The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Swartepaert, Isac (1671/01/17)]

Inv#.Lot112.0001
Lot0001
ArtistPYNACKER, ADAM
Entryno. 1 1 lantschap, van Pijnacker f 130:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value130 |t gulden
Pre Lot HeaderTaxatie dd. 9 januari 1671 vaqn de navolgende schilderijen door Harmen Stoffelss van Swoll, man van Adrian Villaerts
Montias2 Record#493
.............................................................


Inv#.Lot112.0002
Lot0002
ArtistWITTE, EMANUEL DE
EntryNO.2 't Graff [correction: 1 kerk van] van de Prins, door Emanuel de Wit f 80:--:--
Title't Graff van de Prins
Number111
SubjectBURIAL, GRAVE
Typepainting
Value80 |t gulden
Montias2 Record#494
.............................................................


Inv#.Lot112.0003
Lot0003
ArtistEVERDINGEN, ALLART VAN
EntryNo.3 een waterval, van Everdingh f 100:--:--
Titlewaterval
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H216
Typepainting
Value100 |t gulden
Montias2 Record#495
.............................................................


Inv#.Lot112.0004
Lot0004
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
EntryNo.4 1 dito [waterval] van de jonge Ruysdael f 54:--:--
Titlewaterval
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H216
Typepainting
Value54 |t gulden
Montias2 Record#496
.............................................................


Inv#.Lot112.0005
Lot0005
ArtistEVERDINGEN, ALLART VAN
EntryNo.5 1 zeevaert van Everdingh f 40:--:--
Titlezeevaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value40 |t gulden
Montias2 Record#497
.............................................................


Inv#.Lot112.0006
Lot0006
ArtistPYNACKER, ADAM
EntryNo.6 1 lantschap met eenige reijnscheepen, van Pijnacker f 150:--:--
Titlelantschap met eenige reijnscheepen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H213 RHINE
Typepainting
Value150 |t gulden
Montias2 Record#498
.............................................................


Inv#.Lot112.0007
Lot0007
ArtistKICK, CORNELIS
EntryNo.7 1 blompot, van Kick f 50:--:--
Titleblompot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25G41
Typepainting
Value50 |t gulden
Montias2 Record#499
.............................................................


Inv#.Lot112.0008
Lot0008
ArtistBOL, FERDINAND
EntryNo.8 1 historie, van Ferdinandus Bol f 16:--:--
Titlehistorie
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
Value16 |t gulden
Montias2 Record#500
.............................................................


Inv#.Lot112.0009
Lot0009
ArtistVERELST, HERMAN
EntryNo.9 1 blompot, van Harmanus Verelst f 120:--:--
Titleblompot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25G41
Typepainting
Value120 |t gulden
Montias2 Record#501
.............................................................


Inv#.Lot112.0010
Lot0010
ArtistDECKER, CORNELIS GERRITSZ.
EntryNo. 10 1 lantschap, van Decker f 16:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value16 |t gulden
Montias2 Record#502
.............................................................


Inv#.Lot112.0011
Lot0011
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
EntryNo. 11 een ruyterije, naer Lingelbagh gedaen f 36:--:_-
Titleruyterije
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Iconclass45D21 (+22)
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#503
.............................................................


Inv#.Lot112.0012
Lot0012
ArtistPEETERS, BONAVENTURA
EntryNo.12 een storm, van Bonavantuur Peter f 15:--:--
Titlestorm
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H231 STORM
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#504
.............................................................


Inv#.Lot112.0013
Lot0013
ArtistEVERDINGEN, ALLART VAN
EntryNo. 13 een Noortsweegh bossie, van Everdingh f 36:--:_-
Titleeen Noortsweegh bossie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H15
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#505
.............................................................


Inv#.Lot112.0014
Lot0014
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (II)
EntryNo. 14 een stil zeetje, [van] van d'Veelde f 36:--:_-
Titlestil zeetje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H231 CALM
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#506
.............................................................


Inv#.Lot112.0015
Lot0015
ArtistHOOCH, PIETER DE
EntryNo. 15 een juffertje en signeur, van De Hoogh f 36:--:--
Titleeen juffertje en signeur
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#507
.............................................................


Inv#.Lot112.0016
Lot0016
ArtistWIJNANTS, JAN
EntryNo. 16 een lantschappje, van Wijnants f 33:--:--
Titlelantschappje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value33 |t gulden
Montias2 Record#508
.............................................................


Inv#.Lot112.0017
Lot0017
ArtistPYNACKER, ADAM
EntryNo. 17 een dito [lantschappje], van Pijnacker f 40:--:--
Titlelantschappje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value40 |t gulden
Montias2 Record#509
.............................................................


Inv#.Lot112.0018
Lot0018
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
EntryNo. 18 een hoywaegen, van Joannes Lingelbagh f 50:--:--
Titleeen hoywaegen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass47I1451
Typepainting
Value50 |t gulden
Montias2 Record#510
.............................................................


Inv#.Lot112.0019
Lot0019
ArtistPYNACKER, ADAM
EntryNo. 19 een lantschap, van Pijnnacker f 75:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value75 |t gulden
Montias2 Record#511
.............................................................


Inv#.Lot112.0020
Lot0020
ArtistHOOCH, PIETER DE
EntryNo.20 juffertjes met een kintje, van De Hoogh f 75:--:--
Titlejuffertjes met een kintje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass42A3
Typepainting
Value75 |t gulden
Montias2 Record#512
.............................................................


Inv#.Lot112.0021
Lot0021
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
EntryNo. 21 een lantschap, van Ruysdael f 36:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#513
.............................................................


Inv#.Lot112.0022
Lot0022
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
EntryNo. 17 een stil watertje, van dito [Ruysdael] f 36:--:--
Titlestil watertje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H231 CALM
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#514
.............................................................


