The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Joungh, Edmond (1663/02/28)]

Inv#.Lot1125.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 Venus in een neutebomen lyst
TitleVenus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#41350
.............................................................


Inv#.Lot1125.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 zee stuckges
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41351
.............................................................


Inv#.Lot1125.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 zee stuckges
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41352
.............................................................


Inv#.Lot1125.0003
Lot0003
Artist[JDK, UNIDENTIFIED MONOGRAM]
Entry1 [crossed out: blom] feston van bloemen door jdk
Titlefeston van bloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#41353
.............................................................


Inv#.Lot1125.0004
Lot0004
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entry1 landtschapje daer in een wit paert door PW
Titlelantschapje daer in een wit paert
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41354
.............................................................


Inv#.Lot1125.0005
Lot0005
ArtistHOEFF, ABRAHAM APERSZ. VAN DER
Entry1 batalje van A. van Hoeff
Titlebatalje
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Montias2 Record#41355
.............................................................


Inv#.Lot1125.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [?] sijnde een man met een romer in de handt en ander geselschap
Titlemet met een romer in de handt en ander geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#41356
.............................................................


Inv#.Lot1125.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [?] sijnde een boere kroegh [crossed out: door]
Titleboere kroegh
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#41357
.............................................................


Inv#.Lot1125.0008
Lot0008[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantschappen met swarte lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41358
.............................................................


Inv#.Lot1125.0008
Lot0008[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantschappen met swarte lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41359
.............................................................


Inv#.Lot1125.0009
Lot0009
ArtistVERBEECK, PIETER CORNELISZ.
Entry1 lantschap schilderijtje daer in een paert door PvB (?)
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41360
.............................................................


Inv#.Lot1125.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij [crossed out: van] sijnde een paerd mart
Titlepaerd mart
Number42
SubjectMARKET SCENE
Typepainting
Montias2 Record#41361
.............................................................


Inv#.Lot1125.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij daer in onder anderen [crossed out: Cristus aen] cruysefix
Titlecruysefix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#41362
.............................................................


Inv#.Lot1125.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] daer in een boere kermis
Titleboere kermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#41363
.............................................................


Inv#.Lot1125.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] daer in een vissers jongen
Titlevissers jongen
Number250
SubjectFISHING
Typepainting
Montias2 Record#41364
.............................................................


Inv#.Lot1125.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] daer in een tronij
Titletronij
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#41365
.............................................................


Inv#.Lot1125.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] sijnde een landtschap met een stil water
Titlelandtschap met stil water
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41366
.............................................................


Inv#.Lot1125.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] daer in een boere huys
Titleeen boere huys
Number12
SubjectFARM
Typepainting
Montias2 Record#41367
.............................................................


Inv#.Lot1125.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] daer in ruijters te paert
Titleruijters te paert
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
Montias2 Record#41368
.............................................................


Inv#.Lot1125.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] daer in een doos
Titleeen doos
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#41369
.............................................................


Inv#.Lot1125.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [schilderij] daer in een boer met een boerin
Titleeen boer met een boerin
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#41370
.............................................................


Inv#.Lot1125.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een landtschap, 1 schilderij daerin achter de oorlogie
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41371
.............................................................


Inv#.Lot1125.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijties sonder lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#41372
.............................................................


Inv#.Lot1125.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijties sonder lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#41373
.............................................................


Inv#.Lot1125.0021
Lot0021[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijties sonder lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#41374
.............................................................


Inv#.Lot1125.0021
Lot0021[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijties sonder lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#41375
.............................................................


Inv#.Lot1125.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 geschilderde tronetjes sonder lysten, 2 met lijsten
Titletronetje
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Pre Lot HeaderIn a locked trunk, opened by the notary
Montias2 Record#41376
.............................................................


Inv#.Lot1125.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 geschilderde tronetjes sonder lysten, 2 met lijsten
Titletronetje
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#41377
.............................................................


Inv#.Lot1125.0022
Lot0022[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 geschilderde tronetjes sonder lysten, 2 met lijsten
Titletronetje
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#41378
.............................................................


Inv#.Lot1125.0022
Lot0022[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 geschilderde tronetjes sonder lysten, 2 met lijsten
Titletronetje
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#41379
.............................................................


Inv#.Lot1125.0022
Lot0022[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 geschilderde tronetjes sonder lysten, 2 met lijsten
Titletronetje
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#41380
.............................................................


Inv#.Lot1125.0022
Lot0022[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 geschilderde tronetjes sonder lysten, 2 met lijsten
Titletronetje
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#41381
.............................................................


Inv#.Lot1125.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij sonder lijst daer in een naeckte vrou
Titlenaeckte vrou
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Pre Lot HeaderOutside the trunk
Montias2 Record#41382
.............................................................


Inv#.Lot1125.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 schilderijtjes sonder lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#41383
.............................................................


Inv#.Lot1125.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 schilderijtjes sonder lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#41384
.............................................................


Inv#.Lot1125.0024
Lot0024[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 schilderijtjes sonder lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#41389
.............................................................


Inv#.Lot1125.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 1 dito [schilderijtje] sijnde [...] veedelman
Titleveedelman
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#41385
.............................................................


Inv#.Lot1125.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderij met een schuijt in een gesneden lyst
Titleeen schuijt
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#41387
.............................................................


Inv#.Lot1125.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 lysten van schilderijen gesneden ende ten dele vergult neffens een schilderijtje in matten gepackt in rode waghen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOpt solder
Pre Lot HeaderOpt solder
Montias2 Record#41388
.............................................................