The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Sillikens (Silken), Michiel (I) (1645/01/19)]

Inv#.Lot1139.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caerte van Hollandt met een swarte ende vergulde lyst
TitleHollandt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#41718
.............................................................


Inv#.Lot1139.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge van de geboort Cristi
Titlede geboort Cristi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41719
.............................................................


Inv#.Lot1139.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapie met een swarte lyst
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41720
.............................................................


Inv#.Lot1139.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van een can met een roemer
Titleeen can met een roemer
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41721
.............................................................


Inv#.Lot1139.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderytgen] van een bloemmaentgen
Titleeen bloemaentgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41722
.............................................................


Inv#.Lot1139.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschapgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41723
.............................................................


Inv#.Lot1139.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschapgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41724
.............................................................


Inv#.Lot1139.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge van de geboorte Cristi met twee opslaende deuren
Titlede geboorte Cristi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typesmall triptych with wings
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41725
.............................................................


Inv#.Lot1139.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge van personasikens
Titlepersonasikens
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41726
.............................................................


Inv#.Lot1139.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderytge] van een keucken met drie personasikens
Titlekeucken met drie personasikens
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41727
.............................................................


Inv#.Lot1139.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleyn schilderytgen van den Cardinael Infant
Titlede Cardinael Infant
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41728
.............................................................


Inv#.Lot1139.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen printgen van de 4 Burgermeesters der stadt Amsterdam met een glasie daervoor
Titlede 4 Burgermeesters der stadt Amsterdam
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#41729
.............................................................


Inv#.Lot1139.0012
Lot0012[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappiens met twee personasikens
Titlelantschappien met twee personasikens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de camer
Pre Lot HeaderOp de camer
Montias2 Record#41730
.............................................................


Inv#.Lot1139.0012
Lot0012[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappiens met twee personasikens
Titlelantschappien met twee personasikens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de camer
Montias2 Record#41731
.............................................................


Inv#.Lot1139.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen roosecrans van de bootschap van Maria
Titleroosecrans van de bootschap Maria
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de camer
Montias2 Record#41732
.............................................................


Inv#.Lot1139.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een swarte ende vergulde lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de camer
Montias2 Record#41733
.............................................................


Inv#.Lot1139.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleijne schilderytgens bloemmantjens
Titlebloemmantje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de camer
Montias2 Record#41734
.............................................................


Inv#.Lot1139.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleijne schilderytgens bloemmantjens
Titlebloemmantjen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de camer
Montias2 Record#41735
.............................................................


Inv#.Lot1139.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeytsels synde 't een toback drincker ende 't andere een vrouw kammende haer haer
Titleconterfeytsel toback drincker
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de camer
Montias2 Record#41736
.............................................................


Inv#.Lot1139.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeytsels synde 't een toback drincker ende 't andere een vrouwe kammende haer haer
Titleconterfeytsel vrouw kammende haer haer
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de camer
Montias2 Record#41737
.............................................................


Inv#.Lot1139.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleyne print bortgens van de Cardinael Infant ende de Koninck van Spangien
Titlede Cardinael Infant
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomOp de camer
Montias2 Record#41738
.............................................................


Inv#.Lot1139.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleyne print bortgens van de Cardinael Infant ende de Koninck van Spangien
Titlede Koninck van Spangien
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomOp de camer
Montias2 Record#41739
.............................................................


Inv#.Lot1139.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slecht lantschap met een swarte ende vergulde lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Pre Lot HeaderOp de achercamer
Montias2 Record#41740
.............................................................


Inv#.Lot1139.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappiens met swarte lysten
Titlelantschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#41741
.............................................................


Inv#.Lot1139.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappiens met swarte lysten
Titlelantschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#41742
.............................................................


Inv#.Lot1139.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een dito [lantschappie] met een swarte ende vergulde lyst
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#41743
.............................................................


Inv#.Lot1139.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een swarte ende vegulde wat cleender
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#41744
.............................................................


Inv#.Lot1139.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slechte schildery van Salomon met een swarte ende vergulde lyst
TitleSalomon
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#41745
.............................................................