The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Reijniers, Engeltje (1669/10/17)]

Inv#.Lot103.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude schilderij met een vergulde lijst van Rebecca en Abrahams knecht
TitleRebecca en Abrahams knecht
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp te packsolder
Pre Lot HeaderOp te packsolder
Montias2 Record#16119
.............................................................


Inv#.Lot103.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude printebortjens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp te packsolder
Montias2 Record#16120
.............................................................


Inv#.Lot103.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude printebortjens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp te packsolder
Montias2 Record#16121
.............................................................


Inv#.Lot103.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bloempotschiderijtje, oudt
Titlebloempotschilderijtje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te packsolder
Montias2 Record#16122
.............................................................


Inv#.Lot103.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Prins Willem met een vergulde lijst
TitlePrins Willem
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOp te packsolder
Montias2 Record#16124
.............................................................


Inv#.Lot103.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oudt schilderij van een eijerwijffje
Titleeen eijerwijffje
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te packsolder
Montias2 Record#16125
.............................................................


Inv#.Lot103.0007
Lot0007
ArtistSANTVOORT, PIETER DIRCKSZ.
Entryeen landschap met een vergulde lijst, gedaen door Sandtvoort
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Pre Lot HeaderOp te achterkamer
Montias2 Record#16126
.............................................................


Inv#.Lot103.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oudt historieschilderijtje
Titlehistorie
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Montias2 Record#16127
.............................................................


Inv#.Lot103.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto [historieschilderijtje] van 't Samaritaens vrouwtje
Title't Samaritaensvrouwtje
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Montias2 Record#16128
.............................................................


Inv#.Lot103.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtseltje van Willem Jacobsz. Roos
Titlekontrefeijtseltje van Willem Jacobsz. Roos
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Montias2 Record#16129
.............................................................


Inv#.Lot103.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teijckeningh van een winthondt in een lijstje
Titleeen winthondt
Number34
SubjectANIMALS
Typedrawing
RoomOp te achterkamer
Montias2 Record#16130
.............................................................


Inv#.Lot103.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van een kruywagen
Titleeen kruywagen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te achterkamer
Montias2 Record#16131
.............................................................


Inv#.Lot103.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen achtkant schilderijtje van Elias
TitleElias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Formatoctagonal
RoomOp te achterkamer
Montias2 Record#16132
.............................................................


Inv#.Lot103.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee steenbeeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typesculpture or statue
RoomOp te voorkamer
Pre Lot HeaderOp te voorkamer
Montias2 Record#16133
.............................................................


Inv#.Lot103.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee steenbeeltjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typesculpture or statue
RoomOp te voorkamer
Montias2 Record#16134
.............................................................


Inv#.Lot103.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude antyckse tronie in een ebbe lijst
Titleeen antyckse tronie
Number36
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
Roomop te voorkamer
Pre Lot Headerop te voorkamer
Montias2 Record#225
.............................................................


Inv#.Lot103.0016
Lot0016
Artist[UNIDENTIFIED FEMALE ARTIST]
Entryeen landschapje met een vergulde lyst door een vrouw geschildert
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Roomop te voorkamer
Montias2 Record#226
.............................................................


Inv#.Lot103.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen historieschildery van Abraham ende Agar
TitleAbraham ende Agar
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass71C119
Typepainting
Roomop te voorkamer
Montias2 Record#227
.............................................................


Inv#.Lot103.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot kontrefeijtsel van wijlen Reijnier Andriesz. met een vergulde lyst
Titlegroot kontrefeijtsel van Reijier Andriesz.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B2 ANDRIESZ., REYNIER 11
Typepainting
Roomop te voorkamer
Montias2 Record#228
.............................................................


Inv#.Lot103.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van twee tronys off hardebollen met een eycken lyst
Titletwee tronien off hardebollen
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B11 : 31D14
Typepainting
Roomop te voorkamer
Montias2 Record#229
.............................................................


Inv#.Lot103.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van Marry Mossels met een swarte lijst
TitleMarry Mossels
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B2 MOSSELS, MARY 11
Typepainting
Montias2 Record#230
.............................................................


Inv#.Lot103.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kleijne bortjens sijnde de contrefeijtsels van Prins Willem ende Prins Maurits
TitlePrins Willem
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Iconclass61B2 WILLEM, PRINS 12
Typepainting
Roomop te voorkamer
Montias2 Record#231
.............................................................


Inv#.Lot103.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kleijne bortjens sijnde de contrefeijtsels van Prins Willem ende Prins Maurits
TitlePrins Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Iconclass61B2 MAURITS, PRINS 12
Typepainting
Roomop te voorkamer
Montias2 Record#16135
.............................................................


