The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Walens, Cristiaen (1661/07/06)]

Inv#.Lot1164.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde een see storm in een ebben lijst
Titlesee storm
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#43648
.............................................................


Inv#.Lot1164.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen strantie in een slegte swarte lijst
Titlestrantie
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43649
.............................................................


Inv#.Lot1164.0003
Lot0003
ArtistFLINCK, GOVAERT
Entryeen kindere conterfeijtsel hardersche wijse geschildert door G. Flinck
Titlekindere conterfeijtsel hardersche wije
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43650
.............................................................


Inv#.Lot1164.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschattie met een water val daerin in een slegte swarte lijst
Titlelantschattie met water val
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43651
.............................................................


Inv#.Lot1164.0005
Lot0005[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijties sijnde boere schuijren met personasien daerin
Titleboere schuijr met personasien
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43652
.............................................................


Inv#.Lot1164.0005
Lot0005[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijties sijnde boere schuijren met personasien daerin
Titleboere schuijr met personasien
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43653
.............................................................


Inv#.Lot1164.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met vee in een agtkante swarte lijst
Titlelantschap met vee
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43654
.............................................................


Inv#.Lot1164.0007
Lot0007
ArtistSIBILLA, GIJSBERT JANSZ.
Entryeen schilderije sijnde Moses vindingh van J. G. Sibilla gedaen in een swarte ebben lyst
TitleMoses vindingh
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43655
.............................................................


Inv#.Lot1164.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daer een silver schenckteljor met een roomer ende blommekens
Titlesilver schenckteljor met een roomer ende blommekens
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43656
.............................................................


Inv#.Lot1164.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen prentbordeken van de predikant Maurois
Titlede predikant Maurois
Title ModifierOn the predikant Thomas Maurois, see R 21918.
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43657
.............................................................


Inv#.Lot1164.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van drie boeren op esels rijdende
Titledrie boeren op esels rijdende
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43659
.............................................................


Inv#.Lot1164.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn lantschappie daer in een waltschudt
Titlelantschappie daer in een waltschudt
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43660
.............................................................


Inv#.Lot1164.0012
Lot0012[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee teckeningen met potloot gedaen in swarte lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typelead pencil drawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43661
.............................................................


Inv#.Lot1164.0012
Lot0012[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee teckeningen met potloot gedaen in swarte lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typelead pencil drawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43662
.............................................................


Inv#.Lot1164.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapen schilderije
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43663
.............................................................


Inv#.Lot1164.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaertie van West Indien
TitleWest Indien
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43664
.............................................................


Inv#.Lot1164.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [kaertie] van Europa
TitleEuropa
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#43665
.............................................................


Inv#.Lot1164.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 teeckeningen soo van Cristiaen Walens sijn huijsvrouw als kinderen in swarte lijsten
TitleCristiaen Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomInde sijdelcamer
Pre Lot HeaderInde sijdelcamer
Montias2 Record#43666
.............................................................


Inv#.Lot1164.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 teeckeningen soo van Cristiaen Walens sijn huijsvrouw als kinderen in swarte lijsten
TitleCristiaen Walens sijn huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43667
.............................................................


Inv#.Lot1164.0016
Lot0016[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 teeckeningen soo van Cristiaen Walens sijn huijsvrouw als kinderen in swarte lijsten
TitleCristiaen Walens kint
Number63
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typedrawing
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43668
.............................................................


Inv#.Lot1164.0016
Lot0016[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 teeckeningen soo van Cristiaen Walens sijn huijsvrouw als kinderen in swarte lijsten
TitleCristiaen Walens kint
Number63
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typedrawing
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43669
.............................................................


Inv#.Lot1164.0016
Lot0016[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 teeckeningen soo van Cristiaen Walens sijn huijsvrouw als kinderen in swarte lijsten
TitleCristiaen Walens kint
Number63
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typedrawing
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43670
.............................................................


Inv#.Lot1164.0016
Lot0016[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 teeckeningen soo van Cristiaen Walens sijn huijsvrouw als kinderen in swarte lijsten
TitleCristiaen Walens kint
Number63
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typedrawing
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43671
.............................................................


Inv#.Lot1164.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderijtie van een naeckt vrouwe bij een fonteijn
Titlenaeckt vrouw bij een fonteijn
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43672
.............................................................


Inv#.Lot1164.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijties op albast gedaen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43673
.............................................................


Inv#.Lot1164.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijties op albast gedaen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
RoomInde sijdelcamer
Montias2 Record#43674
.............................................................


Inv#.Lot1164.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeijtsels van Balthasar Jacott en sijn huijsvrouwe
Titlecontrefeijtsel van Balthasar Jacott
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Buyer NotesOn 27 December 1649, Balthasar Jacot (II), accompanied by his dear mother Sara Vorsten, and by Michiel Hoppesack and Christiaen Walles, his brothers-in-law, and by Jan Herrewaijer, his nephew, signed a pre-nuptial contract with Elisabeth Reepmackers (II) assisted by her uncle Jacob Reepmaecker, and by Jan Seulijns and juffr. Lysbeth Reepmaeckers (I), her uncle and aunt respectively, and by Jacob Pergaens (signs Pergens), Jacob Olycan (of R 20418), and heer IJsbrand Olycan, alderman of Haarlem, as her ordered guardians (NA 988, act 55, Not. J. Bosch). On the marriage of Jan Jansz. Seulijns and Elisabeth Reepmaeckers, see the NOTES to R 34387. On Jacob Pergen, see the TEXT of R 99 of Montias1.
Montias2 Record#43675
.............................................................