Inv#.Lot112.0023
Lot0023
ArtistVELDE, ADRIAEN VAN DE
EntryNo.23 ossjes ende beesjes, van Adriaen van de Velde f 85:--:--
Titleossjes ende beesjes
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1 : 25F
Typepainting
Value85 |t gulden
Montias2 Record#515
.............................................................


Inv#.Lot112.0024
Lot0024
ArtistBACKHUYSEN, LUDOLF
EntryNo.24 een scheepvaert, van Backhuysen f 36:--:--
Titlescheepvaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#516
.............................................................


Inv#.Lot112.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.25
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value|t gulden
Montias2 Record#39442
.............................................................


Inv#.Lot112.0025
Lot0025
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
EntryNo.25 de zee van Porcellis f 80:--:--
Titlede zee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value80.0|t gulden
Montias2 Record#39442
.............................................................


Inv#.Lot112.0026
Lot0026
ArtistWITTE, EMANUEL DE
EntryNO.26 een kerckje, van De Wit f 36:--:--
Titleeen kerckje
Number110
SubjectCHURCH, TEMPLE, CLOISTER
Iconclass11Q712
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#519
.............................................................


Inv#.Lot112.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.27 1 [crossed out: twee] boer f 12:--:--
Title1 boer
Number3
SubjectGENRE
Iconclass46A14
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#520
.............................................................


Inv#.Lot112.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.28 1 boerinnetje f 12:--:--
Title1 boerinnetje
Number3
SubjectGENRE
Iconclass46A14
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#521
.............................................................


Inv#.Lot112.0029
Lot0029
ArtistVELDE, ADRIAEN VAN DE
EntryNo. 28 beesjes, van Adriaen van de Velde f 54:--:--
Titlebeesjes
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1 : 25F
Typepainting
Value54 |t gulden
Montias2 Record#522
.............................................................


Inv#.Lot112.0030
Lot0030
ArtistDOES, JACOB VAN DER (I)
EntryNo.30 een esel, Van der Does f 20:--:--
Titleeen esel
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass46C13142
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#523
.............................................................


Inv#.Lot112.0031
Lot0031
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
EntryNo.31 een ruyttertje, van Philip Wouwerman f 40:--:--
Titleruijtertje
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Iconclass45D21 (+22)
Typepainting
Value40 |t gulden
Montias2 Record#524
.............................................................


Inv#.Lot112.0032
Lot0032[a]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Iconclass31A3
Typepainting
Value3 |t gulden
Buyer NotesThese five paintings have been counted as a single work.
Montias2 Record#525
.............................................................


Inv#.Lot112.0032
Lot0032[b]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Iconclass31A3
Typepainting
Value3 |t gulden
Buyer NotesThese five paintings have been counted as a single work.
Montias2 Record#2200
.............................................................


Inv#.Lot112.0032
Lot0032[c]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Iconclass31A3
Typepainting
Value3 |t gulden
Buyer NotesThese five paintings have been counted as a single work.
Montias2 Record#2199
.............................................................


Inv#.Lot112.0032
Lot0032[d]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Iconclass31A3
Typepainting
Value3 |t gulden
Buyer NotesThese five paintings have been counted as a single work.
Montias2 Record#2198
.............................................................


Inv#.Lot112.0032
Lot0032[e]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Iconclass31A3
Typepainting
Value3 |t gulden
Buyer NotesThese five paintings have been counted as a single work.
Montias2 Record#2197
.............................................................


Inv#.Lot112.0033
Lot0033
ArtistKICK, SIMON
Entryno.33 scoenlappertjes, van Kick f 18:--:--
Titlescoenlappertjes
Number3
SubjectGENRE
Iconclass47H73
Typepainting
Value78 |t gulden
Montias2 Record#526
.............................................................


Inv#.Lot112.0034
Lot0034
Artist[EEGELS, UNIDENTIFIED]
EntryNo.34 een veltje met boertjes van Eegels f 15:--:--
Titleeen veltje met boertjes
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#1988
.............................................................


Inv#.Lot112.0035
Lot0035
ArtistDOES, JACOB VAN DER (I)
EntryNo.35 een schaepscop, van Van der Does f 7:10:--
Titleeen schaepscop
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass47I213
Typepainting
Value7.5 |t gulden
Montias2 Record#528
.............................................................


Inv#.Lot112.0036
Lot0036
ArtistBERCHEM, CLAES PIETERSZ.
EntryNo.36 een Pomonatje, van Claes van Berchem f 36:--:--
TitlePomonatje
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass96A27
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#529
.............................................................


Inv#.Lot112.0037
Lot0037
ArtistEVERDINGEN, ALLART VAN
EntryNo.37 een lantschappje, van Everdingen f 20:--:--
Titlelantschappje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#530
.............................................................


Inv#.Lot112.0038
Lot0038
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
EntryNo.38 een zeetje, van Ruysdael f 15:--:--
Titlezeetje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#531
.............................................................


Inv#.Lot112.0039
Lot0039
ArtistNEER, AERT VAN DER
EntryNo. 39 een wintertje, van Aert van der Neer f 18:--:--
Titlewintertje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass23F41
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#532
.............................................................


Inv#.Lot112.0040
Lot0040
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
EntryNo.40 een lantschappje , van Ruysdael f 60:--:--
Titlelantschappje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Value60 |t gulden
Montias2 Record#533
.............................................................


Inv#.Lot112.0041
Lot0041
ArtistSNYDERS, FRANS
EntryNO.41 vogels van Francoys Snijders f 175:--:--
Titlevogels
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25F3
Typepainting
Value175 |t gulden
Montias2 Record#534
.............................................................