Inv#.Lot103.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printebortjens ende een kleijn schilderijtje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp te voorkamer
Montias2 Record#16136
.............................................................


Inv#.Lot103.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printebortjens ende een kleijn schilderijtje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp te voorkamer
Montias2 Record#16137
.............................................................


Inv#.Lot103.0022
Lot0022[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printebortjens ende een kleijn schilderijtje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp te voorkamer
Montias2 Record#16138
.............................................................


Inv#.Lot103.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print van Leckerbeetje
TitleLeckerbeetje
Number613
SubjectMODERN HISTORY
Typeprint
RoomIn 't portael
Pre Lot HeaderIn 't portael
Montias2 Record#2153
.............................................................


Inv#.Lot103.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print van de hooftman over hondert
Titlede hooftman over hondert
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint
RoomIn 't portael
Montias2 Record#2154
.............................................................


Inv#.Lot103.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
EntryBijbelse printen in quarto
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomOp 't comptoir
Pre Lot HeaderOp 't comptoir
Montias2 Record#16139
.............................................................


Inv#.Lot103.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeenn schilderij van de stadt Coblens met een ebben lijst
Titlede stadt Coblens
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Iconclass25I1 COBLENS
Typepainting
Roomin 't sijlkamertje in 't voorhuys
Pre Lot Headerin 't sijlkamertje in 't voorhuys
Montias2 Record#232
.............................................................


Inv#.Lot103.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Philipus ende de Moorman met een swarte lijst
TitlePhilipus ende de Moorman
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73F263
Typepainting
Roomin 't sijlkamertje in 't voorhuys
Montias2 Record#233
.............................................................


Inv#.Lot103.0028
Lot0028[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kleijne schilderijtjes, sijnde boeregeselschapjens
Titleboeregeselschapje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass43A2
Typepainting
Roomin 't sijlkamertje in 't voorhuys
Montias2 Record#234
.............................................................


Inv#.Lot103.0028
Lot0028[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kleijne schilderijtjes, sijnde boeregeselschapjens
Titleboeregeselschapje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass43A2
Typepainting
Roomin 't sijlkamertje in 't voorhuys
Montias2 Record#235
.............................................................


Inv#.Lot103.0028
Lot0028[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kleijne schilderijtjes, sijnde boeregeselschapjens
Titleboeregeselschapje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass43A2
Typepainting
Roomin 't sijlkamertje in 't voorhuys
Montias2 Record#235
.............................................................


Inv#.Lot103.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschildert wapen van de Coblensen
Titleeen geschildert wapen van de Coblensen
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Iconclass46A122 COBLENSEN 1
Typecoat-of-arms
Roomin 't sijlkamertje
Montias2 Record#236
.............................................................


Inv#.Lot103.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot kontrefeijtsel van wijlen Pietertje Willems weduwe van Jacob Cornelisz. Roos en drie van haer kindskinderen met een ebben lyst
Titlekontrefeijtsel van Pietertje Willems weduwe van Jacob Cornelisz. Roos en drie van haer kindskinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Montias2 Record#8104
.............................................................


Inv#.Lot103.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van Anthony Coenraeds van Coblens met een ebben lijst
Titlekontrefeijtsel van Anthony Coenraeds van Coblens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2155
.............................................................


Inv#.Lot103.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van des overledens man Coenraed van Coblens met een ebbe lyst
Titlekontrefeijtsel van des overledens man Coenraed van Coblens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2156
.............................................................


Inv#.Lot103.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de stadt Rhenen met een ebben lijst
Titlede stadt Rhenen
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2157
.............................................................


Inv#.Lot103.0034
Lot0034
ArtistPALAMEDESZ., PALAMEDES
Entryeen batalie, van Palamedes, met een swarte lijst
Titlebatalie
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2158
.............................................................


Inv#.Lot103.0035
Lot0035[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen van de historie van Joseph met swarte lijsten
Titlehistorie van Joseph
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2159
.............................................................


Inv#.Lot103.0035
Lot0035[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen van de historie van Joseph met swarte lijsten
Titlehistorie van Joseph
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2160
.............................................................


Inv#.Lot103.0036
Lot0036[a]
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entrytwee kleijne stucken, gedaen door Van Goyen, met swarte lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2161
.............................................................


Inv#.Lot103.0036
Lot0036[b]
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entrytwee kleijne stucken, gedaen door Van Goyen, met swarte lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2162
.............................................................


Inv#.Lot103.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bloempottschilderij met een swarte lijst
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass61B1
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#8103
.............................................................


Inv#.Lot103.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot kontrefeijtsel van Coenrad van Coblens met een ebben lijst
Titlekontrefeijtsel van Coenrad van Coblens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B2 COBLENS, COENRADT VAN 11
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Pre Lot HeaderSchilderijen: In de bestekamer
Montias2 Record#237
.............................................................


