The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [[anonymous] (1614)]

Inv#.Lot1179.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Salomons gebeth
TitleSalomons gebeth
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typeprobably calligraphy
Montias2 Record#44263
.............................................................


Inv#.Lot1179.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye wesende een avontmael
Titleavontmael
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#44265
.............................................................


Inv#.Lot1179.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye wesende de geboorte Christi
Titlede geboorte Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#44266
.............................................................


Inv#.Lot1179.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn schilderijtgen wesende een hondts hoofd
Titlehondts hoofd
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#44267
.............................................................


Inv#.Lot1179.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderye van Judit ende Holofernes
TitleJudit ende Holofernes
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Buyer NotesThis and the following painting were said to have been sold (werdt geseijt vercocht te sijn).
Montias2 Record#44268
.............................................................


Inv#.Lot1179.0006
Lot0006
ArtistPYNAS, JAN SYMONSZ.
Entryeen landtschap van Pijnas gedaen
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Buyer NotesSee the NOTES to the preceding lot.
Montias2 Record#44269
.............................................................


Inv#.Lot1179.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye wesende een kersnacht
Titlekersnacht
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Pre Lot HeaderIn de binnenhaert
Montias2 Record#44270
.............................................................


Inv#.Lot1179.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de Samaritaensche vrouwe
Titlede Samaritaensche vrouwe
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#44271
.............................................................


Inv#.Lot1179.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen werelt kaert ongelijst
Titlewerelt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeworld map
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#44272
.............................................................


Inv#.Lot1179.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen daer drie kinderen
Titledrie kinderen
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#44273
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Pre Lot HeaderAchter op de packsolder
Montias2 Record#44274
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44275
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44276
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44277
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44278
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44279
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44280
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44281
.............................................................


Inv#.Lot1179.0011
Lot0011[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 geschildert trongens
Titletrongen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44282
.............................................................


Inv#.Lot1179.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschildert landtschapgen op doeck
Titlelandtschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44283
.............................................................


Inv#.Lot1179.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van waterverwe wesende Delff
TitleDelff
Title Modifiera very early topographic view
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typewater color
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44284
.............................................................


Inv#.Lot1179.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschapje van waterverwe
Titlelandtschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typewater color
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44285
.............................................................


Inv#.Lot1179.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye wesende een brechtinge
Titlebrechtinge
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44286
.............................................................


Inv#.Lot1179.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn caertgen
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomAchter op de packsolder
Montias2 Record#44287
.............................................................


Inv#.Lot1179.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print wesende de figure van sijn excellencie
Titlede figure van sijn excellencie
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomOp de camer boven de binnenhaert
Pre Lot HeaderOp de camer boven de binnenhaert
Montias2 Record#44288
.............................................................


Inv#.Lot1179.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen met een witte binnen lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de camer boven de binnenhaert
Montias2 Record#44289
.............................................................