The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Witte, Paulus de (1660/10/02)]

Inv#.Lot1167.0001
Lot0001
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen groote schilderije wesende een see stuck met scheepen de lijst swart ende vergult van Percellus
Titlesee met scheepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Pre Lot HeaderOp de op caemer
Montias2 Record#43830
.............................................................


Inv#.Lot1167.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijties wesende boere coockenties daer in eenige personasien in swarte lijsten
Titleboere coockentie
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43831
.............................................................


Inv#.Lot1167.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijties wesende boere coockenties daer in eenige personasien in swarte lijsten
Titleboere coockentie
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43832
.............................................................


Inv#.Lot1167.0003
Lot0003
ArtistFRANCKEN, FRANS (II)
Entryeen schilderije daerin verscheijde personasien onder andere een op een colombe staende en een tempeltie in't verschiet van Francx
Titleverscheijde personasien onder andere een op een colombe staende en een tempeltie in't verschiet
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43833
.............................................................


Inv#.Lot1167.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderij daer in een huijs en eenige personasien de lijst swart en vergult
Titleeen huijs en eenige personasie
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43834
.............................................................


Inv#.Lot1167.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie sijnde gebercht daer op een persoon te paert overwillight werdende van drie soldaeten
Titlegebercht daer op een persoon te paert overwillight werdende van drie soldaeten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43835
.............................................................


Inv#.Lot1167.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot gebercht daer op eenich bestiael
Titlegebercht daer op eenich bestiael
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43836
.............................................................


Inv#.Lot1167.0007
Lot0007
ArtistHALS, FRANS
Entryeen schilderije wesende een geselschap van cortisaenen en juffrouwen van Frans Hals
Titlegeselschap van cortisaenen en juffrouwen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43837
.............................................................


Inv#.Lot1167.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie wesende een riviertie ende lantschap daer in eenige personasien
Titleriviertie ende lantschap daer in eenige personasien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43838
.............................................................


Inv#.Lot1167.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleyne schilderijtiens wesende 't eene een singent mans persoon en een vrouw
Titlesingent mans persoon
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43839
.............................................................


Inv#.Lot1167.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleyne schilderijtiens wesende 't eene een singent mans persoon en een vrouw
Titleeen [singent ?] vrouw
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43840
.............................................................


Inv#.Lot1167.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lants schilderijtie
Titlelants[schap]
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de op caemer
Montias2 Record#43841
.............................................................


Inv#.Lot1167.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie daerin eenige coolen ende wortelen
Titleeenige coolen ende wortelen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Pre Lot HeaderOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43842
.............................................................


Inv#.Lot1167.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie in een eecken houte lijst
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43843
.............................................................


Inv#.Lot1167.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappies wat grooter de lijsten swart en vergult
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43844
.............................................................


Inv#.Lot1167.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappies wat grooter de lijsten swart en vergult
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43845
.............................................................


Inv#.Lot1167.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschappie] in een swarte lijst
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43846
.............................................................


Inv#.Lot1167.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpich schilderije daer in twee persoonasien
Titletwee persoonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43847
.............................................................


Inv#.Lot1167.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije wesende een winter
Titleeen winter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43848
.............................................................


Inv#.Lot1167.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen in eeckenhoute lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43849
.............................................................


Inv#.Lot1167.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen in eeckenhoute lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43850
.............................................................


Inv#.Lot1167.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slegte schilderijties daer in kindekens
Titlekindekens
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43851
.............................................................


Inv#.Lot1167.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slegte schilderijties daer in kindekens
Titlekindekens
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Montias2 Record#43852
.............................................................


Inv#.Lot1167.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de solder
Pre Lot HeaderOp de solder
Montias2 Record#43853
.............................................................


Inv#.Lot1167.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de solder
Montias2 Record#43854
.............................................................


Inv#.Lot1167.0019
Lot0019[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de solder
Montias2 Record#43855
.............................................................


Inv#.Lot1167.0019
Lot0019[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de solder
Montias2 Record#43856
.............................................................


Inv#.Lot1167.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slegt graeuw schilderijtie
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#43857
.............................................................


Inv#.Lot1167.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie daer in eenige gevogelt op een taeffel leggende
Titleeenige gevogelt op een taeffel leggnde
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#43858
.............................................................


Inv#.Lot1167.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slegt schilderijtie daerin een vrouws persoon
Titleeen vrouws persoon
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#43859
.............................................................


Inv#.Lot1167.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie sijnde een slegt lantschappie
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#43860
.............................................................