Inv#.Lot103.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van Engeltje [crossed out: Andries] Reijniers in een ebben lijst ende een rouwkleet overtrocken
Titleeen kontrefeijtsel van Engeltje [crossed out: Andries] Reijniers
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#238
.............................................................


Inv#.Lot103.0040
Lot0040
ArtistSCHELLINKS, WILLEM
Entryeen landschap van Schellingx met een ebben lijst
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#239
.............................................................


Inv#.Lot103.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van de oude Roos
Titlekontrefeijtsel van de oude Roos
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B2 ROOS 11
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#240
.............................................................


Inv#.Lot103.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Prins Hendrick
TitlePrins Hendrick
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Iconclass61B2 HENDRICK, PRINS 11
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#241
.............................................................


Inv#.Lot103.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van de moeder van Anthoni Coenrads van Coblens
Titlekontrefeijtsel van de moeder van Anthoni Coenrads van Coblens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B1
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#242
.............................................................


Inv#.Lot103.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Christus disputatie in de tempel
TitleChristus disputatie in de tempel
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73B93
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#243
.............................................................


Inv#.Lot103.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van Engeltje Reijniers, doen se een kindt was, in hardersgewaet gedaen
Titlekont refeijtsel van Engeltje Reijniers, doen se een kindt was, in hardersgewaet gedaen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B1
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#244
.............................................................


Inv#.Lot103.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van Engeltje Jans
Titlekontrefeijtsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B1
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#245
.............................................................


Inv#.Lot103.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kontrefeijtsel van wijlen Reijnier Andriesz.
Titlekontrefeijtsel van Reijnier Andriesz.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B1
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#246
.............................................................


Inv#.Lot103.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boerebruylofftje
Titleboerebruylofftje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass42D2
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#247
.............................................................


Inv#.Lot103.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boeregeselschapje
Titleboeregeselschapje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass43A2
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#250
.............................................................


Inv#.Lot103.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daer men een kindt baeckert
Titledaer men een kindt baeckert
Number3
SubjectCHILD OR CHILDREN
Iconclass31D1119
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#251
.............................................................


Inv#.Lot103.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Italians landschapje
Titleeen Italians landschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1 ITALY
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#253
.............................................................


Inv#.Lot103.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto [Italiaens] landschapje
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1 ITALY
Typepainting
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#252
.............................................................


Inv#.Lot103.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geteijckent scheepje mette de pen gedaen
Titleeen scheepje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepen drawing
Materialpen
RoomIn de bestekamer
Montias2 Record#254
.............................................................


Inv#.Lot103.0054
Lot0054[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#16141
.............................................................


Inv#.Lot103.0054
Lot0054[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#16142
.............................................................


Inv#.Lot103.0054
Lot0054[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#16143
.............................................................


Inv#.Lot103.0054
Lot0054[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#16144
.............................................................


Inv#.Lot103.0054
Lot0054[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#16145
.............................................................


Inv#.Lot103.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van soldaten
Titlesoldaten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#16146
.............................................................


Inv#.Lot103.0056
Lot0056
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entryeen landschapje van Jan Goyen met een ebben lijst
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn de lantaren
Pre Lot HeaderIn de lantaren
Montias2 Record#265
.............................................................


Inv#.Lot103.0057
Lot0057
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschapje daer in een paert
Titlelandschapje daer in een paert
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1 : 46C13141
Typepainting
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#266
.............................................................


Inv#.Lot103.0058
Lot0058
ArtistCARREE, FRANCHOIS
Entryeen koockenschilderijtje van Carre
Titleeen koocken
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Iconclass99
Typepainting
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#267
.............................................................


Inv#.Lot103.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen graeuw landschapje
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typeprobably a grisaille
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#268
.............................................................


Inv#.Lot103.0060
Lot0060
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderde tulp
Titleeen geschilderde tulp
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25G41
Typepainting
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#269
.............................................................


Inv#.Lot103.0061
Lot0061
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Andronica
TitleAndronica
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#270
.............................................................


Inv#.Lot103.0062
Lot0062[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie printebortjens van de Pascha Christi
Titlede Pascha Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#16123
.............................................................


Inv#.Lot103.0062
Lot0062[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie printebortjens van de Pascha Christi
Titlede Pascha Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#2152
.............................................................


Inv#.Lot103.0062
Lot0062[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie printebortjens van de Pascha Christi
Titlede Pascha Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#2151
.............................................................


Inv#.Lot103.63
Lot63
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen predikantsbortje
Titlepredikant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomIn de lantaren
Montias2 Record#16147
.............................................................