround
RoomInt schaeltge achter te voorhuijs
Montias2 Record#39134
.............................................................


Inv#.Lot1022.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen parspectyff twelck geseyt wort d'dochter toe te comen.
Titleparspactyff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomOp een ander camertge
Pre Lot HeaderOp een ander camertge
Montias2 Record#39135
.............................................................


Inv#.Lot1022.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 prent bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een ander camertgen
Pre Lot HeaderOp een ander camertgen
Montias2 Record#39136
.............................................................


Inv#.Lot1022.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 prent bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een ander camertgen
Montias2 Record#39137
.............................................................


Inv#.Lot1022.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderytgen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp 't boven camertge
Pre Lot HeaderOp 't boven camertge
Montias2 Record#39138
.............................................................


Inv#.Lot1022.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderytgen van de jonge Tobias met een swarte en vergulde lyst
Titlelantschap van de jonge Tobias
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp 't camertje daer besyden
Pre Lot HeaderOp 't camertje daer besyden
Montias2 Record#39139
.............................................................


Inv#.Lot1022.0033
Lot0033[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 prent bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje daer besyden
Montias2 Record#39140
.............................................................


Inv#.Lot1022.0033
Lot0033[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 prent bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje daer besyden
Montias2 Record#39141
.............................................................


Inv#.Lot1022.0033
Lot0033[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 prent bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje daer besyden
Montias2 Record#39142
.............................................................


Inv#.Lot1022.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van een Lieff Vrouwe beeltgen
TitleLieff Vrouw
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
TypeIs this a painting after a statue ?
RoomOp 't camertje daer besyden
Montias2 Record#39143
.............................................................


Inv#.Lot1022.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de Hemelvaert van Maria
Titlede Hemelvaert van Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
TypeIs this a painting after a statue ?
RoomOp 't camertje daer besyden
Montias2 Record#39144
.............................................................


Inv#.Lot1022.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderytgen van een boer ende boerin
Titleboer ende boerin
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de solder
Pre Lot HeaderOp de solder
Montias2 Record#39145
.............................................................