The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Sweers, Assuerus (1659/06/?)]

Inv#.Lot111.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtge daer eenige ruijters incomen met een ebbe lijst f 20:--:--
Titleeenige ruijters
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value15 |t gulden
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Montias2 Record#16809
.............................................................


Inv#.Lot111.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtge] van Diana f 15:--:--
TitleDiana
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value15 |t gulden
Montias2 Record#16810
.............................................................


Inv#.Lot111.0003
Lot0003
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen dito [schilderijtgen] van Savrij f 60:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value60 |t gulden
Montias2 Record#16811
.............................................................


Inv#.Lot111.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van Juno f 20:--:--
TitleJuno
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value20 |t gulden
Montias2 Record#16812
.............................................................


Inv#.Lot111.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen lantschapie f 6:--:--
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16813
.............................................................


Inv#.Lot111.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschapie ?] van eeen jager f 30:--:--
Titleeen jager
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value30 |t gulden
Montias2 Record#16814
.............................................................


Inv#.Lot111.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen ?] van koocken gereetschap f 6:--:--
Titlekoocken gereetschap
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16815
.............................................................


Inv#.Lot111.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen ?] van een corporaelschap f 20 :--:--
Titleeen corporaelschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Value20 |t gulden
Montias2 Record#16816
.............................................................


Inv#.Lot111.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Maria Magdalena f 2:--:--
TitleMaria Magdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#16817
.............................................................


Inv#.Lot111.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] sijnde een naeckt beelt f 4:--:--
Titleeen naeckt beelt
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomIn de gangh
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16818
.............................................................


Inv#.Lot111.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een dito [schilderij] van verscheijde naecte beelden f 4:--:--
Titleverscheijde naecte beelden
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomIn de gangh
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16819
.............................................................


Inv#.Lot111.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van een doot kindt f 1:--:--
Titleeen doot kindt
Number312
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn de gangh
Value1 |t gulden
Montias2 Record#16820
.............................................................


Inv#.Lot111.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van een blompot ende naeckte kinderen f 4:--:--
Titleeen blompot ende naeckte kinderen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de gangh
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16821
.............................................................


Inv#.Lot111.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van de besnijdenis f 6:--:--
Titlede besnijdenis
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16822
.............................................................


Inv#.Lot111.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van de winter f 4:--:--
Titlede winter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de gangh
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16823
.............................................................


Inv#.Lot111.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een paleijs int perspectif met vergulde lijst f 6:--:--
Titleeen paleijs int perspectif
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value6 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de binnehaert
Montias2 Record#16824
.............................................................


Inv#.Lot111.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeeen oud landschap f 3:--:--
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16825
.............................................................


Inv#.Lot111.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [landschap ?] van Joseph ende Maria met een ebbe lijst f 6:--:--
TitleJoseph ende Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16826
.............................................................


Inv#.Lot111.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij]: een romer ende schael f 10:--:--
Titleromer ende schael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16892
.............................................................


Inv#.Lot111.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijtges waerin jeder een schrijende vrouw vertoont wert f 16:--:--
Titleschrijende vrouw
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value8 |t gulden
Montias2 Record#16827
.............................................................


Inv#.Lot111.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijtges waerin jeder een schrijende vrouw vertoont wert f 16:--:--
Titleschrijende vrouw
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value8 |t gulden
Montias2 Record#16828
.............................................................


Inv#.Lot111.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtge] sijnde een heremijt f 6:--:--
Titleeen heremijt
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16829
.............................................................


Inv#.Lot111.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtge] van ossen f 8:--:--
Titleossen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de binnehaert
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16830
.............................................................


Inv#.Lot111.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 printbortie (1 almanackje) f -:15:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn de binnehaert
Value0.35 |t gulden
Montias2 Record#16831
.............................................................


Inv#.Lot111.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een boeregeselschap f 6:--:--
Titleboeregeselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value6 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de bestecamer
Montias2 Record#16832
.............................................................


Inv#.Lot111.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] sijnde een bloempot f 15:--:--
Titleeen bloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#16833
.............................................................


Inv#.Lot111.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] sijnde een ruijtergevecht f 8:--:--
Titleruijtergevecht
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value8 |t gulden
Montias2 Record#16834
.............................................................


Inv#.Lot111.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] sijnde de Drie Coningen f 6:--:--
Titlede Drie Coningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16835
.............................................................


Inv#.Lot111.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] vann diversche beesten f 25:--:--
Titlediversche beesten
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#16836
.............................................................


Inv#.Lot111.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] daer onsen Salichmaecker de kinderen tot hem roept f 6:--:--
Titledaer onsen Salichmaecker de kinderen tot hem roept
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16837
.............................................................


Inv#.Lot111.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van druijvefruijtagie f 4:--:--
Titledruijvefruijtagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16838
.............................................................


Inv#.Lot111.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ontbijtentie f 5:--:--
Titleontbijtentie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16839
.............................................................


Inv#.Lot111.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij ?] een geselschap f 15:--:--
Titlegeselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#16840
.............................................................


Inv#.Lot111.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij ?] een zeetie f 5:--:--
Titleeen zeetie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value5 |t gulden
Montias2 Record#16841
.............................................................