Inv#.Lot1164.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeijtsels van Balthasar Jacott en sijn huijsvrouwe
Titlecontrefeijtsel van Balthasar Jacotts huijsvrouwe
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43676
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43677
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43678
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43679
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43680
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43681
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43682
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43683
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43684
.............................................................


Inv#.Lot1164.002
Lot0020[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch negen contrefeijtsels van 't geslagte van Walens
Titlecontrefeijtsel van [een van] 't geslagte van Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43685
.............................................................


Inv#.Lot1164.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde de boom van 't geslagte van Walens
Titlede boom van 't geslagte van Walens
Number95
SubjectGENEALOGY, FAMILY TREE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43686
.............................................................


Inv#.Lot1164.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen see stuckens (sic) met een strantie daerin
Titlesee met strantie
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43687
.............................................................


Inv#.Lot1164.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 [crossed out: een] cleijne lantschappies met gebercht
Titlelantschap met gebercht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43688
.............................................................


Inv#.Lot1164.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 [crossed out: een] cleijne lantschappies met gebercht
Titlelantschap met gebercht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43689
.............................................................


Inv#.Lot1164.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [?] daer in een brandt van een sloth
Titlebrandt van een sloth
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43690
.............................................................


Inv#.Lot1164.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teeckeningh van een boere schuijr
Titleboere schuijr
Number41
SubjectBARN SCENE
Typedrawing
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43691
.............................................................


Inv#.Lot1164.0026
Lot0026[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee geplaesterde beeldekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43692
.............................................................


Inv#.Lot1164.0026
Lot0026[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee geplaesterde beeldekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#43693
.............................................................


Inv#.Lot1164.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde een seestrantie
Titleseestrantie
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomInt camertie genaempt 't roode vloertie
Pre Lot HeaderInt camertie genaempt 't roode vloertie
Montias2 Record#43694
.............................................................


Inv#.Lot1164.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderijtie daer in een torrentie aen een watertie
Titletorrentie aen een watertie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie genaempt 't roode vloertie
Montias2 Record#43695
.............................................................


Inv#.Lot1164.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [cleijn schilderijtie] van een antique geseltschatpie (sic)
Titleeen antique geseltschaptie
Number36
SubjectANTIQUE
Typepainting
RoomInt camertie genaempt 't roode vloertie
Montias2 Record#43696
.............................................................


Inv#.Lot1164.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapie met geberchte in een swarte lijst
Titlelantschapie met geberchte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie genaempt 't roode vloertie
Montias2 Record#43697
.............................................................


Inv#.Lot1164.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschapie met geberchte] sonder lijst
Titlelantschapie met geberchte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie genaempt 't roode vloertie
Montias2 Record#43698
.............................................................


Inv#.Lot1164.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie sijnde een maneschijntie
Titlemaneschijntie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie genaempt 't roode vloertie
Montias2 Record#43699
.............................................................


Inv#.Lot1164.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Loth de lijst swart en vergult
TitleLoth
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn't camertie achter 't voorgaende genaemt 't Italjaens vloertie
Pre Lot HeaderIn't camertie achter 't voorgaende genaemt 't Italjaens vloertie
Montias2 Record#43700
.............................................................


Inv#.Lot1164.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slegt schilderijtie met geboomte
Titlegeboomte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn't camertie achter 't voorgaende genaemt 't Italjaens vloertie
Montias2 Record#43701
.............................................................


Inv#.Lot1164.0035
Lot0035[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijties op albast
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
RoomIn't camertie achter 't voorgaende genaemt 't Italjaens vloertie
Montias2 Record#43703
.............................................................


Inv#.Lot1164.0035
Lot0035[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijties op albast
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
RoomIn't camertie achter 't voorgaende genaemt 't Italjaens vloertie
Montias2 Record#43704
.............................................................


Inv#.Lot1164.0036
Lot0036[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeytsels soo van Cristiaen Walens als deselfs huijsvrouw
Titleconterfeytsel van Cristiaen Walens
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de bovevoorcamer
Pre Lot HeaderOp de bovevoorcamer
Montias2 Record#43705
.............................................................


Inv#.Lot1164.0036
Lot0036[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeytsels soo van Cristiaen Walens als deselfs huijsvrouw
Titleconterfeytsel van Cristiaen Walens huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de bovevoorcamer
Montias2 Record#43706
.............................................................


Inv#.Lot1164.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daerin eenige schepen
Titleeenige schepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de bovevoorcamer
Montias2 Record#43707
.............................................................


Inv#.Lot1164.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van antique geselschap in een swarte lijst
Titleantique geselschap
Number36
SubjectANTIQUE
Typepainting
RoomOp de agtercamer
Pre Lot HeaderOp de agtercamer
Montias2 Record#43708
.............................................................


Inv#.Lot1164.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Christus geboorte
TitleChristus geboorte
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de agtercamer
Montias2 Record#43709
.............................................................


Inv#.Lot1164.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn slegt lantschap schilderijtie
Titlelantchap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de agtercamer
Montias2 Record#43710
.............................................................


Inv#.Lot1164.0041
Lot0041[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee teeckeningen in swarte lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomOp't comptoir
Pre Lot HeaderOp't comptoir
Montias2 Record#43711
.............................................................


Inv#.Lot1164.0041
Lot0041[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee teeckeningen in swarte lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomOp't comptoir
Montias2 Record#43712
.............................................................