Inv#.Lot111.0035
Lot0035[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
Titlede verlooren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting on copper plate
RoomIn de bestecamer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#16842
.............................................................


Inv#.Lot111.0035
Lot0035[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
Titlede verlooren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting on copper plate
RoomIn de bestecamer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#16843
.............................................................


Inv#.Lot111.0035
Lot0035[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
Titlede verlooren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting on copper plate
RoomIn de bestecamer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#16844
.............................................................


Inv#.Lot111.0035
Lot0035[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier besondere schilderijen vande verlooren soon op coper platen f 100:--:--
Titlede verlooren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting on copper plate
RoomIn de bestecamer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#16845
.............................................................


Inv#.Lot111.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij ?] van de heijlige drievuldicheyt f 60:--:--
Titlede heijlige drievuldicheyt
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value60 |t gulden
Montias2 Record#16846
.............................................................


Inv#.Lot111.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap f 5:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de bestecamer
Value5 |t gulden
Montias2 Record#16847
.............................................................


Inv#.Lot111.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen printe boeck f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typebook of prints
RoomIn de bestecamer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16848
.............................................................


Inv#.Lot111.0039
Lot0039[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't washuijs
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderIn 't washuijs
Montias2 Record#16849
.............................................................


Inv#.Lot111.0039
Lot0039[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't washuijs
Value2 |t gulden
Montias2 Record#16850
.............................................................


Inv#.Lot111.004
Lot0040[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijtgens f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven 't washuijs
Value2.5 |t gulden
Pre Lot HeaderOp 't camertje boven 't washuijs
Montias2 Record#16851
.............................................................


Inv#.Lot111.004
Lot0040[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijtgens f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven 't washuijs
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#16852
.............................................................


Inv#.Lot111.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij: een zeetie f 8:--:--
Titlezeetie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value8 |t gulden
Pre Lot HeaderOp 't camertje boven de koocken
Montias2 Record#16853
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16854
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16855
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16856
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16857
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16859
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16860
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16861
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16862
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16863
.............................................................


Inv#.Lot111.0042
Lot0042[j]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 stuck soo schilderijtgen als printborties ende 2 tronien f 4:--:--
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.4 |t gulden
Montias2 Record#16864
.............................................................


Inv#.Lot111.0043
Lot0043[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Maria ende een achtkant borretge f 4:--:--
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value2 |t gulden
Montias2 Record#16865
.............................................................


Inv#.Lot111.0043
Lot0043[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Maria ende een achtkant borretge f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value2 |t gulden
Montias2 Record#16866
.............................................................


Inv#.Lot111.0044
Lot0044[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 printborretges f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.43 |t gulden
Montias2 Record#16867
.............................................................


Inv#.Lot111.0044
Lot0044[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 printborretges f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.43 |t gulden
Montias2 Record#16868
.............................................................


Inv#.Lot111.0044
Lot0044[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 printborretges f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.43 |t gulden
Montias2 Record#16869
.............................................................


Inv#.Lot111.0044
Lot0044[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 printborretges f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.43 |t gulden
Montias2 Record#16870
.............................................................


Inv#.Lot111.0044
Lot0044[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 printborretges f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.43 |t gulden
Montias2 Record#16871
.............................................................


Inv#.Lot111.0044
Lot0044[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 printborretges f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.43 |t gulden
Montias2 Record#16872
.............................................................


Inv#.Lot111.0044
Lot0044[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 printborretges f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't camertje boven de koocken
Value0.43 |t gulden
Montias2 Record#16873
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Pre Lot HeaderOp een soldertie boven 't voors. camertie
Montias2 Record#16874
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16875
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16876
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16877
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16878
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16879
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16880
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16881
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16882
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[j]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16883
.............................................................


Inv#.Lot111.0045
Lot0045[k]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 print borden, 1 schilderije f 5:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.45 |t gulden
Montias2 Record#16884
.............................................................


Inv#.Lot111.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Maria f 2:--:--
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value2 |t gulden
Montias2 Record#16885
.............................................................


Inv#.Lot111.0047
Lot0047[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry(2 gedraijde stoelen) 2 printe bortiens f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#16886
.............................................................


Inv#.Lot111.0047
Lot0047[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry(2 gedraijde stoelen) 2 printe bortiens f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp een soldertie boven 't voors. camertie
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#16887
.............................................................


Inv#.Lot111.0048
Lot0048[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 genaide schilderijen f 25:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeembroidery or needle work
Value8.33 |t gulden
Pre Lot HeaderDie hierna gespecificeert goederen sull bij de dochter Antonetta Swars tot taxatie aengenomen wereden
Montias2 Record#16888
.............................................................


Inv#.Lot111.0048
Lot0048[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 genaide schilderijen f 25:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeembroidery or needle work
Value8.33 |t gulden
Montias2 Record#16889
.............................................................


Inv#.Lot111.0048
Lot0048[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 genaide schilderijen f 25:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeembroidery or needle work
Value8.33 |t gulden
Montias2 Record#16890
.............................................................


Inv#.Lot111.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderij daerin den overleden met huysvrou ende kinderen gekontrefeijt sijn f 25:--:--
Titledaerin den overleden met huysvrou ende kinderen gekontrefeijtt sijn
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value25 |t gulden
Montias2 Record#16891
.............................................................